Marianne VIND Marianne VIND
Marianne VIND

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Denmark - Socialdemokratiet (Denmark)

Date of birth : , Koge

Home Marianne VIND

Vice-Chair

DASE
Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs

Substitute

TRAN
Committee on Transport and Tourism

Most recent activities

Situation of fundamental rights in the EU in 2020 and 2021 (A9-0224/2022 - Juan Fernando López Aguilar) DA

15-09-2022
Written explanations of vote

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter ubetinget retsstatsprincipperne, presse- og ytringsfriheden samt kvinde- og minoritetsrettigheder. Derfor støtter vi også de dele af betænkningen, der fordømmer og kritiserer brud på disse principper, herunder fordømmelsen af visse landes angreb på basale seksuelle og reproduktive rettigheder. Når vi alligevel har valgt ikke at stemme for den samlede betænkning skyldes det blandt andet, at rapporten indeholder opfordringer til at forbyde højreekstremistiske bevægelser, færre ressourcer til beskyttelsen af EU’s ydre grænser og fælles EU standarder for varetægtsfængsling. Uagtet hvad man end måtte mene om eksistensen af højreekstremistiske bevægelser, vil et forbud være en de facto indskrænkning af de samme grundlæggende rettigheder, som denne betænkning ellers forsøger at værne om. Derfor har de danske socialdemokrater stemt blankt til den samlede betænkning.

Economic, social and territorial cohesion in the EU: the 8th Cohesion Report (A9-0210/2022 - Constanze Krehl) DA

15-09-2022
Written explanations of vote

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter op om EU's samhørighedspolitik. Dog bifalder vi fraværet af en territorial dimension i genopretnings- og resiliensfaciliteten, og erklærer os derfor ikke enige i kritikken. Desuden er de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet uenige i behovet for at overveje rammerne for økonomisk styring, herunder en midlertidig suspension og revision af stabilitets- og vækstpagten. Vi mener, at medlemslandende har til ansvar selv at prioritere midler inden for de eksisterende rammer, hvorfor vi ikke kan støtte forslaget.

EU border regions: living labs of European integration (A9-0222/2022 - Younous Omarjee) DA

15-09-2022
Written explanations of vote

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter op om EU's grænseregioner. Vi mener dog, at det må være op til medlemslandene selv at prioritere midler og håndtere problemer i deres grænseregioner inden for de givne rammer. Desuden mener de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet, at en Europæisk mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng er af overstatslig karakter, hvorfor forslaget i sin helhed ikke kan støttes.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G354
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05053
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex