Ivo BELET
Ivo BELET
Belgium

Date of birth : , St Truiden

8th parliamentary term Ivo BELET

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen-Democratisch & Vlaams (Belgium)

Vice-Chair

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with India
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Special Committee on Terrorism

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Transport and Tourism
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Security and Defence
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the United States
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the NATO Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Transport and Tourism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Security and Defence

Main parliamentary activities

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on implementation of the legal provisions and the Joint Statement ensuring the parliamentary scrutiny over decentralised agencies

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme

15-11-2018 ENVI_AD(2018)627571 PE627.571v02-00 ENVI
Ivo BELET

OPINION on the interim report on the MFF 2021-2027 – Parliament’s position in view of an agreement

18-10-2018 ENVI_AD(2018)625523 PE625.523v02-00 ENVI
Ivo BELET

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency

20-09-2017 ENVI_AD(2017)604565 PE604.565v05-00 ENVI
Jytte GUTELAND

OPINION Towards a new international climate agreement in Paris

16-07-2015 TRAN_AD(2015)554961 PE554.961v02-00 TRAN
Bas EICKHOUT

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) NL

18-04-2019

Hoewel ze maar 5 % van de voertuigen op de weg uitmaken, zijn trucks verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot van het wegvervoer. Het werd dan ook hoog tijd dat we in de EU uitstootnormen voor trucks vastleggen.
We hebben in deze zittingsperiode in een recordtempo gewerkt en ik denk dat onze commissaris trots mag zijn op zijn nalatenschap: eerst is de monitoring en rapportage in wetgeving gegoten en nu zijn dus ook de normen voor 2030 vastgelegd. Zo zal de uitstoot van nieuwe trucks tegen 2030 met 30 % verminderd worden. Deze wetgeving is dan ook cruciaal opdat lidstaten de afgesproken CO2-reductiedoelstellingen kunnen halen. Voor lidstaten met veel doorgaand vrachtverkeer, zoals België, geldt dat des te meer.
Daar komt nog eens bij dat tegen 2025 2 % van de verkochte trucks voertuigen met lage of geen uitstoot moeten zijn. Daarmee is het signaal voor de truckbouwers duidelijk. De Europese truckconstructeurs moeten nu het voortouw nemen met de productie van vrachtwagens met een ultralage uitstoot.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) NL

18-04-2019

Ik ben bijzonder verheugd dat we vandaag het groene licht kunnen geven over de invulling van het InvestEU-programma, de opvolger van het Junckerplan. We hebben echt in sneltreinvaart een akkoord kunnen realiseren over dit dossier.
Met deze investeringsgarantie kunnen voor de volgende zeven jaar in totaal 700 miljard euro aan investeringen worden losgemaakt in de EU. 30 % van de middelen moet dienen om de EU-klimaatdoelstellingen te realiseren. Aangezien de EU-begroting een deel van het risico draagt, kunnen private investeerders vlotter over de brug worden gehaald om mee te stappen in innovatieve projecten. Ik denk dan met name aan investeringen om de CO2-uitstoot in de energie-intensieve industrie verder te reduceren.
Hopelijk zijn de lidstaten nu ook bereid om met voldoende middelen over de brug te komen. Laten we hopen dat de brexitperikelen een stevig akkoord over de komende Europese meerjarenbegroting niet in de weg staan. Want daar moeten de Finnen na de zomer mee aan de slag: een ambitieuze begroting die de EU toestaat haar rol te spelen.

European Labour Authority (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) NL

16-04-2019

Om sociale dumping en sociale fraude doortastend aan te pakken, moeten we effectief kunnen controleren of de Europese sociale normen wel gevolgd worden, en of gedetacheerde werknemers sociaal verzekerd zijn in hun thuisland.
Daarom komt er al vóór eind 2019 een Europese Arbeidsautoriteit, die o.a. moet toezien op grensoverschrijdende arbeids- en sociale inspecties, bindende informatie-uitwisseling tussen de socialezekerheidsdiensten van de lidstaten, en het afdwingen van boetes bij fraude met socialezekerheidsbijdragen en inbreuken op de arbeidswetgeving voor mobiele werknemers.
De Europese arbeidsregels werden de afgelopen jaren al gevoelig aangescherpt, onder meer door de uitrol van gelijk loon voor gelijk werk voor gedetacheerde werknemers, maar ze staan of vallen bij een effectieve controle. Daar moet de Europese Arbeidsautoriteit voor zorgen.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Individual motions for resolutions

In accordance with Rule 143 of Parliament's Rules of Procedure, any individual Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. These motions for resolution express the position of the individual Members who tabled them. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide whether to follow up the motion for resolution and, if so, which procedure is to be followed. Where a committee has decided to follow-up a motion for resolution, more detailed information is provided on this page, below the resolution in question. Rule 143

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on discrimination in sport

12-09-2016 P8_DCL(2016)0098 Lapsed
Santiago FISAS AYXELÀ Ivo BELET Hannu TAKKULA Carlos ITURGAIZ Marc TARABELLA Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Rosa ESTARÀS FERRAGUT Virginie ROZIÈRE Bogdan Brunon WENTA Ernest URTASUN Soraya POST Hugues BAYET Esteban GONZÁLEZ PONS José BLANCO LÓPEZ Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 76 - 13-12-2016

WRITTEN DECLARATION on establishing a voluntary EU-wide Digital Schools Excellence programme

12-09-2016 P8_DCL(2016)0078 Lapsed
Brian HAYES Ivo BELET Esther DE LANGE Jozo RADOŠ Marlene MIZZI Roberta METSOLA Ivan JAKOVČIĆ Miriam DALLI Deirdre CLUNE Tom VANDENKENDELAERE
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 48 - 13-12-2016

WRITTEN DECLARATION on the ban on third-party ownership of players in European sport

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Lapsed
Ivo BELET Antonio TAJANI Richard CORBETT Ole CHRISTENSEN Jean-Marie CAVADA Hannu TAKKULA Marc TARABELLA Santiago FISAS AYXELÀ Emma McCLARKIN Milan ZVER Virginie ROZIÈRE Bogdan Brunon WENTA Siôn SIMON Theodoros ZAGORAKIS
Date opened : 11-11-2015
Lapse date : 11-02-2016
Number of signatories : 95 - 12-02-2016

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.