Dorien ROOKMAKER
Dorien ROOKMAKER
Netherlands

Date of birth : ,

9th parliamentary term Dorien ROOKMAKER

Political groups

 • 01-02-2020 / 07-12-2021 : Non-attached Members
 • 08-12-2021 / 15-07-2024 : European Conservatives and Reformists Group - Member

National parties

 • 01-02-2020 / 27-06-2020 : GO Realisme & Daadkracht (Netherlands)
 • 28-06-2020 / 24-09-2021 : Independent (Netherlands)
 • 25-09-2021 / 15-07-2024 : Meer Directe Democratie (Netherlands)

Member

 • 26-03-2020 / 07-12-2021 : Committee on Transport and Tourism
 • 14-12-2021 / 15-12-2021 : Committee on Transport and Tourism
 • 16-12-2021 / 19-01-2022 : Committee on Economic and Monetary Affairs
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Economic and Monetary Affairs
 • 01-03-2022 / 15-07-2024 : Delegation for relations with Canada

Substitute

 • 19-06-2020 / 09-12-2020 : Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport
 • 16-12-2021 / 19-01-2022 : Committee on Transport and Tourism
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Transport and Tourism
 • 18-02-2022 / 31-12-2023 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 12-01-2024 / 15-07-2024 : Delegation to the OACPS-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 12-01-2024 / 15-07-2024 : Delegation to the Pacific-EU Parliamentary Assembly

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on ensuring European transportation works for women

28-03-2023 TRAN_AD(2023)737510 PE737.510v03-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937

06-03-2023 ECON_AD(2023)736711 PE736.711v03-00 ECON
René REPASI

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/83/EU concerning financial services contracts concluded at a distance and repealing Directive 2002/65/EC

25-01-2023 ECON_AD(2023)736617 PE736.617v02-00 ECON
Stéphanie YON-COURTIN

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Automated data exchange for police cooperation (“Prüm II”) (A9-0200/2023 - Paulo Rangel) NL

08-02-2024

Met deze verordening wil men de automatische uitwisseling van informatie tussen autoriteiten die belast zijn met het voorkomen, opsporen en onderzoeken van strafbare feiten reguleren. Ik heb tegen gestemd, omdat de verordening te veel de nadruk legt op de uitwisseling van informatie tussen autoriteiten, zonder afdoende waarborgen te bieden voor de bescherming van de privacy van individuen. Hoewel het belangrijk is om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, vind ik dat er een beter evenwicht moet zijn tussen het verzamelen van informatie en het beschermen van de privacyrechten van burgers.
Daarnaast maak ik me zorgen over de mogelijke gevolgen van het uitbreiden van gegevenscategorieën voor geautomatiseerde uitwisselingen. Het toevoegen van gezichtsafbeeldingen en politieregistraties aan de uitwisseling van informatie kan leiden tot een grotere inbreuk op de privacy en de burgerlijke vrijheden van individuen.
Ten slotte ben ik bezorgd over de mogelijkheid tot misbruik van de gegevens en de beperkingen bij het verdedigen van individuen. Op dit moment zijn de beschermingsmechanismen voor burgers tegen de overheid nog niet adequaat. We zien de desastreuze gevolgen hiervan, zoals bijvooorbeeld bij het toeslagenschandaal. Er moet meer tijd worden genomen om de potentiële gevolgen te evalueren en ervoor te zorgen dat de technische systemen en het beleid voldoen aan de hoogste normen voor gegevensbescherming en privacy.

Instant payments in euro (A9-0230/2023 - Michiel Hoogeveen) NL

07-02-2024

Het verslag verplicht financiële instellingen om onmiddellijke overschrijvingen mogelijk te maken. Het zorgt er voor dat mensen in staat zijn om geld binnen 10 seconden over te maken, op elk moment van de dag, buiten kantooruren en binnen de EU.
Alle overwegingen meegenomen heb ik besloten om tegen het voorstel te stemmen, omdat ik van mening ben dat de verplichting voor betalingsdienstaanbieders, zoals banken, om instantbetalingen aan te bieden, niet noodzakelijk is. Hoewel instant payments zeker voordelen bieden, geloven we dat de markt dit soort diensten op een natuurlijke manier zou moeten ontwikkelen, op basis van de vraag van consumenten en bedrijven. Het opleggen van deze verplichting zal leiden tot onnodige kostenverhogingen voor de banken en een aanzienlijke verhoging van de bankkosten voor alle consumenten.
Ik ben van mening dat de markt beter in staat is om te reageren op de vraag naar instantbetalingen en dat het opleggen van verplichtingen en regelgeving niet de meest geschikte aanpak is.

Plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed (A9-0014/2024 - Jessica Polfjärd)

07-02-2024

Innovation is crucial for achieving prosperity and addressing contemporary challenges. However, it is imperative to exercise caution during the development of new technologies to prevent inadvertently causing additional problems.
The proposal put forth by the European Commission advocates for exempting a certain category of New Genomic Techniques (NGTs) plants from the legislation governing Genetically Modified Organisms (GMOs) in the EU. This entails treating these NGT plants as conventional plants, thereby bypassing health and environmental risk management protocols.
After consulting with scientists and experts, my decision to vote against the proposal is grounded in the following reasons:
1. The French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES) has highlighted certain scientific and health-related limitations in the establishment of criteria for defining the exempted NGTs.
2. In 2018, the European Court of Justice (ECJ) ruled that organisms derived from NGTs should be subject to the same regulations as GMOs. This ruling was based on the understanding that NGTs result in genetic alterations that do not occur naturally, necessitating similar regulatory oversight as traditional GMOs.
3. The scientific discourse surrounding whether NGTs should be classified as GMOs remains unresolved. Therefore, it is premature to exempt them from all precautionary measures and risk management protocols.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Individual motions for resolutions

In accordance with Rule 143 of Parliament's Rules of Procedure, any individual Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. These motions for resolution express the position of the individual Members who tabled them. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide whether to follow up the motion for resolution and, if so, which procedure is to be followed. Where a committee has decided to follow-up a motion for resolution, more detailed information is provided on this page, below the resolution in question. Rule 143

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.

Meetings

Benchmark Regulation

Member
ROOKMAKER Dorien
Date, Place:
European Parliament
Capacity:
Shadow rapporteur
Meeting related to procedure:
2023/0379(COD)
Code of associated committee or delegation
ECON
Meeting with:
Intercontinental Exchange, Inc.

Benchmark Regulation

Member
ROOKMAKER Dorien
Date, Place:
European Parliament
Capacity:
Shadow rapporteur
Meeting related to procedure:
2023/0379(COD)
Code of associated committee or delegation
ECON
Meeting with:
S&P Global

ESG ratings

Member
ROOKMAKER Dorien
Date, Place:
European Parliament
Capacity:
Shadow rapporteur
Meeting related to procedure:
2023/0177(COD)
Code of associated committee or delegation
ECON
Meeting with:
MSCI Limited