Ole CHRISTENSEN
Ole CHRISTENSEN
Denmark

Date of birth : , Pandrup

8th parliamentary term Ole CHRISTENSEN

Political groups

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialdemokratiet (Denmark)

Member

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Employment and Social Affairs
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Employment and Social Affairs

Substitute

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Fisheries
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Fisheries

Main parliamentary activities

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on an Aviation Strategy for Europe

17-10-2016 EMPL_AD(2016)587415 PE587.415v02-00 EMPL
Ole CHRISTENSEN

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards on minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs

26-04-2018 EMPL_AD(2018)613532 PE613.532v02-00 EMPL
Georges BACH

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) DA

26-03-2019

Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet bakker grundlæggende op om, at kunstnere skal have en rimelig betaling for brug af deres værker.
De europæiske regler til beskyttelse af ophavsrettigheder har længe været forældede og har ikke været skræddersyet til en digital virkelighed.
Det er vigtigt at understrege, at dette direktiv pålægger udbydere af onlinedelingstjenester nye forpligtelser, men at disse forpligtelser ikke er rettet mod brugerne af disse.
Kommissionens oprindelige direktivforslag var uacceptabelt, og det har gennem hele lovgivningsprocessen været en prioritet for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, at der blev indsat robuste beskyttelsesforanstaltninger. Disse beskyttelsesforanstaltninger har skullet værne om en lang række legitime grunde til at benytte sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale. Derfor er karikaturer, anmeldelser o.l., der benytter sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale, ikke omfattet af direktivets bestemmelser.
Det har ligeledes været en prioritet, at en række platforme skulle undtages fra direktivet, så eksempelvis online encyklopædier, open source-platforme og platforme med et uddannelses- eller forskningsmæssigt formål nu ikke længere er underlagt direktivet.
Direktivet har også indsat visse undtagelser for nye og mindre virksomheder. Vi vil følge direktivets påvirkning af disse virksomheder nøje.
Skulle direktivet have utilsigtede konsekvenser i forhold til direktivets undtagelser eller dets implementering generelt, vil vi forlange en hurtig revision af direktivet.

Implementation of the Treaty provisions related to EU Citizenship (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) DA

12-02-2019

Tværnationale stemmelister, hvori et antal mandater kan opstille på en fælles europæisk valgkreds, mener jeg, i princippet, er en god idé.
Jeg mener, at tværnationale lister kan bidrage til en mere nuanceret EU-debat, når der både skal sættes kryds ved en national og en tværnational kandidat.
Det er dog endnu uklart, hvordan man ønsker at organisere tværnationale lister i forhold til fordelingen af opstillede. Ved en ujævn fordeling risikerer man at ende med det modsatte resultat af det tilsigtede, fordi nogle nationale interesser risikerer at få forrang over andre. Derfor er det vigtigt, at der er gennemsigtighed omkring et sådant opstillingssystem, før der tages endeligt stilling til spørgsmålet.

Amendments to Parliament's Rules of Procedure (A8-0462/2018 - Richard Corbett) DA

31-01-2019

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge.
Socialdemokratiet mener, at forslaget i denne betænkning har en stor svaghed, idet revisionen er frivillig for europaparlamentarikere. Vi mener, revisionen skal være obligatorisk for alle.
Det er for os afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the ban on third-party ownership of players in European sport

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Lapsed
Ivo BELET Antonio TAJANI Richard CORBETT Ole CHRISTENSEN Jean-Marie CAVADA Hannu TAKKULA Marc TARABELLA Santiago FISAS AYXELÀ Emma McCLARKIN Milan ZVER Virginie ROZIÈRE Bogdan Brunon WENTA Siôn SIMON Theodoros ZAGORAKIS
Date opened : 11-11-2015
Lapse date : 11-02-2016
Number of signatories : 95 - 12-02-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.