Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

The Left group in the European Parliament - GUE/NGL

Member

Czechia - Komunistická strana Čech a Moravy (Czechia)

Date of birth : , Nový Jičín

Home Kateřina KONEČNÁ

Member

IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection
TRAN
Committee on Transport and Tourism
BECA
Special Committee on Beating Cancer
DSCA
Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, the EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Substitute

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
D-RS
Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Most recent activities

Children's Rights (B9-0164/2021) CS

11-03-2021
Written explanations of vote

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2021 o právech dítěte jsem podpořila. Vyzývá EU, aby zintenzivnila svá opatření k ukončení všech forem násilí a diskriminace na dětech, včetně fyzického, sexuálního, ekonomického a psychologického násilí, zraňování, zneužívání, zanedbávání, špatného zacházení a vykořisťování páchaného online i offline, nucených sňatků, obchodování s lidmi, zneužívání a vykořisťování dětí migrantů, mučení, vražd ze cti, mrzačení ženských pohlavních orgánů, incestu, nuceného ukončení školní docházky a využívání dětí jako vojáků. Text zdůrazňuje, že v zájmu zajištění konzistentnosti, pokud jde o ochranu dětí před násilím, obchodováním a vykořisťováním, musí všechny legislativní a nelegislativní iniciativy týkající se práv dětí zohledňovat strategii EU pro práva dítěte. Vyjadřuje znepokojení, že v souvislosti s oživením po krizi COVID-19 vzroste potřeba boje proti dětské chudobě a že tato chudoba bude mít stále větší dopad na děti jako nejzranitelnější skupinu mezi nejvíce znevýhodněnými, a naléhavě požaduje, aby byla strategie EU doplněna o komplexní strategii boje proti chudobě, včetně opatření k zajištění důstojného a dostupného bydlení a řešení problému bezdomovectví. Připomíná, že každá strategie zaměřená na vymýcení dětské chudoby musí zohledňovat realitu rodičovství samoživitelů a rodin s mnoha dětmi, jelikož domácnosti samoživitelů a domácnosti s mnoha dětmi patří mezi ohrožené skupiny.

Corporate due diligence and corporate accountability (A9-0018/2021 - Lara Wolters) CS

10-03-2021
Written explanations of vote

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2021 obsahující doporučení Komisi k náležité péči a odpovědnosti podniků jsem v hlasování podpořila. Obávám se, že dobrovolné normy v oblasti náležité péče mají svá omezení a nedosáhly významného pokroku, pokud jde o prevenci poškozování lidských práv a životního prostředí a umožňování přístupu ke spravedlnosti. Věřím, že by Unie měla bezodkladně přijmout závazné požadavky pro podniky, aby zjišťovaly, posuzovaly, ukončily, zmírňovaly, sledovaly, sdělovaly, řešily a napravovaly potenciální nebo skutečné nepříznivé dopady na lidská práva, životní prostředí a řádnou správu ve svých hodnotových řetězcích, předcházely jim a nesly za ně odpovědnost. Jsem přesvědčena, že by tento krok byl přínosný pro zúčastněné strany i pro podniky, pokud jde o harmonizaci, právní jistotu, rovné podmínky a zmírňování nespravedlivých konkurenčních výhod třetích zemí, jež plynou z nižších standardů ochrany i ze sociálního a environmentálního dumpingu v oblasti mezinárodního obchodu.
Text také zdůrazňuje, že malé a střední podniky se kvůli pandemii COVID-19 nacházejí v obtížné situaci a že klíčovými cíli Unie je poskytovat jim podporu, že podniky jsou povinny dodržovat lidská práva a respektovat životní prostředí, že je odpovědností států a vlád lidská práva a životní prostředí chránit a tato odpovědnost by neměla být přenášena na soukromé subjekty.

Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

On EP NEWSHUB

RT @Parlimag: While the current health crisis has wreaked havoc in many sectors, in pharmaceuticals it is the EU’s patent law that is hampering innovation and access to medicines, explains MEP @Konecna_K. https://t.co/JEEas7UmRm 

Dnes je #WorldHealthDay a musíme stát při sobě, abychom z vakcíny udělali veřejný statek přístupný všem. Proto moje politická skupina @Left_EU spouští celoevropskou kampaň #VaccineEquality. Pokud souhlasíte prosím podepište Evropskou občanskou iniciativu https://t.co/GNJONWXEKA  https://t.co/Wwp005eP0Y 

Today is #WorldHealthDay and we join thousands of people across the world calling for #Health4All. Now more than ever we need to stand together to make the vaccine a global common good. It is time for #VaccineEquality #NoProfitOnPandemic https://t.co/nA5gtpIuAa 

Contact

Bruxelles

Strasbourg