Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

The Left group in the European Parliament - GUE/NGL

Member

Czechia - Komunistická strana Čech a Moravy (Czechia)

Date of birth : , Nový Jičín

Home Kateřina KONEČNÁ

Member

IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection
TRAN
Committee on Transport and Tourism
COVI
Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future
DSCA
Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, the EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Substitute

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
D-RS
Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Most recent activities

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Making available on the Union market as well as export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010

29-06-2022 IMCO_AD(2022)730020 PE730.020v03-00 IMCO
Opinions - as shadow rapporteur
Anna CAVAZZINI

Candidate status of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia (RC-B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-0334/2022, B9-0335/2022, B9-0336/2022) CS

23-06-2022
Written explanations of vote

Usnesení Evropského parlamentu o statusu kandidátské země pro Ukrajinu, Moldavskou republiku a Gruzii ze dne 23. června 2022 jsem nepodpořila. Je potřeba si uvědomit, že v zmíněných státech existují problémy s korupcí, organizovaným zločinem, nepatřičným vlivem oligarchů na média či vlády, svobodou médií a nezávislostí soudnictví. Problémy se vyskytují také v oblasti dodržování demokratických a lidských práv, práv menšin a zásad právního státu. Žádný ze tří států tak nesplňuje Kodaňská kritéria, která jsou podmínkou pro vstup země do EU. Udělení kandidátského statusu vzbuzuje v občanech těchto států vysoká očekávání, která nemohou být v dohledné době naplněna. To může vést pouze ke zklamání a deziluzi. Řada států na západním Balkáně se statusem kandidátské země čekají na přijetí do Evropské unie již několik let. Turecko má status kandidátské země dokonce již přes dvacet let. Udělením statusu kandidátské země Ukrajině a Moldavsku je Unie připravuje na podobnou budoucnost. Jak zmiňuje samotné usnesení, „zrychlený postup“ pro vstup do EU neexistuje.
Skupina the Left předložila řadu pozměňovacích návrhů zdůrazňujících problémy vyskytující se v těchto státech, vyjadřující znepokojení nad nedávným oslabováním práv pracujících na Ukrajině či vyzívající k zrušení ukrajinského dluhu. Tyto pozměňovací návrhy byly Evropským parlamentem odmítnuty a tak nebylo jiné možnosti, než hlasovat proti.

Illegal logging in the EU (B9-0329/2022) CS

23-06-2022
Written explanations of vote

Usnesení o nezákonné těžbě dřeva v EU ze dne 23. června 2022 jsem podpořila. Nezákonná těžba dřeva je problémem přispívajícím k odlesňování a s ním spojenými negativními dopady na ekosystém jakými jsou šíření pouští, eroze půdy, povodně a vymírání chráněných druhů. Negativní socioekonomické dopady má pak na místní a odpovědné komunity závislé na dřevu a v některých případech vede k násilí proti osobám odpovědným za ochranu lesů, ekologických aktivistů či investigativním novinářům. Dle odhadů agentury Europol je nezákonná těžba dřeva srovnatelně výdělečná s obchodem s drogami, avšak až doposud čelili její praktikanti mnohem nižšímu riziku odhalení a potrestání. Až dosud navíc chybí konzistentní, harmonizované a srovnatelné údaje o těžbě dřeva v Evropské unii a napříč Unií neexistuje jednotná definice nezákonné těžby dřeva.
Usnesení o nezákonné těžbě dřeva v EU má tento fakt napravit vyzváním k jednotné definici nezákonné těžby dřeva, k harmonizaci politik členských států v boji s touto činností a k zavedení adekvátních trestů za její vykonávání. Dále usnesení vyzývá například také ke zkvalitnění přípravy policejních složek na boj proti této činnosti či k posílení environmentálního vzdělávání na právnických oborech vysokých škol. Vzhledem k nutnosti bojovat proti odlesňování a nelegální těžbě dřeva jsem usnesení ráda podpořila.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
05E252
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G00030
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex