Carina OHLSSON
Carina OHLSSON

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Sweden - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sweden)

Date of birth : , Råda Lidköping

Home Carina OHLSSON

Member

FEMM
Committee on Women’s Rights and Gender Equality
DMED
Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Substitute

AFET
Committee on Foreign Affairs
EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-US
Delegation for relations with the United States

Most recent activities

The proposed repeal of the law banning female genital mutilation in The Gambia SV

24-04-2024 P9_CRE-PROV(2024)04-24(3-496-0000)
Contributions to plenary debates

Improving working conditions in platform work (A9-0301/2022 - Elisabetta Gualmini) SV

24-04-2024
Written explanations of vote

Socialdemokraterna valde att avstå i omröstningen om överenskommelsen om plattformsdirektivet. Det digitala daglöneriet växer explosionsartat när vi går mot en arbetsmarknad där en tillsvidareanställning inte alltid utgör normen. Denna oroande utveckling medför stora konsekvenser för den svenska välfärdsmodellen och de trygghetssystem som Socialdemokraterna tillsammans med den fackliga rörelsen har byggt upp under årtionden. Gigekonomin måste regleras men inte genom ett EU-direktiv som riskerar att inskränka den svenska arbetsrätten och vår arbetsmarknadsmodell. Vi är framförallt kritiska till att direktivet kräver att varje medlemsland fastställer en rättslig presumtion (anställningsstatus) som utlöses när omständigheter tyder på kontroll och ledning. Vi har inte heller fått en tillräckligt stark garanti som värnar vår arbetsmarknadsmodell. Medlemsländerna har fått större utrymme att besluta om den rättsliga presumtionen i den slutliga texten, men det kvarstår många otydligheter som i slutändan kan komma att avgöras i EU-domstolen. Detta gör det oöverskådligt vilka konsekvenser som direktivet kan få för svensk arbetsmarknad. Vi är övertygade om att denna fråga löses bäst genom avtal mellan fack och arbetsgivare. För en fungerande arbetsmarknadsmodell som inkluderar gigarbetare krävs det dock att parterna kommer till förhandlingsbordet, något som varit svårt bland gigföretagen.

Amendments to Parliament’s Rules of Procedure implementing the parliamentary reform “Parliament 2024” (A9-0158/2024 - Salvatore De Meo) SV

10-04-2024
Written explanations of vote

Vi svenska socialdemokrater röstade för betänkandet om ändringar av parlamentets arbetsordning för genomförandet av parlamentsreformen ”Parlament 2024” och står bakom ambitionen att stärka hur parlamentet arbetar med jämställdhet i sin arbetsordning. Vi valde dock att rösta emot tre ändringsförslag som rör krav på specifik könsrepresentation i utskotten. Socialdemokraternas införande av varvade listor var en av de största och viktigaste reformerna för att förändra representationen av män och kvinnor i det politiska landskapet i Sverige. Vi anser dock att partiernas självständighet är viktig och att EU inte bör reglera eller styra partiinterna processer och nomineringsordningar. För att uppnå jämställdhetsmålen krävs således att partierna tar sitt ansvar.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12G253
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex