Please fill this field
Marianne VIND Marianne VIND
Marianne VIND

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Denmark - Socialdemokratiet (Denmark)

Date of birth : , Koge

Home Marianne VIND

Vice-Chair

DASE
Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs

Substitute

TRAN
Committee on Transport and Tourism
BECA
Special Committee on Beating Cancer

Most recent activities

Parliament’s estimates of revenue and expenditure for the financial year 2022 (A9-0145/2021 - Damian Boeselager) DA

29-04-2021
Written explanations of vote

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter forslag til budget 2022 for Europa-Parlamentet, om end vi gerne havde set, at der var et større fokus på effektiviseringer af budgettet. De danske socialdemokrater støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, og glæder os over de forbedringer, der er lavet de seneste år. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer. Ligeledes er vi åbne over for at kigge på, om Europa-Parlamentets regler for rejser skal opdateres. Vi er dog optaget af, at nye regler ikke spænder ben for medlemmernes politiske og parlamentariske arbejde. Det skal derfor fortsat være muligt at deltage i vigtige møder, selv hvis de en sjælden gang imellem indkaldes med så kort varsel, at flybilletten er dyr. Endeligt er vi enige i opfordringen til at udarbejde en kønsbudgetteringsanalyse af Europa-Parlamentets budget, men vi er samtidig forbeholdene over for opfordringen til at lave et specifikt kønsregnskabssystem for medlemmernes udgifter. Her har vi brug for yderligere oplysninger om, hvad et sådant system konkret vil indebære for det enkelte medlem, inden vi tager stilling.

European Child Guarantee (B9-0220/2021) DA

29-04-2021
Written explanations of vote

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er enige i, at børnefattigdom er et stort problem i Europa og bør tackles. Derfor bakker vi op om den for nyligt indgåede aftale om ESF+, hvor der specifikt afsættes en procentsats af fonden til børnegarantien for de medlemsstater, hvor børnefattigdommen ligger over EU-gennemsnittet. Vi understreger dog, at bekæmpelse af børnefattigdom er et nationalt anliggende, og at det dermed er medlemsstaternes ansvar at sikre, at børn får adgang til sundhedspleje, skolegang, børnepasning mv. Det har derfor været afgørende for vores opbakning til børnegarantien, at den respekterer disse nationale kompetenceområder.

The accessibility and affordability of Covid-testing (B9-0233/2021, B9-0234/2021) DA

29-04-2021
Written explanations of vote

. – De danske socialdemokrater støtter op om Europa-Parlamentets resolution om adgang til covid-19 testning til overkommelige priser. Det er afgørende, at medlemsstaterne i så stort et omfang som muligt sikrer adgangen og tilgængeligheden til testfaciliteter for befolkningerne. Dette bidrager nemlig til en effektiv smitteopsporing og dermed til, at medlemsstaterne hurtigere kan påbegynde genåbninger. I visse medlemsstater skal borgerne imidlertid selv betale høje priser for en covid-19 test, hvilket i praksis gør testningen utilgængelig for visse befolkningsgrupper. De danske socialdemokrater bakker derfor op om opfordringen til medlemsstaterne om at sikre en universel, tilgængelig, rettidig og gratis testning af deres befolkninger.

Marianne VIND
Marianne VIND

On EP NEWSHUB

Udlændingespørgsmål vil altid være til debat - også i Socialdemokratiet. Sådan skal det være, når sagerne er komplekse. Men vi står samlet som parti om en stram og fornuftig politik. Oprøret i baglandet er en spøgelsesfortælling. #dkpol https://t.co/PcQ5SKxXJw 

Kurt Beier hives for retten i dag for grov udnyttelse af deres chauffører. Men sager som den her viser hvor langt vi stadig har igen i kampen mod social dumping. Det er uværdig behandling af mennesker. Det er unfair konkurrence. Det skal stoppes. #dkpol https://t.co/xQVMPjrmbC 

Jeg leder efter ny rådgiver med skarpt øje for kommunikation fra september. Vi skal kæmpe for den danske model og det gode arbejdsliv. Er det dig eller kender du nogen? Del meget gerne 😀🌹🇪🇺 #arbejde #dkpol #dkmedier https://t.co/TfMvrvZiYJ 

Contact

Bruxelles

Strasbourg