Please fill this field
József SZÁJER József SZÁJER
József SZÁJER

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Hungary - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Hungary)

Date of birth : , Sopron

Home József SZÁJER

Member

JURI
Committee on Legal Affairs

Substitute

D-US
Delegation for relations with the United States

Most recent activities

Emergency Legislation in Hungary and its impact on the Rule of Law and fundamental rights (continuation of debate)

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-055-0001)
Contributions to plenary debates

Temporary measures concerning the general meetings of European companies (SE) and of European Cooperative Societies (SCE) HU

14-05-2020
Written explanations of vote

. – Az európai részvénytársaságok (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i 2157/2001/EK tanácsi rendelet és az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 1435/2003/EK tanácsi rendelet szabályokat állapít meg az általuk szabályozott jogalanyok létrehozására és működésére vonatkozóan. Az SE-rendelet és az SCE-rendelet egyúttal a közgyűlés megtartásának határidejét is harmonizálja, amely szerint e társaságok minden naptári évben legalább egyszer, a pénzügyi évük végét követő hat hónapon belül közgyűlést tartanak. A rendeletek nem engednek kivételt e kötelezettség alól.
A Covid19-világjárvány súlyos hatással van a vállalkozásokra és a szövetkezetekre,
köztük az európai részvénytársaságokra és az európai szövetkezetekre egyaránt.
Jelentős nehézséget jelent számukra az érintett rendeletek szerinti közgyűlési határidő betartása, így uniós szinten ideiglenesen lehetővé kell tenni az előírt határidőtől való eltérést. Az ideiglenes eltérés révén az európai részvénytársaságoknak és az európai szövetkezeteknek közgyűlésüket a pénzügyi év végétől számított 12 hónapon belül, de legkésőbb 2020. december 31-ig kell megtartaniuk. Az eltérés lehetővé teszi, hogy az európai részvénytársaságok és az európai szövetkezetek megfelelően elő tudják készíteni közgyűlésüket, és jogbiztonságot teremt az SE- és az SCE-rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése tekintetében. Emiatt szavazatommal támogattam a javaslatot.

A safety net to protect the beneficiaries of EU programmes: setting up an MFF contingency plan (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) HU

13-05-2020
Written explanations of vote

. – Az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentése az Európai Bizottságnak szóló ajánlásokat fogalmaz meg, egy az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmét szolgáló biztonsági hálóról, amennyiben 2020 végéig nem születik megállapodás az új többéves pénzügyi kerettervről (MFF). Ez egy vészhelyzeti tervének kidolgozására irányuló javaslat.
Az EP kéri az Európai Bizottságot, hogy 2020. június 15-ig nyújtson be javaslatot a
többéves pénzügyi keretre vonatkozó vészhelyzeti tervre.
A képviselők kérik, hogy az EB hosszabbítsa meg az összes MFF-hez kapcsolódó kiadási program alap jogi aktusaiban megállapított határidőket, amennyiben nincs új MFF. Ennek megfelelően a Közös Agrárpolitika és a Kohéziós Politika kedvezményezettei is biztonságban lennének, 2021-ben is megkapnák a nekik járó támogatásokat.
A 2021-es keretek minden uniós program esetében a 2020-as báziséven alapulnának,
figyelembe véve egy 2%-os deflátort.
A koronavírus okozta válság kezelésére módosítanák a kapcsolódó uniós programokat, azzal, hogy a 2%-os emelésen felül többletforrásokat mozgósítanának erre a célra. Ez lehetővé tenné új célzott intézkedések bevezetését a válság kezelésére, egy újjáépítési és helyreállítási terv finanszírozására.
A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Contact

Bruxelles

Strasbourg