Please fill this field
Sunčana GLAVAK Sunčana GLAVAK
Sunčana GLAVAK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Croatia - Hrvatska demokratska zajednica (Croatia)

Date of birth : , Čakovec

Home Sunčana GLAVAK

Member

AFET
Committee on Foreign Affairs
INGE
Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation
DSEE
Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo

Substitute

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
BECA
Special Committee on Beating Cancer
D-US
Delegation for relations with the United States

Most recent activities

Shaping digital education policy (A9-0042/2021 - Victor Negrescu) HR

25-03-2021
Written explanations of vote

Pravedno i pravilno financirano kvalitetno obrazovanje ključni je pokretač zelene i digitalne tranzicije. Obrazovanje predstavlja ulaganje u našu zajedničku budućnost, pridonoseći socijalnoj koheziji, održivom gospodarskom rastu, stvaranju radnih mjesta i zapošljavanju, a time i poštenom društvu. Obrazovanje je također i presudan instrument u individualnom razvoju i samoostvarenju i poboljšava sudjelovanje građana u demokratskom životu. U 21. stoljeću posjedovanje osnova informatičkih znanja je krucijalno za svakog građanina, no nažalost i dalje 42% građana EU nema razvijeno zadovoljavajuće informatičko znanje. Digitalna transformacija oblikuje tržište rada, prema procjenama Komisije, u brojnim kategorijama poslova očekuje se da čak 90% poslova zahtijeva određeni oblik digitalnih vještina u budućnosti, ali isto tako procjenjuje se da će 65 posto djece koja danas ulaze u osnovnu školu raditi na poslovima koji još ne postoje zbog čega je od izrazite važnosti da se radi na jačanju digitalnog obrazovanja.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Impact on fisheries of marine litter (A9-0030/2021 - Catherine Chabaud) HR

25-03-2021
Written explanations of vote

Morski otpad je globalni izazov jer ne poznaje granice te ga struje i vjetar nose na velike udaljenosti diljem svijeta, što utječe na područja i sektore koji su daleko od njegova izvora i nisu odgovorni za njegovo stvaranje, a diljem svijeta se velike količine otpada i dalje ispuštaju izravno u more. Nažalost, morski otpad se gomila posebno oko malih udaljenih otoka i obalnih područja, a u najudaljenijim regijama i prekomorskim zemljama i teritorijima se nalazi 80 % europske morske biološke raznolikosti te se njihova gospodarstva u velikoj mjeri temelje na ribarstvu i turizmu. Ribari, uključujući one koji se bave malim ribolovom, i uzgajivači u akvakulturi prvi su pogođeni utjecajem morskog otpada koji ozbiljno ugrožava njihove aktivnosti zbog toga što taj otpad može predstavljati prepreku, zaplesti se u ribolovni alat, oštetiti ga, prouzročiti njegov gubitak te blokirati brodske motore i rashladne sustave, ugroziti sigurnost pomoraca na plovilu, stvoriti im dodatan posao jer moraju očistiti alat te stoga dovesti do znatnih gospodarskih gubitaka.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change (A9-0034/2021 - Tonino Picula) HR

25-03-2021
Written explanations of vote

Klimatske promjene su globalni problem koji zahtijeva hitno djelovanje na svjetskoj i europskoj razini te na nacionalnoj i lokalnoj razini kako bi se globalno zatopljenje uspjelo ograničiti na 1,5 °C iznad razine u predindustrijskom razdoblju i spriječio gubitak biološke raznolikosti. Potrebne su hitne mjere kako bi se osiguralo da se povećanje prosječne temperature održava ispod 2 °C u usporedbi s predindustrijskim razinama jer će svaki gubitak bioraznolikosti imati izrazito negativan utjecaj, uključujući na kvalitetu poljoprivredne proizvodnje. Europska agencija za okoliš procijenila je da su ekstremni i nepovoljni klimatski uvjeti u razdoblju od 1980. do 2019. uzrokovali gospodarske gubitke u državama članicama EEA u iznosu od otprilike 446 milijardi EUR što bi značilo oko 11,1 milijardi EUR godišnje.
U skaldu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Contact

Bruxelles

Strasbourg