Please fill this field
Miriam LEXMANN Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Bratislava

Home Miriam LEXMANN

Member

AFET
Committee on Foreign Affairs
EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
D-BY
Delegation for relations with Belarus
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Substitute

SEDE
Subcommittee on Security and Defence

Most recent activities

Torture in Tibet

26-03-2021 E-001705/2021 Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Written questions

Shaping digital education policy (A9-0042/2021 - Victor Negrescu) SK

25-03-2021
Written explanations of vote

Správu o formovaní politiky digitálneho vzdelávania som podporila. Touto správou Európsky parlament odpovedal na nový Európsky plán digitálneho vzdelávania na obdobie 2021 - 2027, pričom sa zameral najmä na špecifické ciele, ktoré sa ukázali ako veľmi dôležité aj v kontexte ešte stále prebiehajúcej pandémie COVID-19. Týmito cieľmi sú napríklad preklenutie medzery v digitálnych zručnostiach, podpora digitálneho vybavenia škôl, ale aj prístup detí k internetu, aby sa mohli vzdelávať aj na diaľku. Oceňujem, že správa bola postavená na rešpekte k princípu subsidiarity, a teda jej odporúčania mierili najmä na doplnkové opatrenia k opatreniam členských štátov, ktoré zostávajú hlavnými aktérmi v oblasti vzdelávania. Rovnako som rada, že sa správa zaoberala inkluzívnym vzdelávaním, ktoré je dostupné skutočne pre všetkých, a to od detí, pre ktoré sú digitálne zručnosti veľmi dôležité pre ich budúce uplatnenie až po mladých ľudí a dospelých, ktorí by mali mať možnosť prostredníctvom zvyšovania zručností či preškoľovania lepšie sa prispôsobiť potrebám trhu práce. Rovnako je potrebné povzbudzovať aj ženy a dievčatá, aby sa zaujímali o digitálne predmety a zručnosti, keďže ich zastúpenie je v týchto odvetviach citeľne nižšie. Zo všetkých týchto dôvodov som sa rozhodla správu v záverečnom hlasovaní podporiť.

Contact

Bruxelles

Strasbourg