Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

The Left group in the European Parliament - GUE/NGL

Member

Czechia - Komunistická strana Čech a Moravy (Czechia)

Date of birth : , Nový Jičín

Home Kateřina KONEČNÁ

Member

IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection
TRAN
Committee on Transport and Tourism
BECA
Special Committee on Beating Cancer
DSCA
Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, the EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Substitute

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
D-RS
Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Most recent activities

Legal migration policy and law (A9-0314/2021 - Abir Al-Sahlani) CS

25-11-2021
Written explanations of vote

Návrh usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi k legální migraci a
právu jsem nepodpořila. Vyjadřuje totiž přesvědčení, že aby bylo možné čelit budoucím
demografickým výzvám v členských státech, neboť podle údajů by měl v roce 2050 tvořit
podíl obyvatel ve věku 65 let a více přibližně jednu třetinu obyvatel Unie, což povede ke
značnému nedostatku pracovních sil na všech úrovních dovedností, musí Unie navrhnout
nové cesty pro legální migraci pracovních sil do Unie a zároveň zohlednit skutečnost, že
pracovní trhy členských států jsou rozdílné a čelí různým typům nedostatku pracovních sil a
různým problémům. Já jsem naopak přesvědčena, že EU by se měla snažit primárně členským
státům pomáhat v tom, aby zaváděli politiky vedoucí k větším společenským jistotám, a tedy
nárůstu porodnosti, rozvoji sociálního státu a nikoliv (jako v minulosti) podporovat panickou
politiku škrtů, který zničila budoucnost mnohým občanům EU, dostupnou rekvalifikaci pro
nezaměstnané, které by umožnily díry na trhu zacelit a podněcovat další osobní rozvoj všech
pracujících, větší investice do vzdělávání a odborné příprav apod. Občané třetích zemích se
v EU navíc část ocitají v nezávidihodné situaci a aby se zabránilo pracovnímu vykořisťování
u těch, co už ve EU jsou, měly by Unie a členské státy ratifikovat Úmluvu Mezinárodní
organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti a zajistit, aby byly naplno
uplatňovány pracovní normy.

The EU's role in combating the COVID-19 pandemic: how to vaccinate the world (topical debate) CS

24-11-2021 P9_CRE-PROV(2021)11-24(3-151-0000)
Contributions to plenary debates
Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

On EP NEWSHUB

Nurses around the world are standing up to big pharma and the governments they have captured. Add your name to their petition today: https://t.co/aMspMPadE6 

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
05E252
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G00030
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex