Please fill this field
Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG
Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG
Poland

Date of birth : , Wrocław

8th parliamentary term Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bezpartyjna (Poland)

Vice-Chair

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Legal Affairs
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Legal Affairs

Member

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Committee on Legal Affairs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Petitions
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Committee on Legal Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Petitions

Substitute

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgets
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the United States
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
 • 16-02-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on addressing geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC

04-04-2017 JURI_AD(2017)597525 PE597.525v03-00 JURI
Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION Towards a digital trade strategy

12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248 PE606.248v03-00 IMCO
Daniel DALTON

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled

27-01-2017 PETI_AD(2017)595392 PE595.392v02-00 PETI
Margrete AUKEN

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

27-01-2017 PETI_AD(2017)595393 PE595.393v02-00 PETI
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Cross-border conversions, mergers and divisions (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) PL

18-04-2019

Komisja Europejska zaproponowała nowe regulacje w dziedzinie prawa spółek, dzięki którym łatwiej im będzie łączyć, dzielić lub przenosić się w ramach jednolitego rynku. Ponadto proponowane regulacje zapewnią należytą ochronę praw pracowniczych i zapobiegną nadużyciom podatkowym.
Przyjęty dziś wniosek harmonizuje przepisy proceduralne na poziomie unijnym regulujące sposoby przenoszenia spółek z jednego kraju UE do innego oraz transgranicznego łączenia i dzielenia się spółek na dwa lub więcej podmiotów.
Nowe przepisy będą obejmowały również środki wspomagające organy krajowe w walce z nadużyciami. Tego rodzaju operacje będą objęte skutecznymi gwarancjami w zakresie zwalczania nadużyć służących obchodzeniu przepisów podatkowych, łamaniu praw pracowniczych lub narażaniu na szwank interesów wierzycieli i wspólników mniejszościowych. W razie zaistnienia takiego zdarzenia organ krajowy państwa członkowskiego, z którego pochodzi spółka, wstrzyma przeprowadzenie danej operacji, nawet na bardzo wczesnym etapie jej planowania. Podsumowując, gratuluję sprawozdawczyni Evelyn REGNER bardzo dobrego sprawozdania.

Better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) PL

17-04-2019

Cieszy mnie wynik dzisiejszego głosowania nad nowelizacją unijnych przepisów o ochronie konsumentów. Zatwierdzone zmiany dotyczą lepszej ochrony konsumentów przed wprowadzającymi ich w błąd internetowymi rankingami produktów oraz podwójną jakością produktów i innymi nieuczciwymi praktykami handlowymi.
Internetowe platformy handlowe i porównywarki takie jak Amazon, eBay, AirBnb czy Skyscanner będą musiały ujawniać główne parametry, które określają sposób klasyfikowania ofert proponowanych klientom. Konsumenci będą musieli być poinformowani, czy kupują towary lub usługi od firmy czy od osoby prywatnej, aby wiedzieć jaka przysługuje im ochrona w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.
Nowelizacja dotyczy również kwestii tzw. podwójnej jakości produktów. Chodzi o sytuację, gdy produkty wprowadzane w różnych krajach do obrotu pod tą samą marką i nazwą różnią się składem lub właściwościami. Tekst zawiera klauzulę przeglądową zobowiązującą Komisję Europejską do oceny sytuacji po upływie dwóch lat od daty wejścia w życie dyrektywy, aby sprawdzić, czy podwójna jakość produktów powinna zostać dodana do „czarnej listy” nieuczciwych praktyk handlowych.

Supplementary protection certificate for medicinal products (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)

17-04-2019

The European Parliament supported new rules to make medicines more accessible and to boost competitiveness of the EU producers. The waiver of protection certificates will facilitate to the manufactures based in the EU to produce generic and biosimilar medicines, non-branded drugs with identical or almost identical composition. Furthermore, the proposal introduces an exception to legal protection granted to the original medical product for exporting to the countries, where protection of the original medicines does not exists. It is an important step to equalise the conditions of the European medicines manufactures with the world producers and to boost competitiveness of the European pharmaceutical industry.
I am glad the provision on the possibility of stockpiling drugs during the last 6 months before certificate expires in the EU was passed. It will allow selling of new generic medical products in the EU just the day after the expiration of the certificate. I believe we have managed to strike a good balance between protecting the intellectual property rights, making the medicines more accessible and improving the business environment for the European producers.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the fight against breast cancer in the European Union

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Adopted
Nessa CHILDERS Françoise GROSSETÊTE Alojz PETERLE Anna ZÁBORSKÁ Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG Marisa MATIAS Emma McCLARKIN Biljana BORZAN Simona BONAFÈ Miriam DALLI
Date opened : 27-04-2015
Lapse date : 27-07-2015
Adopted (date) : 27-07-2015
List of signatories : P8_PV(2015)09-07(ANN-2)
Number of signatories : 394 - 28-07-2015

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.