Urszula KRUPA Urszula KRUPA
Urszula KRUPA
Poland

Date of birth : , Łódź

8th parliamentary term Urszula KRUPA

Political groups

  • 24-06-2016 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Member

National parties

  • 04-07-2016 / 01-07-2019 : Independent (Poland)

Member

  • 05-07-2016 / 18-01-2017 : Committee on Agriculture and Rural Development
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
  • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia

Substitute

  • 04-07-2016 / 18-01-2017 : Committee on Petitions
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Petitions
  • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Montenegro Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 469/2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products

27-11-2018 ENVI_AD(2018)627040 PE627.040v02-00 ENVI
Tiemo WÖLKEN

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain

17-09-2018 ENVI_AD(2018)623685 PE623.685v02-00 ENVI
Pilar AYUSO

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules and procedures for compliance with and enforcement of Union harmonisation legislation on products and amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council, and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU and 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council

12-07-2018 ENVI_AD(2018)620896 PE620.896v02-00 ENVI
Miroslav MIKOLÁŠIK

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Care services in the EU for improved gender equality (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) PL

15-11-2018

 
Opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz nad dziećmi jest ważnym elementem życia kobiet jak i mężczyzn w UE oraz stanowi poważne wyzwanie, szczególnie w okresie kryzysu, w godzeniu życia prywatnego z zawodowym. Zgadzam, się z tezą, iż istnieje potrzeba zapewnienia dziennych ośrodków opieki nad osobami zależnymi, tak, aby opiekunowie mogli podejmować niezbędną dla utrzymania rodziny pracę, ale przede wszystkim należałoby wspierać, również/przede wszystkim finansowo, rodziny, które sprawują taką opiekę czy to nad osobami chorymi, starszymi czy niepełnosprawnymi, gdyż to właśnie w gronie rodziny osoby te czują się swobodnie, akceptowane i bezpieczne.
Nie mogę się zgodzić z tezą iż że w okresie rosnącego zapotrzebowania na opiekę istnieje nieproporcjonalny podział obowiązków opiekuńczych między płciami, który spoczywa głównie na kobietach z powodu stereotypowych ról związanych z płcią oraz nie popieram propozycji zwiększenia urlopów ojcowskich, których rzekomym celem jest zwiększenie równouprawnienia na rynku pracy oraz podziale obowiązków domowych. To nie stereotyp, ale cechy osobowościowe i charakterologiczne kobiet sprawiają, iż są one za natury lepszymi opiekunkami niż mężczyźni i sprawniej odczytują potrzeby osób od nich zależnych. Urlopy macierzyńskie natomiast pod żadnym warunkiem nie powinny być skrócone na rzecz urlopów ojcowskich, gdyż w pierwszych latach życia dziecka potrzebuje ono do właściwego rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego przede wszystkim obecności matki.

Subjecting acryloylfentanyl to control measures (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) PL

13-09-2017

Oczywiście istnieje konieczność i głosowałam za wprowadzeniem kontroli nowej substancji psychoaktywnej, jaką jest akrylofentanyl (fenyloakrylamid) – syntetyczny, toksyczny i silnie uzależniający opioid, który stał się przyczyną śmierci w co najmniej 40 przypadkach i spowodował wiele ostrych zatruć, a który pojawił się na europejskim rynku niedawno, w kwietniu ubiegłego roku, jako nowy dopalacz w formie proszku lub sprayu do nosa. Jednak problem z wprowadzaniem nowych, silnie toksycznych dopalaczy będzie istniał nadal, gdyż z chwilą wprowadzenia na listę substancji zakazanych kolejnego dopalacza pojawiają się następne. Dlatego kontroli powinny być poddawane również wszystkie inne substancje psychoaktywne o strukturze chemicznej podobnej do substancji kontrolowanej „akrylofentanyl” lub których budowa cząsteczkowa oparta jest na takiej samej strukturze i których opracowanie i wytwarzanie ma na celu ominięcie poddania kontroli substancji psychoaktywnej, co zmniejszyłoby możliwości wynalazcze chemików narażających ludzkie zdrowie i życie.

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.