Carina OHLSSON
Carina OHLSSON

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Sweden - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sweden)

Date of birth : , Råda Lidköping

Home Carina OHLSSON

Member

FEMM
Committee on Women’s Rights and Gender Equality
COVI
Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future
DMED
Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Substitute

AFET
Committee on Foreign Affairs
EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-US
Delegation for relations with the United States

Most recent activities

Discharge 2021: EU general budget - European Parliament (A9-0086/2023 - Isabel García Muñoz) SV

10-05-2023
Written explanations of vote

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om ansvarsfrihet för Europaparlamentets budget 2021. Vi stödjer de åtgärder som syftar till att bekämpa korruption samt öka transparens och insyn i parlamentets verksamhet. Vissa delar av rapporten stödjer vi dock inte. För oss är det en självklarhet att parlamentet har en skyldighet att respektera den geografiska balansen bland personalen i EU-institutionerna, inte minst för ett land som Sverige som redan är underrepresenterade inom institutionerna. Vidare är flexibilitet i parlamentets verksamhet viktigt för att öka representationen i parlamentet, men balansen mellan jobb och privatliv måste fortsättningsvis också respekteras. Därför valde vi att rösta emot skrivningar som uppmanar till att ledamöter som exempelvis är lediga eller långtidssjuka bör kunna votera på distans. Slutligen valde vi att avstå i omröstningar om den frivilliga pensionsfonden då det just nu pågår en utredning i parlamentet angående ärendet.

Impact on the 2024 EU budget of increasing European Union Recovery Instrument borrowing costs (A9-0163/2023 - Johan Van Overtveldt) SV

10-05-2023
Written explanations of vote

. – Vi Socialdemokrater valde att avstå i omröstningen om konsekvenserna för EU:s budget av de ökade lånekostnaderna för Europeiska unionens återhämtningsfond. Vi anser att EU måste fullgöra sin rättsliga skyldighet att återbetala lånekostnaderna i samband med återhämtningsinstrumentet EU på ett effektivt sätt, men orimliga ökningar av EU:s budget måste undvikas.

Discharge 2021 (continuation of debate) SV

09-05-2023 P9_CRE-PROV(2023)05-09(2-169-0000)
Contributions to plenary debates

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12G253
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex