Please fill this field
András GYÜRK András GYÜRK
András GYÜRK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Hungary - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Hungary)

Home András GYÜRK

Member

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
DASE
Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Substitute

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Most recent activities

Tackling homelessness rates in the European Union (B9-0363/2020) HU

23-11-2020
Written explanations of vote

Az állásfoglalási indítvány alapját számos petíció képezi, amelyek arra hívjak fel a figyelmet, hogy az EU-ban élő több mint négy millió hajléktalan száma a járvány okozta gazdasági visszaesés következtébe nőni, profiljuk változni fog. Eszerint egyre több fiatalt és gyermeket, időst, migránst, romát és más hátrányos helyzetű kisebbséget foglal magában. Az indítvány uniós szinten közös összehangolt fellépésre, a hajléktalanság fogalmának közös keretrendszer alapján történő meghatározására és 2030-ig a hajléktalanság megszüntetésére szólítja fel a tagállamokat. Továbbá a lakhatást, mint fő célt határozza meg és a több éves pénzügyi keret és a helyreállítási eszközök rugalmas és hatékony felhasználását tűzi ki célul.
A FIDESZ-KDNP tagjaként támogathatónak tartom az egyes tagállami jó gyakorlatok kölcsönös megismerését, ugyanakkor veszélyes, ha egyes elvek, mint pl. a Housing First alkalmazása kötelező érvénnyel jelenik meg. A hajléktalanellátás, mint a szociális szolgáltatások része, nemzeti hatáskör. Az ellátórendszer komplex szabályozással rendelkezik, amely épít a hazai társadalmi-gazdasági folyamatokra, ellátási hagyományokra, felmerülő szükségletekre. Az a tapasztalat, hogy a más országokban bevált elvek nem minden esetben adaptálhatók az eltérő lakáspolitikai, szociálpolitikai háttér, valamint maguknak a hajléktalanoknak a szükségletei okán sem. A fentiek miatt az indítvány szavazása során tartózkodtam, már csak azért is, mert helytelenül egybemossa az illegális migránsokat a jogszerűen EU területén menedékjoggal tartózkodó személyekkel.

The Schengen system and measures taken during the COVID-19 crisis (B9-0362/2020) HU

23-11-2020
Written explanations of vote

Az állásfoglalás nyugat-európai országok állampolgáraitól (német/belga/holland/luxembourgi) érkezett petíciók alapján készült el, és olyan nyugat-európai képviselők indítványozták, akik aggódnak az országaikban a határmenti ingázást akadályozó, sokszor egymásnak ellentmondó szabályozások miatt. Magyarországon a határmenti régiók 30 km-s sávjában biztosított az ingázás, továbbá az üzleti utasok és az áruforgalom mozgása szabadon biztosított, tehát nincs határzár, határvédelmi intézkedések vannak érvényben. A magyar kormányzati intézkedések arányosak és szükségszerűek, minden esetben a magyar állampolgárok egészségének kiemelt védelme és a magyar gazdaság működőképességének biztosítása a cél. Jelenleg nincs érvényben a határmenti településeken élő személyek szabad mozgását szabályozó egységes európai intézkedéscsomag a járványügyi helyzetre vonatkozóan.
A magyar néppárti delegáció tagjaként azért támogattam az állásfoglalást, hogy a nyugat-európai országokban is elősegítsem a határmenti települések állampolgárainak szabad mozgását, ennek érdekében a koordinált intézkedésekkel kapcsolatos javaslatok előtt is nyitott vagyok, amennyiben az megfelel a magyar állampolgárok egészségének megvédése és a magyar gazdaság működőképességének biztosítása szempontjából - teszem ezt azzal a megjegyzéssel, hogy az Európai Unió a mai napig, a második hullám kellős közepére sem volt képes előrehaladást elérni.

Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) HU

13-11-2020
Written explanations of vote

Az elmúlt kilenc hónap során bebizonyosodott, hogy az egészségnek milyen óriási hatása van a gazdaságra és a társadalomra. Az EU a kezdeti nehézségeket követően az elmúlt időszakban meghallgatva a tagállamok és az állampolgárok kritikáját új javaslattokkal állt elő. Az EU4Health program, illetve az Európai Egészségügyi Unió együttesen egy új fejezet nyithat meg az Uniós szintű egészségügyi politikában. Az EU az egészségügyért program a világjárvány kezelésén túl felhívja a figyelmet a rákellenes küzdelemre, az európai gyógyszerstratégiára, a ritka betegségben szenvedő betegekre és az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos kihívásokra is. Üdvözlendő továbbá, hogy a program egy ambíciózus pénzügyi kerettel rendelkezik. Az egészségügy tagállami hatáskör, így az európai baloldal által kezdeményezett, az európai egészségügyi minimumra tett javaslatokat a magyar néppárti delegációval együtt nem támogattam, míg a jelentést támogattam a végszavazás során.

Contact

Bruxelles

Strasbourg