Please fill this field
Liesje SCHREINEMACHER Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

Renew Europe Group

Member

Netherlands - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Netherlands)

Date of birth : , Rotterdam

Home Liesje SCHREINEMACHER

Member

INTA
Committee on International Trade
D-US
Delegation for relations with the United States

Substitute

IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection
JURI
Committee on Legal Affairs
AIDA
Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age
D-JP
Delegation for relations with Japan

Most recent activities

The right to disconnect (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba) NL

21-01-2021
Written explanations of vote

Door technologische ontwikkeling en verdergaande digitalisering zijn we steeds makkelijker bereikbaar, en daar komt nu het vele vanuit huis werken nog bij. Dit brengt stress en extra druk met zich mee en maakt de scheidslijn tussen werk en privé vager. De VVD vindt het daarom van belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer over werktijden en bereikbaarheid. Dat betekent ook dat een werknemer de telefoon moet kunnen wegleggen, of uitschakelen, na werktijd. Maar dit kan voor ieder bedrijf of elke werksituatie anders zijn. Hiervoor bestaat in de ogen van de VVD geen Europese blauwdruk. In het verslag waarover vandaag is gestemd, wordt primair nieuwe, extra Europese wetgeving gevraagd. De VVD is van mening dat bestaande Europese wet- en regelgeving voldoende houvast biedt voor regels rondom een goede balans tussen werk en privéleven. Daarnaast moet er wat de VVD betreft op lidstaatniveau ruimte blijven voor afspraken tussen werkgevers en werknemers over hoe om te gaan met de balans tussen werk en privéleven. Daarom heeft de VVD vandaag tegen dit verslag gestemd. Niet vanwege het belang van het onderwerp, maar vanwege de oproep tot extra Europese wet- en regelgeving.

Reforming the EU list of tax havens (B9-0052/2021) NL

21-01-2021
Written explanations of vote

Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over een resolutie over de herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen. De VVD-delegatie steunt de oproep in de resolutie om belastingparadijzen aan te pakken, alsmede de wens tot meer transparantie in de totstandkoming van de EU-lijst van belastingparadijzen. De VVD kan belangrijke onderdelen van de resolutie niet steunen, zoals het opgeven van unanimiteit bij besluitvorming over belastingdossiers en het automatisch aanmerken van een lidstaat als belastingparadijs indien de landspecifieke aanbevelingen op belastinggebied onvoldoende worden opgevolgd. Daarnaast moet de discussie over een minimumniveau aan belastingen in OESO-verband worden gevoerd, zonder dat de Europese Unie op deze uitkomst vooruitloopt. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.

Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

On EP NEWSHUB

Happy with S.Korea's ratification of 3 ILO core conventions on workers rights and forced labor! Took a long time, but this is great progress on commitments in EU-Korea FTA. Still work to be done on last outstanding ILO convention https://t.co/MZ9yalOfAJ 

Contact

Bruxelles

Strasbourg