Christel SCHALDEMOSE Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Denmark - Socialdemokratiet (Denmark)

Date of birth : , Odense

Home Christel SCHALDEMOSE

Chair

D-JP
Delegation for relations with Japan

Member

CPDE
Conference of Delegation Chairs
IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection
AIDA
Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age

Substitute

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
DEEA
Delegation for Northern cooperation and for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee

Most recent activities

European Union Agency for Asylum (A8-0392/2016 - Elena Yoncheva) DA

11-11-2021
Written explanations of vote

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet hilser en betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010 velkommen.
Vi henviser til dog, at Danmark ikke er omfattet af retlige bestemmelser på området for migration, hvorfor vi stemmer blankt til den samlede betænkning.

Serious cross-border threats to health (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir) DA

11-11-2021
Written explanations of vote

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet finder det positivt, at vi styrker vores samarbejde om at bekæmpe fremtidige sundhedskriser, at vi koordinerer svar på tværs af medlemsstater, at vi indsamler data efter fælles standarder og at vi styrker relevante agenturers vidensindsamling og mulighed for at rådgive medlemsstaterne om fremtidige og grænseoverskridende sundhedskriser. Dog er vi imod at pålægge medlemsstaterne for store dataindsamlingsbyrder, særligt under en evt. krise, vi er forbeholdende over for kontrolbesøg og kravene om at udarbejde handlingsplaner for at leve op til ECDC’s anbefalinger. Vi stiller os tøvende overfor at indføre konsekvenser over for lande der samarbejder med 3. lande, der ikke indgår i en fælles udbudsprocedure.
Vi støtter generelt fokus på mentalt helbred, som er en vigtig del af den samlede sundhedsbetragtning, men ikke nødvendigvis centralt for alle grænseoverskridende sundhedsudfordringer. Det er desuden afgørende for os at understrege, at sundhedsområdet er og bliver et national kompetenceområde.

The European Education Area: a shared holistic approach (A9-0291/2021 - Michaela Šojdrová) DA

11-11-2021
Written explanations of vote

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er glade for det eksisterende samarbejde på tværs af EU’s medlemsstater på området for uddannelse, men holder fast i, at uddannelsesområdet er og skal forblive en national kompetence, og ønsker derfor ikke at afgive mere ansvar og styring til europæiske niveau på uddannelsesområdet. Af disse grunde kan vi ikke støtte indeværende betænkning om det europæiske uddannelsesområde: en fælles holistisk tilgang til uddannelse, færdigheder og kompetencer i dens helhed.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G342
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05032
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex