Daciana Octavia SÂRBU Daciana Octavia SÂRBU
Daciana Octavia SÂRBU
Romania

Date of birth : , Arad

8th parliamentary term Daciana Octavia SÂRBU

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 08-07-2018 : Partidul Social Democrat (Romania)
 • 09-07-2018 / 03-02-2019 : Independent (Romania)
 • 04-02-2019 / 01-07-2019 : PRO Romania (Romania)

Vice-Chair

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Member

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-07-2014 / 06-06-2016 : Delegation for relations with the United States
 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Special Committee on the Union’s authorisation procedure for pesticides

Substitute

 • 08-07-2014 / 22-10-2015 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the People's Republic of China
 • 09-09-2015 / 18-01-2017 : Committee on Fisheries
 • 16-12-2015 / 18-01-2017 : Committee on Constitutional Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Fisheries
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Constitutional Affairs

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

REPORT on the implementation of the 7th Environment Action Programme

06-03-2018 A8-0059/2018 PE612.036v02-00 ENVI
Daciana Octavia SÂRBU

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

REPORT on the role of cities in the institutional framework of the Union

07-06-2018 A8-0203/2018 PE618.070v03-00 AFCO
Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on novel foods

10-11-2014 AGRI_AD(2014)537498 PE537.498v03-00 AGRI
Daciana Octavia SÂRBU

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the state of the debate on the Future of Europe

14-11-2018 AGRI_AD(2018)626932 PE626.932v02-00 AGRI
Ivan JAKOVČIĆ

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund

26-10-2018 ENVI_AD(2018)625333 PE625.333v02-00 ENVI
Kateřina KONEČNÁ

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain

17-09-2018 ENVI_AD(2018)623685 PE623.685v02-00 ENVI
Pilar AYUSO

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Motion for a resolution pursuant to Rule 108(6) seeking an opinion from the Court of Justice relating to the EU accession to the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (B8-0232/2019) RO

04-04-2019

Am votat în favoarea rezoluției privind solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerilor de aderare a Uniunii Europene la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și privind procedura de aderare.
În acest moment există o insecuritate juridică în ceea ce privește compatibilitatea cu tratatele a aderării la Convenția de la Istanbul, astfel cum a fost propusă de Consiliu, în special în ceea ce privește alegerea temeiului juridic adecvat pentru deciziile privind semnarea și încheierea de către Uniunea Europeană a convenției și în ceea ce privește posibila împărțire în două decizii, privind semnarea și încheierea convenției, ca o consecință a alegerii respective privind temeiul juridic.
Violența împotriva femeilor trebuie pedepsită aspru în toate statele membre. Din păcate, în țara mea, în multe cazuri, violatorii scapă cu pedepse minime sau cu închisoare cu suspendare. Cred că avem nevoie de un cadru juridic armonizat pentru combaterea și pedepsirea faptelor de violență împotriva femeilor și copiilor.

EU-Singapore Free Trade Agreement (A8-0053/2019 - David Martin) RO

13-02-2019

Am votat pentru Acordul de liber schimb cu Singapore.
După nouă ani de negocieri, în sfârșit, Parlamentul și-a exprimat poziția în favoarea acestui tratat. Singapore este un partener de nădejde, dar și un pionier în ceea ce privește inovația. Schimburile comerciale cu Singapore înseamnă mai multe locuri de muncă pentru europeni, dar și deschiderea de piețe noi pentru producători.
Mă bucură extrem de mult faptul că în acest acord au fost incluse și angajamentele legate de Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Sustainable use of pesticides (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) RO

12-02-2019

Am votat pentru rezolutia privind utilizarea durabila a pesticidelor.
In raportul meu privind implementarea celui de-al 7lea Program pentru Mediu, am amintit ca pana in 2020, CE trebuie sa se asigure ca utilizarea produselor de protecție a plantelor să nu aibă efecte dăunătoare asupra sănătății umane sau influențe inacceptabile asupra mediului și ca astfel de produse vor fi utilizate în mod sustenabil.
Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea durabilă a pesticidelor prevede o serie de acțiuni pentru a obține o utilizare sustenabilă a pesticidelor în UE prin reducerea riscurilor și a efectelor acestora asupra sănătății umane și asupra mediului și prin promovarea utilizării gestionării integrate a dăunătorilor (IPM) și a unor tehnici sau abordări alternative, cum ar fi alternativele nechimice la pesticide.
Din pacate, la nivelul statelor membre nu se fac suficiente eforturi pentru aplicarea coerenta si eficienta a acestei directive

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on access to employment for those affected by neurological disorders and chronic pain conditions

24-10-2016 P8_DCL(2016)0112 Lapsed
Marian HARKIN Jean LAMBERT Miroslav MIKOLÁŠIK Daciana Octavia SÂRBU Dame Glenis WILLMOTT Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Jeroen LENAERS Jutta STEINRUCK Karin KADENBACH Ivo VAJGL Heinz K. BECKER Biljana BORZAN Brian HAYES Roberta METSOLA Sofia RIBEIRO Merja KYLLÖNEN Elena GENTILE Jana ŽITŇANSKÁ Bogdan Brunon WENTA José BLANCO LÓPEZ Eva KAILI
Date opened : 24-10-2016
Lapse date : 24-01-2017
Number of signatories : 179 - 25-01-2017

WRITTEN DECLARATION on heart failure

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Lapsed
Annie SCHREIJER-PIERIK Pascal ARIMONT Marc TARABELLA Daciana Octavia SÂRBU Aldo PATRICIELLO Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Victor NEGRESCU Nessa CHILDERS Monica MACOVEI Karin KADENBACH Andrey KOVATCHEV Nicola CAPUTO Ian DUNCAN Miriam DALLI Patricija ŠULIN Stelios KOULOGLOU
Date opened : 24-10-2016
Lapse date : 24-01-2017
Number of signatories : 236 - 25-01-2017

WRITTEN DECLARATION on children left behind in the countries of origin of parents who work abroad

12-09-2016 P8_DCL(2016)0086 Lapsed
Victor NEGRESCU Inés AYALA SENDER Daciana Octavia SÂRBU Filiz HYUSMENOVA Viorica DĂNCILĂ Norica NICOLAI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Sergei STANISHEV Patricija ŠULIN
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 59 - 13-12-2016

Declarations