Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Non-attached Members

Slovakia - SMER-Sociálna demokracia (Slovakia)

Date of birth : , Bratislava

9th parliamentary term Monika BEŇOVÁ

Political groups

 • 02-07-2019 / 17-10-2023 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member
 • 18-10-2023 / 15-07-2024 : Non-attached Members

National parties

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : SMER-Sociálna demokracia (Slovakia)

Quaestor

 • 02-07-2019 / 18-01-2022 : European Parliament
 • 19-01-2022 / 17-10-2023 : European Parliament

Member

 • 02-07-2019 / 18-01-2022 : Parliament's Bureau
 • 02-07-2019 / 18-01-2022 : Quaestors
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 02-07-2019 / 17-10-2023 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 19-01-2022 / 17-10-2023 : Parliament's Bureau
 • 19-01-2022 / 17-10-2023 : Quaestors
 • 20-01-2022 / 17-10-2023 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 08-11-2023 / 15-07-2024 : Committee on Budgetary Control

Substitute

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 02-07-2019 / 17-10-2023 : Delegation for relations with the United States
 • 05-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Women’s Rights and Gender Equality
 • 20-01-2022 / 31-01-2023 : Committee on Women’s Rights and Gender Equality
 • 20-01-2022 / 17-10-2023 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 15-03-2023 / 17-10-2023 : Subcommittee on Public Health

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2024 - all sections

30-08-2023 ENVI_AD(2023)749946 PE749.946v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2021 Section III, Commission and executive agencies

13-02-2023 ENVI_AD(2023)738585 PE738.585v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2021

13-02-2023 ENVI_AD(2023)738600 PE738.600v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Europe’s energy independence and the extraterritoriality of US law

11-09-2020 O-000055/2020 Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Distortive foreign subsidies (A9-0135/2022 - Christophe Hansen) SK

10-11-2022

Návrh rieši dlhodobú regulačnú medzeru, ktorá stavia európske spoločnosti do konkurenčnej nevýhody voči niektorým zahraničným aktérom, ktorí využívajú zahraničné dotácie. Zatiaľ čo dotácie poskytované členskými štátmi EÚ podliehajú prísnej kontrole podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, dotácie poskytované tretími krajinami takejto kontrole často unikajú. To vedie k narušeniu rovnakých podmienok na vnútornom trhu a môže viesť k znevýhodneniu európskych spoločností, čo môže uškodiť aj pokroku v inovácií a vytváraniu pracovných miest v rámci Únie. Cieľom návrhu je posilniť otvorenú strategickú autonómiu EÚ, a tým podporiť jej postoj smerom von a riešiť rastúci obchodný skepticizmus. Potreba presadzovania pravidiel vnútorného trhu je navyše nevyhnutným predpokladom na upevnenie pokračujúcej podpory politík otvoreného a spravodlivého obchodu, ktoré zostávajú hlavným zdrojom prosperity v rámci EÚ. Toto nariadenie je koncipované ako autonómny nástroj v prípade absencie pokroku na multilaterálnych fórach, ako je WTO.

Corporate Sustainability Reporting Directive (A9-0059/2022 - Pascal Durand) SK

10-11-2022

Táto revízia Smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov sa snaží posilniť úlohu podnikov pri riešení environmentálnych a sociálnych výziev. Robí to stanovením spoločnej referenčnej hodnoty, aby všetky podniky oznamovali rovnaké ukazovatele. Cieľom tejto revízie je zabezpečiť, aby sa audity o udržateľnosti vykonávali v celom hodnotovom reťazci a aby sa úroveň istoty postupne zvyšovala.

Digital finance: Digital Operational Resilience Act (DORA) (A9-0341/2021 - Billy Kelleher) SK

10-11-2022

Používanie informačných a komunikačných technológií IKT zohráva v posledných desaťročiach kľúčovú úlohu aj vo finančnom sektore. Samotná digitalizácia a z toho vyplývajúca vzájomná prepojenosť zosilňujú riziká IKT, a to najmä zvýšenie zraniteľnosti finančného systému voči kybernetickým hrozbám alebo narušeniam IKT. Je preto nutné zvážiť všetky aspekty a konať rozvážne v kontexte vysoko prepojeného globálneho finančného systému, v ktorom je potrebné apelovať na konzistentnosť medzinárodných regulácií a na aktívnu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi. Na to, aby finančné subjekty mohli rýchlo riešiť incidenty súvisiace s IKT, sú potrebné účinné nástroje na obmedzenie škôd a zabezpečenie tak, aby sa nenarušila kontinuita obchodu.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.

Meetings

Pharma legislation - Staff level meeting MEP not present

Member
BEŇOVÁ Monika
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Shadow rapporteur
Meeting related to procedure:
2023/0132(COD)
Code of associated committee or delegation
ENVI

General discussion on one health approach and EU helath policy

Member
BEŇOVÁ Monika
Date, Place:
Strasbourg
Capacity:
Member
Code of associated committee or delegation
ENVI

Formal Diplomatic meeting

Member
BEŇOVÁ Monika
Date, Place:
Strasbourg
Capacity:
Member
Meeting with:
Embassy of Israel to Slovakia - Ambassador

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
03M083
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02041
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex