Please fill this field
László TRÓCSÁNYI László TRÓCSÁNYI
László TRÓCSÁNYI

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Hungary - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Hungary)

Date of birth : , Budapest

Written explanations of vote László TRÓCSÁNYI

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (B9-0108/2021) HU

10-02-2021

Az erőforrás-hatékony, digitalizált és klímasemleges gazdaságra való átállás, illetve a mesterséges intelligencia bővülő alkalmazása új kihívások elé állítja a foglalkoztatási- és munkaerő-piacot: új szakmák jönnek létre, miközben az eddigiek átalakulhatnak, vagy megszűnnek. Ez egyértelműen jelzi, hogy a készségek és képességek terén is változásra van szükség az Európai Unió és tagállamai versenyképességének érdekében.
A készségfejlesztés szempontjából rendkívül fontos a modern, innovatív és minőségi oktatás és képzés, melyek közvetlenül kapcsolódnak a munkaerőpiaci és társadalmi igényekhez, egyben hozzájárulnak a fiatalok fontos készségekkel való felvértezéséhez, felkészíti őket a valós életre.
Az új menetrend kiemelt pontként kezeli a szakképzés és az egész életen át tartó tanulás kérdését, ami helyes, hiszen a tudást és tapasztalatokat állandóan bővíteni kell. Az alap- és digitális készségek mellett, elengedhetetlen a nyelvi és a vállalkozói ismeretek bővítése, valamint a transzverzális képességek elsajátítása.
A részszavazásoknál nem támogattam azokat a részeket, melyek a SURE eszköz, Kék Kártya javaslat, klíma semlegességre vonatkozó 60%-os célkitűzés, valamint a gender-érzékeny toborzás és a hátrányos helyzetű csoportok felsorolására vonatkoznak, ezeket különböző okok miatt nem tudtam támogatni.
A fenti kitételek mellett a végszavazásnál szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítvány elfogadását.

Establishing the Recovery and Resilience Facility (A9-0214/2020 - Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru) HU

09-02-2021

Meggyőződésem, hogy Európa és a hazám, Magyarország is többszörösen nyert azzal, hogy bő fél év kemény csatái után megszületett a helyreállítási eszköz. Nyertesek vagyunk, mert a lengyel és a magyar kormány ellenállt a hihetetlenül erős nyomásnak, így a zsarolás nem került be az uniós eszköztárba. A jogállamiság fontosabb számunkra annál, mint hogy hagyjuk, hogy egyesek visszaéljenek vele. Nyertesek vagyunk, mert az Unió megmutatta, képes tanulni az előző válság kezelésének hibáiból. Megszorítással, a munkavállalók, a kkv-k, a családok ellehetetlenítésével nincs növekedés. Mi, magyarok tizenegy éve a munkaalapú gazdaság és a sokrétű családtámogatások híveiként a munkahelyek teremtésére koncentrálunk, amihez befektetéseken és strukturális reformokon keresztül vezet az út. Nyertesek vagyunk, mert ez az eszköz esély arra, hogy Európa újra versenyképes legyen. Magyarország partner abban, hogy Európa végre gazdasági és környezetvédelmi értelemben is fenntartható pályára álljon, s a digitális színtéren is megjelenjen. Ha ezt most elvétjük, a mindenfelé irigyelt európai jóléti életformát az unokáink már csak hírből fogják ismerni.
Minden, a saját országukat hátráltatni akaró baloldali próbálkozás ellenére jó remény van arra, hogy hazánk azon uniós országok közé fog tartozni, amelyekben a leggyorsabban nyílnak majd meg a pályázati lehetőségek.
A fentiek alapján szavazatommal támogattam a helyreállítási eszköz elfogadását.

New Circular Economy Action Plan: see Minutes (A9-0008/2021 - Jan Huitema) HU

09-02-2021

A klímaváltozás elleni küzdelem fő eszköze a környezettudatos és fenntartható gazdaságra való áttérés. Ez viszont nem lesz kivitelezhető, ha csak az energiatermelés megújítására fókuszálunk. Kiemelten fontos ezért a körforgásos gazdaság támogatása, hiszen csak akkor tudunk a kibocsátási céloknak megfelelni, ha ezt a modellt uniós szinten is beindítjuk, és azt ipari szinten működtetjük.
Ami biztos: a körforgásos gazdaság felé történő átmenet új gazdasági és foglalkoztatási lehetőségeket fog teremteni, és hatékonyabb erőforrás-használat révén jelentős környezeti és társadalmi haszonnal járhat együtt. Tagállami és uniós szabályozói oldalról nézve ezért különösen fontos a körforgásos gazdasági akciótervnek a végrehajtása.
Úgy gondolom, hogy a hulladékokról szóló jogszabályok végrehajtásához még nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség. Pozitív hír, hogy a járvány ellenére az ipari szereplők - például hazámban, Magyarországon is - már most dolgoznak az innovatív megoldásokon, így ezzel is csökkenthetjük a károsanyag kibocsátást. Az egyén szintjén a megfelelő oktatás és a tudatos vásárlói magatartás erősítése lenne még nagyon lényeges.
Pozitív szavazatommal támogattam a jelentést, úgy vélem ugyanis, hogy fel kell gyorsítani e szakpolitikai területekkel kapcsolatos már megkezdett munkát, annak érdekében, hogy a tagállamok mihamarabb megkezdhessék a körforgásos gazdaságra való átállást!

Implementation of the Anti-Trafficking Directive (A9-0011/2021 - Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos) HU

09-02-2021

Határozott véleményem, hogy minden eszközt meg kell ragadni az emberkereskedelem elleni küzdelemben, és fel kell lépni azon szervezett bűnözői csoportok ellen, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők kihasználásával tesznek szert vagyoni előnyre. Az emberkereskedelem súlyosan sérti az emberi méltóságot. E bűncselekmény ráadásul különösen érinti a kelet- és közép-európai országokat, az áldozatok jelentős része ezen országokból kerül ki. A jelentés megfelelően azonosítja az emberkereskedelem elleni küzdelem legfontosabb kihívásait, és olyan eszközökre tesz javaslatot, amelyek hatékonyan szolgálnák az emberkereskedelem elleni fellépést. Egy olyan súlyú kérdésről van szó, amelyben minden, az áldozatok védelmét elősegítő és a bűncselekmény leküzdéséhez szükséges eszközt támogatni kell. Még akkor is, ha a jelentést néhol jellemezi a szokásos, baloldali ideológiai elfogultság, mind a nyelvezet, mind egyes tartalmi elemek tekintetében. Határozottam elutasítom a jelentés azon részeit, amelyek a legális migrációs útvonalak létrehozását megoldásként tüntetik fel, és azokat is, amelyek az emberkereskedelem elleni küzdelemként álcázzák azon szándékot, hogy minél több bevándorlót lehessen a lehető legegyszerűbb módon Európába telepíteni. A „gender” szó indokolatlan használatát vagy kiterjesztő értelmezését is elutasítom. Az ilyen tartalmú szövegrészek ellen szavaztam, de az emberkereskedelem ellen küzdelem fontossága miatt végül támogattam a jelentést.

Reducing inequalities with a special focus on in-work poverty (A9-0006/2021 - Özlem Demirel) HU

09-02-2021

Ha munka van, minden van, legfőképpen esély arra, hogy csökkenjen a szegénység. A dolgozói szegénység felszámolása fontos cél, a munka alapú társadalomban a munkabérnek elegendőnek kell lennie a tisztességes megélhetéshez. Ehhez azonban az is kell, hogy a pénzt az kapja meg, aki dolgozik érte és ne szórjuk el légvárak építésére. A járvány idején is, és a járvány utáni időszakban is a legfontosabb cél. Ezért hazámban a kormány kézzelfogható eszközökkel csökkenti a szegénységet: adócsökkentéssel, a családok és gyermekek támogatásával, felelős költségvetési politikával.
Sajnálatos, hogy az Európai Parlament jelentése esztelen ígéretek halmazát tartalmazza, amit csak adóemelésekkel lehetne fedezni: a minimálbéren és nyugdíj minimumon felül már minimum jövedelmet is kívánnak, közvetlen hozzáférést akarnak adni a civil szervezeteknek az EU-s forrásokhoz, ellenzik a versenyt és a szociális dömpingre hivatkozva igyekeznek korlátozni a kelet-európai munkavállalók és közúti fuvarozók nyugati tagállamokban való munkavállalását és mindezek mellett már megszokott módon ebbe a jelentésbe is szeretnék beleerőltetni a gender elméletüket. Ezekkel nem értek egyet.
Az Európai Néppárttal együtt a Fidesz európai parlamenti képviselői is megpróbálták a radikális baloldali követeléseket kivenni a szövegből, de ez nem minden ponton sikerült, ezért a végszavazásnál tartózkodtam, mert bár a jelentés céljával egyetértek, az eszközökkel azonban nem tudok azonosulni.

The impact of Covid-19 on youth and on sport (B9-0115/2021) HU

09-02-2021

. – A Covid-19 járvány súlyosan érintette az élet különböző aspektusait, ezen belül a fiatalokat és a sport különböző ágazatait is. A fiatalok új kihívások elé néznek, például az oktatásban és a képzésben való részvételt és a munkaerőpiaci lehetőségeiket. A most elfogadott EP állásfoglalási indítvány felhívja a figyelmet az oktatás és képzés fontosságára, valamint a színvonalas oktatás fenntartására az oktatási intézmények digitális infrastruktúrájába való befektetés révén. Az állásfoglalás sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a fiatalok foglalkoztatására gyakorolt negatív hatások ellensúlyozására, annak érdekében, hogy támogassák a munkahelyek megtartását és létrehozását célzó egyéni programokat, a fiataloknak szóló továbbképzési és átképzési programokat, valamint minőségi munkahelyeket teremtsenek. A sportrendezvények eltörlése és a stadionok megnyitása nézők nélkül óriási pénzügyi terhet jelent a sportszervezetek és sportszövetségek számára. A rezolúció kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy találjanak fenntartható pénzügyi megoldásokat a sportszervezetek támogatására. A különböző EU-s programok és a helyreállítási eszköz is segítségül szolgálhatnak a sport szektor megerősítésében ezen nehéz időszak alatt. A fentiekkel összehangban támogattam az indítvány elfogadását.

The right to disconnect (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba) HU

21-01-2021

A társadalmi távolságtartás és a kijárási korlátozások idején a munka és a magánélet egyensúlya nagyon fontos, ezért a kijelentkezéshez való jognak olyan jognak kell lennie, amely a munkaszervezés elválaszthatatlan részét képezi az új digitális korban. Ezért támogattam a jelentést.
A Covid19-válság miatt hozott intézkedések megváltoztatták az emberek munkavégzésének módját, bizonyították a digitális megoldások fontosságát. Míg az otthoni munkavégzés nagyon sok munkahely megőrzését jelentette, eközben azonban az otthonról dolgozók 27%-a számolt be arról, hogy szabadidejében munkahelyi feladatok ellátásával foglalkozott. A távmunka terjedése még nagyobb terhet jelentett a fiatalok és a gondozási feladatokat ellátó személyek, például az egyedülálló szülők, a gyermekes családok vagy hozzátartozókat ápoló családok számára.
A folyamatos online kapcsolat, kombinálva a munkahelyi feladatok nagy mennyiségével és azzal a növekvő elvárással, hogy a munkavállalók bármikor elérhetők legyenek, negatívan befolyásolhatja a magánélet és a munka közötti egyensúlyt, valamint fizikai és mentális egészségüket és jólétüket, fokozhatja a stresszt és kiégéshez vezethet.
A kijelentkezéshez való jog lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy a pihenőidőben vagy a szabadságuk alatt tartózkodjanak a munkával kapcsolatos elektronikus kommunikációtól, telefonhívásoktól, e-mailektől, anélkül, hogy bármilyen hátrányos következménnyel kellene szembenézniük.
A munkaidő tiszteletben tartása, előre kiszámítható jellege alapvető fontosságú a munkavállalók és családjuk egészségének és biztonságának biztosításához az Unióban.

Reforming the EU list of tax havens (B9-0052/2021) HU

21-01-2021

Az elmúlt hónapokban intenzív vita alakult ki az Európai Parlamentben az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformjáról, illetve arról a kérdésről, hogy indokolt-e az adóparadicsomokkal kapcsolatos vizsgálatokat kiterjeszteni az uniós tagállamokra is. Az európai baloldal álláspontja szerint az EU a leginkább azzal mutathatna példát az adóparadicsomok jelenlegi uniós jegyzékén szereplő államoknak, ha saját tagállamai közül is megbélyegezne néhány országot, ahol az utóbbi időben a gazdaság versenyképességének megőrzése céljából adócsökkentésekre került sor, és az adócsökkentés puszta tényét – ami jelenleg a tagállamok szuverén joga – az erkölcsi vétségek kategóriájába sorolná, összemosva ezáltal az adócsalás, az adóelkerülés és az adócsökkentés egymástól teljesen különböző fogalmait. Az adóparadicsomok elleni küzdelem a magyar néppárti delegáció meggyőződése szerint fontos cél, az azonban elfogadhatatlan, hogy az EP a jövőben ideológiai alapon újabb rágalomhadjáratot indítson egyes tagállamok ellen, és az adóparadicsomokkal kapcsolatos szakmai kérdést politikai zsaroló eszközként használja fel indokolatlan konfliktusok szítására a tagállamok között. Az adópolitika tagállami hatáskör, így a baloldal által kezdeményezett, indokolatlan uniós hatáskörök létrehozására irányuló javaslatokat a magyar néppárti delegáció ellenezte, és az állásfoglalási indítvány elfogadását nem támogatta a végszavazás során.

The gender perspective in the COVID-19 crisis and post-crisis period (A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald) HU

21-01-2021

Az Európai Unió szerződései garantálják, hogy minden polgár egyenlő esélyekkel rendelkezzen a gazdasági, társadalmi és politikai sikerek elérésében. A Covid-19 válságból való kilábalás középpontjában kell, hogy álljon. Ez a jelentés kiemeli a Covid-19 válságnak az Európában élő nőkre gyakorolt konkrét következményeivel való foglalkozás fontosságát, egyértelmű ajánlásokkal az uniós intézmények és a tagállamok által meghozandó intézkedésékre vonatkozóan. Mélyen elkötelezettek vagyunk olyan átfogó rendelkezések kidolgozása terén, amelyek hatékonyan támogatják a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítását Európa-szerte. A jelentés végszavazásánál azonban tartózkodtam, mert az Isztambuli Egyezmény mielőbbi ratifikálását is sürgeti.

The EU Strategy for Gender Equality (A9-0234/2020 - Maria Noichl) HU

21-01-2021

Az Európai Unió nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiája követi a Von der Leyen Bizottság elkötelezettségét az egyenlőség uniójának megvalósítása iránt. A jelentést nem tudtam támogatni, mert az EU nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiájának a tagállamokkal való együttműködésre kell törekednie, ahelyett, hogy rájuk kényszerítenének egy széles közönséget kielégítő rendelkezéseket. A nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem, az adópolitikák és az ellátási politikák terén a tagállamok kompetenciáit tiszteletben kell tartani és ösztönözni a bevált gyakorlatokat előmozdítva és ösztönözve a további együttműködést.

Contact

Bruxelles

Strasbourg