Robert HAJŠEL
Robert HAJŠEL

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Slovakia - Independent (Slovakia)

Date of birth : , Banská Štiavnica

Home Robert HAJŠEL

Member

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
DSCA
Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, the EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Substitute

AFET
Committee on Foreign Affairs
ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
D-ME
Delegation to the EU-Montenegro Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Most recent activities

REPORT on the European Hydrogen Bank

30-11-2023 A9-0379/2023 PE749.103v02-00 ITRE
Reports - as rapporteur
Robert HAJŠEL

Draft amending budget No 4/2023: Reduction in payment appropriations, other adjustments and technical updates (A9-0363/2023 - Fabienne Keller) SK

22-11-2023
Written explanations of vote

Prijali sme návrh opravného rozpočtu č. 4/2023, ktorý aktualizuje rozpočtové výdavky. Okrem iného sme v ňom pre oneskorenie realizácie projektov skrátili prostriedky na medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER). A to o 280 miliónov eur vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a o 264 miliónov eur v platobných rozpočtových prostriedkoch. Súčasne sme znížili úroveň platobných rozpočtových prostriedkov pre programy Digitálna Európa, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond plus, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Fond pre azyl, migráciu a integráciu. Celková výška zníženia výdavkov predstavuje 3 miliardy eur. Súčasne sme privítali návrh na zvýšenie úrovne rozpočtových prostriedkov na bezpečnosť budovy a informačných systémov Európskej prokuratúry. Hlasoval so za.

2024 budgetary procedure: Joint text (A9-0362/2023 - Siegfried Mureşan, Nils Ušakovs) SK

22-11-2023
Written explanations of vote

Aj mojim hlasom sme v pléne Parlamentu schválili rozpočet Únie na rok 2024. Má podobu 189,4 miliardy eur v záväzkoch a 142,6 miliardy eur v platbách. Po dohode s členskými štátmi sa podarilo získať ďalších 667 miliónov eur na priority nad rámec pôvodného návrhu. Zvýšili sme financovanie programov a politík, ktoré sú kľúčové pre riešenie dôsledkov vojny na Ukrajine, obnovu po pandémii, posilňovanie zelenej transformácie, ako aj pre podporu mladých ľudí vrátane mladých farmárov. Konkrétne ide napríklad o 250 miliónov eur na humanitárnu pomoc, 150 miliónov eur na nástroj susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce, 85 miliónov eur na Horizont Európa či 60 miliónov na Erasmus+. Približne 94 percent rozpočtu EÚ je určených priamo občanom, regiónom, mestám, poľnohospodárom i podnikom. Predpokladáme aj to, že do konca tohto roka sa členské štáty dohodnú aj na strednodobej revízii viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2024 až 2027.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G146
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05133
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex