Anna ZÁBORSKÁ
Anna ZÁBORSKÁ
Slovakia

Date of birth : , Zürich

8th parliamentary term Anna ZÁBORSKÁ

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Vice-Chair

 • 06-11-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Cariforum-EU Parliamentary Committee

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Development
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 20-10-2014 / 05-11-2014 : Delegation to the Cariforum-EU Parliamentary Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Development
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Women's Rights and Gender Equality

Substitute

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean
 • 24-09-2014 / 19-10-2014 : Delegation to the Cariforum-EU Parliamentary Committee

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services

23-11-2018 ITRE_AD(2018)627047 PE627.047v02-00 ITRE
Anna ZÁBORSKÁ

OPINION on the role of the EU within the UN - how to better achieve EU foreign policy goals

24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990 PE564.990v02-00 DEVE
Anna ZÁBORSKÁ

OPINION on Towards a new international climate agreement in Paris

10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325 PE557.325v02-00 DEVE
Anna ZÁBORSKÁ

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing ‘Erasmus’: the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013

17-12-2018 DEVE_AD(2018)629605 PE629.605v02-00 DEVE
Ignazio CORRAO

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

03-10-2018 FEMM_AD(2018)623716 PE623.716v03-00 FEMM
Jordi SOLÉ

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right of free movement

03-10-2018 FEMM_AD(2018)628429 PE628.429v03-00 FEMM
Angelika MLINAR

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

European Border and Coast Guard (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) SK

18-04-2019

Pre občanov Slovenska, ale aj ostatných členských štátov je ochrana vonkajších hraníc EÚ jednou z hlavných politických priorít súčasnosti. Jej súčasťou je aj posilnenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. V stredu sme na plenárnej schôdzi diskutovali a hlasovali o dohode Parlamentu s ministrami členských štátov na posilnení agentúry Frontex, ako sa tento nový zbor oficiálne volá. Nové nariadenie by malo zlepšiť fungovanie agentúry, aby dokázala čeliť výzvam v oblasti bezpečnosti a migrácie. Súčasťou dohody je vznik stáleho zboru pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ v počte desaťtisíc pracovníkov. Ten by mal podporiť vnútroštátne orgány pri vykonávaní úloh v oblasti kontroly hraníc a návratovej politiky, ale aj v boji proti cezhraničnej kriminalite. V prvej fáze do roku 2021 by sa mal zvýšiť počet operačných pracovníkov nového Frontexu na päťtisíc. Plný počet by mal zbor dosiahnuť do roku 2027. Nedávna minulosť ukázala, že vojna a nestabilita v krajinách Blízkeho Východu a Afriky dokáže spôsobiť migračnú krízu takpovediac zo dňa na deň. Preto som rada, že nariadenie počíta aj s takzvanou rezervou rýchleho zásahu, ktorá by mala byť nasadená v núdzových situáciách. Občania sa jednoducho musia cítiť v Európe predovšetkým bezpečne. Posilnenie ochrany jej hraníc je preto správnym krokom.

Promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) SK

17-04-2019

Na tejto schôdzi sme sa venovali aj fungovaniu digitálnych platforiem, ktoré na internete ponúkajú ľuďom tovar a služby tretích strán. Ide o novú smernicu, ktorá sa zameriava na vzťahy medzi týmito platformami a ich komerčnými užívateľmi, teda firmami, ktoré ich využívajú na ponúkanie svojho tovaru alebo svojich služieb. Uvediem príklad: malý rodinný penzión ponúka ubytovanie cez stránku Booking.com. Táto platforma má obrovskú vyjednávaciu silu, pretože ju využívajú stámilióny potenciálnych zákazníkov, a preto môže nášmu malému penziónu diktovať v podstate akékoľvek obchodné podmienky, diktovať ceny, či rozhodovať o tom, ako podporí ponuku tohto penziónu napríklad cez reklamu. Aj malé nedorozumenie v obchodnom vzťahu môže byť pre malý penzión alebo hotel likvidačné. Cieľom tejto smernice je posilniť postavenie malých voči tým, ktorí sú obrovskí. Ja sama som sa aktívne zapojila do jej prípravy ako spravodajkyňa stanoviska Výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Hoci predložený text, ktorý je kompromisom medzi Parlamentom a Radou (ministrov) EÚ, ide v niektorých bodoch možno trochu ďalej, než som pôvodne navrhovala, mohla som ho ešte stále s čistým svedomím podporiť. Viaceré veľké globálne internetové platformy totiž ukázali, že bez jasných pravidiel majú sklon zneužívať svoje postavenie a to v konečnom dôsledku škodí ľuďom aj ekonomike.

Better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) SK

17-04-2019

V stredu sme hlasovali o nových pravidlách ochrany spotrebiteľa. Ide o novelu existujúcej smernice, ktorá by mala sprehľadniť rozhodovanie o poradí zobrazovaných ponúk na internetových trhoch. Pre Slovensko a ďalšie krajiny východnej Európy je však dôležitá najmä otázka dvojakej kvality výrobkov. Testy totiž ukázali, že mnoho firiem ponúka v našom regióne pod rovnakým názvom výrobky s iným zložením a často aj nižšej kvality. Kompromisný návrh nariadenia o zlepšení ochrany spotrebiteľa, ktorý je výsledkom rokovaní s vládami členských štátov, však takýto zákaz neobsahuje. V zmysle kompromisného návrhu by to znamenalo, že dva roky bude Európska komisia len posudzovať aktuálny stav a potom – možno – navrhne zakázať predaj výrobkov rôznej kvality pod jedným názvom. My pritom máme už dosť informácií nato, aby sme vedeli, že takéto praktiky sa dejú a ľudia s nimi nie sú spokojní. Navyše je treba nahlas povedať, že na spoločnom európskom trhu sa kvalita nesmie merať podľa dvojakého metra. Žiaľ, tento kompromisný a bezzubý návrh bol poslancami prijatý. Ja som sa v reakcii na odmietnutie procedurálneho návrhu, ktorý by umožnil prijať zákaz predaja tovaru rôznej kvality pod rovnakým názvom, pri hlasovaní o tomto návrhu zdržala.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on promoting fish consumption

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Lapsed
Ivan JAKOVČIĆ Anna ZÁBORSKÁ Marian HARKIN Nedzhmi ALI Izaskun BILBAO BARANDICA Ramon TREMOSA i BALCELLS Tonino PICULA Jozo RADOŠ Brian HAYES Ruža TOMAŠIĆ Ivana MALETIĆ Tomáš ZDECHOVSKÝ Davor ŠKRLEC Maria GRAPINI Igor ŠOLTES Patricija ŠULIN
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 66 - 13-12-2016

WRITTEN DECLARATION on combating online hate and extremism

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Lapsed
Ivan JAKOVČIĆ Paavo VÄYRYNEN Anna ZÁBORSKÁ Hannu TAKKULA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Boris ZALA Zigmantas BALČYTIS Heinz K. BECKER Jozo RADOŠ Brian HAYES Péter NIEDERMÜLLER Angel DZHAMBAZKI Agnieszka KOZŁOWSKA Miriam DALLI Patricija ŠULIN Iskra MIHAYLOVA
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 143 - 13-12-2016

WRITTEN DECLARATION on the promotion and health benefits of breastfeeding in Europe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Lapsed
Arne GERICKE Alojz PETERLE Anna ZÁBORSKÁ Marian HARKIN Peter van DALEN Ildikó GÁLL-PELCZ Marijana PETIR Fabio Massimo CASTALDO Jadwiga WIŚNIEWSKA Zdzisław KRASNODĘBSKI Jana ŽITŇANSKÁ
Date opened : 01-02-2016
Lapse date : 01-05-2016
Number of signatories : 116 - 02-05-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.