Sunčana GLAVAK Sunčana GLAVAK
Sunčana GLAVAK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Croatia - Hrvatska demokratska zajednica (Croatia)

Date of birth : , Čakovec

Home Sunčana GLAVAK

Member

AFET
Committee on Foreign Affairs
DSEE
Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo

Substitute

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
ING2
Special Committee on foreign interference in all democratic processes in the European Union, including disinformation (INGE 2)
D-US
Delegation for relations with the United States

Most recent activities

Russia’s invasion of Ukraine: Temporary measures concerning driver documents issued by Ukraine (C9-0201/2022) HR

07-07-2022
Written explanations of vote

. – U Provedbenoj odluci Vijeća (EU) 2022/382 od 4. ožujka 2022. utvrđene su kategorije osoba koje imaju pravo na privremenu zaštitu ili odgovarajuću zaštitu na temelju nacionalnog prava.
Vozačka dozvola poboljšava mobilnost i olakšava svakodnevni život njenom vlasniku jer na temelju nje osoba smije upravljati motornim vozilima. Za obavljanje djelatnosti profesionalnog vozača za prijevoz robe i putnika za poduzeće sa sjedištem u Europskoj uniji potrebna je svjedodžba o stručnoj osposobljenosti. U tom kontekstu oba dokumenta pomažu osobama koje uživaju privremenu zaštitu ili odgovarajuću zaštitu na temelju nacionalnog prava da sudjeluju u gospodarskim i društvenim aktivnostima u svojem novom okruženju.
Ovom se Uredbom utvrđuju posebne i privremene mjere koje se u skladu s Direktivom 2001/55/EZ i Provedbenom odlukom (EU) 2022/382 primjenjuju na vozačke isprave koje je Ukrajina izdala u skladu sa svojim zakonodavstvom i koje posjeduju osobe koje uživaju privremenu zaštitu ili odgovarajuću zaštitu na temelju nacionalnog prava. Valjane vozačke dozvole koje je izdala Ukrajina priznaju se na području Unije ako njihovi vlasnici uživaju privremenu zaštitu ili odgovarajuću zaštitu na temelju nacionalnog prava u skladu s Direktivom 2001/55/EZ i Provedbenom odlukom (EU) 2022/382, barem do trenutka prestanka primjene privremene zaštite.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Identification of the violation of Union restrictive measures as crimes under Article 83(1) of the TFEU (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (vote) HR

07-07-2022
Written explanations of vote

. – Svrha je ove Odluke dodati kršenje Unijinih mjera ograničavanja područjima kriminaliteta utvrđenima u članku 83. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”). Člankom 29. Ugovora o Europskoj uniji („UEU”) predviđa se da Vijeće može donositi odluke kojima se utvrđuje pristup Unije pojedinom pitanju zemljopisne ili tematske prirode, uključujući mjere ograničavanja. Članak 215. UFEU-a omogućuje Vijeću donošenje mjera ograničavanja protiv fizičkih ili pravnih osoba i skupina ili nedržavnih subjekata ili donošenje mjera kojima se djelomično ili u potpunosti prekidaju ili smanjuju gospodarski i financijski odnosi s jednom ili više trećih zemalja na temelju odluke donesene u skladu s člankom 29. UEU-a. Države članice trebale bi uvesti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće kazne za kršenje uredaba Vijeća o Unijinim mjerama ograničavanja. Za potrebe ove Odluke Unijine mjere ograničavanja obuhvaćene su područjem primjene članka 29. UEU-a i članka 215. UFEU-a, kao što su na primjer mjere zamrzavanja financijskih sredstava i gospodarskih izvora, zabrane stavljanja na raspolaganje financijskih sredstava i gospodarskih izvora te zabrane ulaska na državno područje države članice Europske unije, kao i sektorske gospodarske mjere i embargo na oružje. Kršenje Unijinih mjera ograničavanja područje je kriminaliteta u smislu članka 83. stavka 1. UFEU-a.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Exceptional macro-financial assistance to Ukraine (C9-0221/2022) HR

07-07-2022
Written explanations of vote

. – Sporazum o pridruživanju između Unije i Ukrajine („Sporazum o pridruživanju”), uključujući područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine, stupio je na snagu 1. rujna 2017. Budući da je Europsko vijeće 23. lipnja odlučilo potvrditi europsku perspektivu Ukrajine i dodijeliti joj status zemlje kandidatkinje, Ukrajina bi se trebala smatrati zemljom koja ispunjava uvjete za primanje makrofinancijske pomoći Unije. Europska unija Ukrajini stavlja na raspolaganje makrofinancijsku pomoć u maksimalnom iznosu od 1 000 milijuna EUR („makrofinancijska pomoć Unije”) u skladu sa stavkom 3. radi potpore makrofinancijskoj stabilnosti Ukrajine. Makrofinancijska pomoć Unije Ukrajini stavlja se na raspolaganje u obliku zajma. Radi financiranja makrofinancijske pomoći Unije Komisija je ovlaštena u ime Unije pozajmiti potrebna sredstva na tržištima kapitala ili od financijskih institucija te ih potom u obliku zajma dodijeliti Ukrajini. Maksimalno prosječno dospijeće zajma je 25 godina. Ako se potrebe Ukrajine za financiranjem tijekom razdoblja isplate makrofinancijske pomoći Unije znatno smanje u usporedbi s prvotnim predviđanjima, Komisija smanjuje iznos pomoći, tu pomoć suspendira ili ukida. Preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije jest da Ukrajina poštuje učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, kao i vladavinu prava, te da jamči poštovanje ljudskih prava.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E218
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08033
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex