Bergur Løkke RASMUSSEN
Bergur Løkke RASMUSSEN

Renew Europe Group

Member

Denmark - Moderaterne (Denmark)

Date of birth : , Gribskov

Home Bergur Løkke RASMUSSEN

Member

TRAN
Committee on Transport and Tourism
D-CN
Delegation for relations with the People's Republic of China

Substitute

REGI
Committee on Regional Development
LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
D-IR
Delegation for relations with Iran

Most recent activities

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe (recast)

25-05-2023 TRAN_AD(2023)742298 PE742.298v02-00 TRAN
Opinions - as shadow rapporteur
Vera TAX

Roadmap on a Social Europe: two years after Porto (B9-0235/2023, B9-0236/2023) DA

11-05-2023
Written explanations of vote

I Moderaterne ser vi positivt på styrkelsen af arbejdstagerrettigheder og sociale standarder på tværs af EU. Vi mener dog grundlæggende, at disse områder bør reguleres på medlemsstatsniveau, og idet resolutionen "Køreplan for et socialt Europa: to år efter Porto" indeholder ordlyd, der tilkendegiver støtte til en europæisk mindsteløn og udvidelse af den sociale søjle, samt er uklar i sin rollefordeling mellem Kommissionen og medlemslandene, når det kommer til social sociale indsatser, har vi ikke kunnet støtte resolutionen, og jeg har derfor stemt imod.

Schools scheme for fruit, vegetables, milk and dairy products (A9-0096/2023 - Carmen Avram) DA

09-05-2023
Written explanations of vote

Jeg har valgt at stemme for Europa-Parlamentets implementeringsrapport om implementering af Skoleordningen for frugt, grøntsager, mælk og mejeriprodukter. Selvom jeg synes rapporten på nogle områder går for langt i forhold til at ville bestemme, hvad der skal serveres på skolerne i Europa, så er det vigtigt at ordningen tilpasses målsætningerne i Farm to Fork strategien. Jeg mener primært, at der er behov for en tilpasning ad ordningen og ikke tilførsel af nye midler. derfor stemte jeg også mod dele af rapporten, der kalder på højere budgetter, selvom jeg støtter de overordnede målsætninger.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
02M017
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M06074
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex