Please fill this field
Marianne VIND Marianne VIND
Marianne VIND

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Denmark - Socialdemokratiet (Denmark)

Date of birth : , Koge

Home Marianne VIND

Vice-Chair

DASE
Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs

Substitute

TRAN
Committee on Transport and Tourism

Most recent activities

Conclusions of the extraordinary European Council meeting of 17-21 July 2020 (B9-0229/2020) DA

23-07-2020
Written explanations of vote

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om den aftale, Det Europæiske Råd nåede frem til den 21. juli 2020. Aftalen moderniserer prioriteringerne i den flerårige finansielle ramme med mindre fokus på landbrug og strukturfonde og mere fokus på klima. Samtidig indføres et ny EU-genopretningsinstrument, der vil få Europa sikkert på den anden side af corona-krisen gennem lån og tilskud til langsigtede genopretningsreformer.
Vi er stærkt tilfredse med, at retsstatsprincipperne for første gang i EU’s historie er knyttet til fordelingen af EU-midler. Næste skridt bliver at sikre, at Kommissionens forslag til implementering bliver både konkret og håndfast. Det vil vi arbejde for.
Vi er glade for, at 30 % af det samlede budget øremærkes klimatiltag. Det er et vigtigt første skridt mod at leve op til Parisaftalen og opnå europæisk klimaneutralitet i 2050. Øremærkning af budgettet kan selvfølgelig ikke stå alene, og vi vil fortsætte med at påvirke EU-lovgivningen i en mere bæredygtig retning.
Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet vil fortsat arbejde for mere lovgivning og bedre rammer, der sikrer et bæredygtigt Europa, ikke bare når det gælder klima og miljø, men også digitalt, socialt og økonomisk.

Transitional provisions in order to address the impact of COVID-19 crisis (amendment of Regulation (EU) 2016/1628) (C9-0161/2020) DA

10-07-2020
Written explanations of vote

. – Vi danske socialdemokrater i EU er opmærksomme på, at det kan være nødvendigt at udsætte visse reguleringstiltag for at imødekomme industrien under COVID-19-krisen. Vi henstiller dog til, at pandemien ikke bliver en undskyldning for at slække unødigt på vigtige miljøkrav, der skal mindske forurening, fremme luftkvaliteten, skåne miljøet og klimaet, og i sidste ende redde liv og natur. Derfor er vi skeptiske over for nærværende forslags fristforlængelse på 12 måneder. 6 måneder havde med stor sandsynlighed været nok. Vi glæder os dog over, at der ikke er nogen revisionsklausul i den vedtagne tekst, hvorfor vi støtter forslaget.

The EU’s public health strategy post-COVID-19 (RC-B9-0216/2020) DA

10-07-2020
Written explanations of vote

. – Vi danske socialdemokrater i EU går ind for øget samarbejde mellem medlemsstaterne blandt andet baseret på erfaringerne fra COVID-19-pandemien. Således støtter vi initiativer, der forbedrer mulighederne for at reagere på lignende sundhedskriser i fremtiden og for at indsamle og dele viden. Vi støtter ikke bevægelser mod traktatændringer, da de ikke er nødvendige for et øget samarbejde mellem landene, ligesom vi ikke støtter tanken om en decideret sundhedsunion med videre beføjelser over for medlemsstaterne som fx minimumsstandarder for sundhedssektoren. Vi mener desuden, at det er positivt, at der er fundet finansiering til EU4Health i den kommende flerårige finansielle ramme, og vi mener samtidig, at det er afgørende, at fremtidig finansiering findes inden for samme ramme, så der ikke er behov eller mulighed for senere at udvide EU4Health og trække penge fra andre dele af EU’s eller medlemsstaternes budgetter.

Marianne VIND
Marianne VIND

On EP NEWSHUB

En af de fineste protester mod udviklingen i Polen og for alles ret til at leve og elske frit. 🏳️‍🌈 #eudk #lgbtdk #lovewins https://t.co/NjxVoIhfaE 

Contact

Bruxelles

Strasbourg