Please fill this field
Tadeusz ZWIEFKA Tadeusz ZWIEFKA
Tadeusz ZWIEFKA
Poland

Date of birth : , Tuchola

8th parliamentary term Tadeusz ZWIEFKA

Political groups

  • 01-07-2014 / 15-11-2016 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member
  • 16-11-2016 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Vice-Chair

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Poland)

Member

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Legal Affairs
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Legal Affairs

Substitute

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Culture and Education
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Mercosur
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Culture and Education

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2015, Section IV – Court of Justice

02-02-2017 JURI_AD(2017)594028 PE594.028v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

OPINION Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directive 96/50/EC and Council Directive 91/672/EEC

13-07-2016 JURI_AD(2016)582398 PE582.398v02-00 JURI
Joëlle BERGERON

OPINION on public access to documents (Rule 116(7)) for the years 2014-2015

18-02-2016 JURI_AD(2016)571798 PE571.798v02-00 JURI
Heidi HAUTALA

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Legitimate measures to protect whistle-blowers acting in the public interest (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) PL

24-10-2017

Zgadzam się z założeniem, które pojawia się w tytule sprawozdania, które mówi o tym, że powinniśmy podjąć uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne. Po przeczytaniu tego raportu pojawia się jednak wiele pytań, w tym pytanie zasadnicze - czy Unia Europejska ma kompetencje w tym obszarze? Czy na pewno chcemy dać ochronę anonimowym donosom, które mogą być składane, by zniesławić i oczernić, a może nawet doprowadzić konkurencyjną firmę do upadku? Czy sygnaliści powinni mieć większe prawa niż ofiary przestępstw i mieć możliwość ingerowania i komentowania dokumentów w prowadzonym śledztwie? Nie zgadzam się z takim podejściem, dlatego też ostatecznie wstrzymałem się w głosowaniu końcowym. Idea raportu jest dobra, jednak treść idzie w złym kierunku, który może zaszkodzić zarówno osobom prywatnym jak i przedsiębiorstwom unijnym.

Implementation of the Mediation Directive (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) PL

12-09-2017

Dyrektywa z 2008 roku w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych została wdrożona we wszystkich państwach członkowskich jednak w różnym stopniu. Najważniejsze zidentyfikowane problemy to brak kultury mediacji i nieznajomość tego systemu przez obywateli oraz częsty brak systemu oceny kwalifikacji mediatorów. W czasach, gdy sądy w wielu państwach członkowskich są przeciążone, przez co procesy sądowe ciągną się latami, mediacja ma szansę stać się szybszym, tańszym i na pewno bardziej przyjaznym dla obywateli sposobem dochodzenia swoich roszczeń i rozwiązywania konfliktów - szczególnie na polu prawa rodzinnego. Dlatego tez uważam, że promowanie mediacji i tworzenie systemu, któremu obywatel będzie ufał powinno stać się obowiązkowym elementem każdej strategii reformującej wymiar sprawiedliwości.

Limitation periods for traffic accidents (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) PL

04-07-2017

Przepisy dotyczące przedawnienia określają terminy wniesienia pozwu o odszkodowanie do sądu lub innego właściwego organu. Nasi obywatele są mobilni, przemierzają tysiące kilometrów dróg we wszystkich krajach członkowskich. Wypadki drogowe, w których uczestniczą obywatele innego kraju, są faktem. Wystąpienie z roszczeniem z zagranicy jest często na tyle trudne, że poszkodowani decydują się ostatecznie nie dochodzić swoich praw czy występować o odszkodowanie. Krajowe przepisy dotyczące przedawnienia mogą być bardzo złożone, a poszkodowani i ich pełnomocnicy często nie znają przepisów państw członkowskich, przez które podróżują. Ponadto większość poszkodowanych w wypadkach transgranicznych będzie korzystać z możliwości wnoszenia pozwu w państwie zamieszkania, co oznacza, że sąd rozstrzygający sprawę będzie musiał stosować obce prawo. Obejmuje to także nieznane przepisy dotyczące przedawnienia. Dlatego popieram naszego sprawozdawcę i pomysł, by ustanowić na poziomie unijnym minimalne normy dotyczące ogólnego terminu wystąpienia z roszczeniem, początku biegu tego terminu i jego zawieszenia. To bardzo ułatwi życie naszym obywatelom, którym przydarzy się wypadek drogowy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on combating sexual abuse of children on the internet

06-06-2016 P8_DCL(2016)0056 Lapsed
Kostas CHRYSOGONOS Tadeusz ZWIEFKA Ramona Nicole MĂNESCU Monika SMOLKOVÁ Takis HADJIGEORGIOU Dubravka ŠUICA António MARINHO E PINTO Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Kostadinka KUNEVA Miltiadis KYRKOS
Date opened : 06-06-2016
Lapse date : 06-09-2016
Number of signatories : 85 - 07-09-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.