Please fill this field
Kinga GÁL Kinga GÁL
Kinga GÁL

Non-attached Members

Hungary - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Hungary)

Home Kinga GÁL

Most recent activities

Interinstitutional agreement on mandatory transparency register (A9-0123/2021 - Maria Hübner) HU

27-04-2021
Written explanations of vote

Az Európai Unió intézményeinek átlátható működése alapvető követelmény. Támogatom a demokratikus és átlátható működést elősegítő kezdeményezéseket.
Ugyanakkor a megállapodáshoz kapcsolódó jelentésszöveg egyoldalúan, a három intézmény megállapodásán túlmutató követeléseket fogalmaz meg olyan kérdésekben, amelyek kapcsán nincs az Európai Parlamentben konszenzus. Az Európai Parlament a tárgyalásokon kívül nem jogosult a Tanács belső összetételére vonatkozó követeléseket megfogalmazni, ezzel ’ultra vires’ módon jár el, továbbá a felülvizsgálatok során sem támaszthat a korábban megállapodottaktól jelentősen eltérő elvárásokat. Az egyes intézmények természetes belső működéséhez tartozik a személyzetpolitikai döntések meghozatala, a Tanács esetében pedig a tagállamok jogosultak újabb kötelezettségvállalásról dönteni a nemzetközi jog által szabályozott eljárás szerint. Az etikai keretrendszer reformjáról, felülvizsgálatáról való bármely döntés kizárólag a hatáskörmegosztás elvét tiszteletben tartva születhet meg, ezt megkerülve nem kötelezhető a Tanács, illetve a többi intézmény új vállalásokra. Nem támogatjuk a kötelező érvényű másodlagos jogi normák elfogadását ezen a téren, mert az nem tartja be az egyes intézmények önállóságát, sajátosságait, autonómiáját, személyzetpolitikai kérdésről van szó, így az intézményközi megállapodás alapján elfogadott egyedi, intern döntések elfogadása az egyes intézmények által megfelelő szabályozási megoldást jelentenek. Az Európa Jövőjéről szóló Konferencia során kizárólag abban az esetben érdemes vitát folytatni erről a témakörről, ha azt a résztvevők szükségesnek látják.

Chemical residues in the Baltic Sea based on petitions 1328/2019 and 0406/2020 under Rule 227(2) (B9-0224/2021) HU

26-04-2021
Written explanations of vote

Az állásfoglalási indítvány alapját állampolgári petíciók képezik, melyek felhívják a figyelmünket a Balti-tengerben a második világháború után elhelyezett lőszerek ártalmatlanításának fontosságára, valamint az azokból felszabaduló vegyi anyagok környezetre gyakorolt negatív hatásaira.
Az indítvány felkéri az Európai Bizottságot, hogy az érintett tagállamokkal, Európai Uniós intézményekkel és ügynökségekkel, más érdekelt felekkel és szakmai szervezetekkel közösen hozzon létre egy szakértői csoportot, amely tanulmányozza és feltérképezi a szennyezett területek pontos helyét, és megfelelő környezetbarát és költséghatékony megoldásokat javasol a szennyeződések ellenőrzése és eltávolítása érdekében. A kezdeményezés végső célja a veszélyes anyagok eltávolítása a Balti-tengerből.
Ismerve a tengervízbe került lőszerek és vegyi anyagok környezetre, halállományra és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásait és eltávolításuk szükségességét, szavazatommal támogattam a kezdeményezést.

Contact

Bruxelles

Strasbourg