Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Finland

Date of birth : , Lapua

8th parliamentary term Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Suomen Keskusta (Finland)

Vice-President

 • 20-05-2015 / 17-01-2017 : European Parliament

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with India
 • 20-05-2015 / 16-01-2017 : Parliament's Bureau
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Belarus
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Substitute

 • 01-07-2014 / 12-10-2015 : Committee on Foreign Affairs
 • 01-07-2014 / 12-10-2015 : Subcommittee on Security and Defence
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgets
 • 14-07-2014 / 12-10-2015 : Delegation for relations with the NATO Parliamentary Assembly
 • 28-10-2015 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgets

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EU) No 1293/2013

06-11-2018 BUDG_AD(2018)625571 PE625.571v02-00 BUDG
Anneli JÄÄTTEENMÄKI

OPINION on the next MFF: Preparing Parliament’s position on the MFF post-2020

26-01-2018 ENVI_AD(2018)612219 PE612.219v02-00 ENVI
Anneli JÄÄTTEENMÄKI

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings

25-09-2017 ENVI_AD(2017)603103 PE603.103v04-00 ENVI
Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627683 PE627.683v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627699 PE627.699v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627702 PE627.702v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) FI

26-03-2019

Äänestin tekijänoikeusdirektiivin puolesta.
Direktiivi edistää tekijöiden mahdollisuuksia neuvotella töidensä hyödyntämisestä ja niistä kertyvien tuottojen oikeudenmukaisemmasta jakamisesta tekijöiden ja verkkoalustojen kesken. Tällä hetkellä suuret verkkoalustat saavat kaupallisen hyödyn muiden tekemästä luovasta työstä. Direktiivillä puututaan vain teosten hyödyntämiseen kaupallisessa tarkoituksessa.
Luovan alan tekijät ansaitsevat oikeudenmukaisen korvauksen työstään.

European Social Fund Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) FI

16-01-2019

Äänestin esitykseen sisältyvää lapsitakuuta vastaan. Esityksen 5,9 miljardia euroa ei riitä alkuunkaan näiden palvelujen tuottamiseen eri jäsenvaltioissa. Lapsitakuun yhteydessä usein mainitut koulutus, lasten päivähoito, asumisasiat ja ravinto ovat perustavanlaatuisia lapsen hyvän elämän edellytyksiä ja niitä tulee edistää. Nämä asiat kuuluvat kuitenkin jäsenvaltioiden päätösvaltaan. Jäsenvaltioiden tulee itse varata riittävät varat lasten yhtenäisten mahdollisuuksien turvaamiseen. Vastuuta ei pidä yrittää siirtää EU:lle.

Emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) FI

03-10-2018

Pienemmät päästöt merkitsevät parempaa ilmanlaatua ja parempi ilmanlaatu on meidän kaikkien etumme. Puhdas ilma kuuluu kaikille. Autonvalmistajien on osallistuttava ilmastotalkoisiin yhtä lailla kuin muidenkin teollisuusalojen.
Ilmasto- ja ilmanlaatuvaikutukset ovat merkittävin syy pienentää autojen päästöjä, mutta lisäksi on tärkeää, että eurooppalaisen autoteollisuuden kilpailukyky paranee. Esimerkiksi Kiinan panostukset sähköautoiluun ja akkuteollisuuteen etenevät suurin harppauksin. Meidän on pysyttävä kilpailussa mukana.
Olisin toivonut vielä kunnianhimoisempia päästörajoja uusille automalleille, mutta parlamentin hyväksymä kanta on selkeä parannus komission esitykseen. On tärkeää, että päästörajojen ohjausvaikutus vähentää polttoaineen kulutusta ja yksityisautoilijan autonpitokustannukset kevenevät.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the European Honey Breakfast and World Bee Day

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Lapsed
Franc BOGOVIČ Karl-Heinz FLORENZ James NICHOLSON Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Jo LEINEN Bart STAES Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Mairead McGUINNESS Albert DESS Anneli JÄÄTTEENMÄKI Marc TARABELLA Vladimir URUTCHEV Sirpa PIETIKÄINEN Viorica DĂNCILĂ Pavel POC Giovanni LA VIA Elisabeth KÖSTINGER Paolo DE CASTRO Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Mark DEMESMAEKER Dubravka ŠUICA Miroslav POCHE Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ György HÖLVÉNYI Benedek JÁVOR Sofia RIBEIRO Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Renata BRIANO Rosa D'AMATO Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Annie SCHREIJER-PIERIK Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Patricija ŠULIN Romana TOMC Bronis ROPĖ Mihai ŢURCANU
Date opened : 11-04-2016
Lapse date : 11-07-2016
Number of signatories : 224 - 12-07-2016

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.