Cristian-Silviu BUŞOI
Cristian-Silviu BUŞOI
Romania

Date of birth : , Drobeta Turnu-Severin

9th parliamentary term Cristian-Silviu BUŞOI

Political groups

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Partidul Naţional Liberal (Romania)

Chair

 • 04-12-2019 / 19-01-2022 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Industry, Research and Energy

Vice-Chair

 • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Member

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 02-07-2019 / 17-12-2019 : Committee on Economic and Monetary Affairs
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
 • 28-11-2019 / 03-12-2019 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 04-12-2019 / 15-07-2024 : Conference of Committee Chairs
 • 15-03-2023 / 15-07-2024 : Subcommittee on Public Health

Substitute

 • 02-07-2019 / 17-12-2019 : Committee on International Trade
 • 02-07-2019 / 17-12-2019 : Committee on Petitions
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegation for relations with the Arab Peninsula
 • 28-11-2019 / 19-01-2022 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 18-12-2019 / 19-01-2022 : Committee on Economic and Monetary Affairs
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Economic and Monetary Affairs
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Main parliamentary activities

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European Health Data Space

23-05-2023 ITRE_AD(2023)742310 PE742.310v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

OPINION on an EU strategy to reduce methane emissions

16-07-2021 ITRE_AD(2021)692623 PE692.623v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Cohesion policy: reducing healthcare disparities and enhancing cross-border health cooperation (A9-0026/202 - Tomislav Sokol) RO

08-03-2022

Am votat astăzi pentru adoptarea rezoluției Parlamentului European din 8 martie 2022 referitoare la politica de coeziune ca instrument de reducere a disparităților în materie de sănătate și de intensificare a cooperării transfrontaliere în domeniul sănătății.
Politica de coeziune a UE investește în sănătate pentru că sănătatea reprezintă un element-cheie pentru dezvoltarea regională, convergența socială și competitivitatea regională, cu scopul de a reduce disparitățile economice și sociale.
În textul votat astăzi încurajăm mobilizarea fondurilor NextGenerationEU și a fondurilor de coeziune pentru a moderniza eficient capacitățile digitale ale sistemelor de sănătate și atragem atenția că sistemele informatice trebuie să fie mai interoperabile, deoarece acesta este principalul mijloc de susținere pentru furnizarea, la nivel transfrontalier, a serviciilor de e-sănătate și de telemedicină.
Multe regiuni frontaliere au deja o tradiție și structuri de cooperare în domeniul sănătății, pe care ar trebui să le valorifice la maximum în spiritul solidarității europene.
Este necesar ca statele membre să utilizeze mai bine acordurile bilaterale și să instituie acorduri de cooperare pentru a elimina barierele din calea asistenței medicale transfrontaliere.

Strengthening Europe in the fight against cancer (A9-0001/2022 - Véronique Trillet-Lenoir) RO

16-02-2022

Am votat astăzi în favoarea raportului privind consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului – spre o strategie cuprinzătoare și coordonată, pentru urmatoarele considerente.
Planul european de combatere a cancerului („Planul”) trebuie să răspundă în mod eficient solicitării de progrese din partea familiilor și cadrelor medicale ale celor 1,3 milioane de persoane care mor anual din cauza cancerului în Europa. Am solicitat Comisiei să caute noi sinergii între Plan și programul EU4Health, Strategia farmaceutică pentru Europa, Strategia privind substanțele chimice și strategia industrială europeană actualizată – un astfel de cadru cuprinzător privind cancerul ar contribui la prevenirea, depistarea timpurie și vindecarea cancerului.
Am invitat Comisia să consolideze piața medicamentelor din UE pentru a îmbunătăți accesul egal la tratamente, inclusiv inovații și medicină personalizată, a reduce penuria de medicamente, a depăși problema prețurilor ridicate ale tehnologiilor și tratamentelor inovatoare, a încuraja utilizarea medicamentelor generice și biosimilare și a îmbunătăți tratamentele oncologice pentru adulți și copii. Am solicitat adoptarea unei directive privind combaterea discriminării și punerea în aplicare echitabilă și egală a directivelor privind serviciile financiare, fără nicio discriminare a bolnavilor de cancer și a supraviețuitorilor.
Salut inițiativele anunțate de Comisie de a atrage atenția asupra cancerului pediatric și subliniez că formele rare de cancer la adulți reprezintă o provocare pentru sănătatea publică.
Cercetarea multidisciplinară în domeniul cancerului și transpunerea sa în practica clinică de zi cu zi sunt esențiale pentru îmbunătățirea continuă a prevenirii, diagnosticării și tratamentului cancerului și a îngrijirii ulterioare a supraviețuitorilor. Salut comunicarea Comisiei privind noul Spațiu european de cercetare și inovare și obiectivul de a investi 3% din PIB-ul UE în cercetare și dezvoltare. Aceasta va contribui la promovarea unei cercetări de excelență la nivelul UE și va permite ca rezultatele cercetării să ajungă la comunitatea științifică, la societate și la economia reală.
Este nevoie de schimburi de expertiză, date, programe de formare și instrumente de comunicare pentru a îmbunătăți cunoștințele despre cancer atât în rândul cadrelor medicale, cât și al cercetătorilor și al pacienților. Colaborarea intersectorială și transfrontalieră și schimbul de cunoștințe sunt esențiale pentru a îmbunătăți în continuare calitatea îngrijirii oncologice în UE.
Am invitat statele membre să asigure că sunt alocate fonduri suficiente pentru punerea în aplicare adecvată a planului și a programelor lor naționale aferente de control al cancerului.
Salut planul de finanțare în cuantum de 4 miliarde EUR și complementaritatea surselor de finanțare, astfel cum se prevede în Plan.

Impact of national tax reforms on the EU economy (A9-0348/2021 - Markus Ferber) RO

15-02-2022

Am votat astăzi pentru adoptarea rezoluției referitoare la impactul reformelor fiscale naționale asupra economiei UE.
În această rezoluție am subliniat că avem nevoie de mai multă armonizare în domeniile de mare importanță pentru funcționarea pieței unice, precum impozitarea și uniunea piețelor de capital la nivelul UE.
Este important ca statele membre să continue reforma administrațiilor fiscale, să introducă abordări strategice pentru a sprijini IMM-urile să se conformeze obligațiilor fiscale și să identifice modalități de a reduce sarcina fiscală. Statele membre sunt încurajate să valorifice mai bine programul UE Fiscalis pentru a îmbunătăți cooperarea dintre administrațiile fiscale implicate în eforturi de reformă.
Este necesar ca statele membre să ajungă la un compromis privind o reformă viguroasă, inteligibilă și ambițioasă a impozitării indirecte, în special a TVA-ului. Reducerea birocrației și a complexității, împreună cu o reacție adecvată față de frauda și evaziunea fiscală în materie de TVA sunt esențiale pentru a menține și asigura integritatea pieței interne.
Subliniez și susțin aplicarea unor înalte standarde de respectare a drepturilor contribuabililor, în special a celor legate de protecția vieții private și a datelor, în orice proces politic și legislativ privind impozitarea.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.

Meetings

speaker at conference -The future of EU Industry value chain resilience or dependence-

Member
BUŞOI Cristian-Silviu
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Committee chair
Code of associated committee or delegation
ITRE
Meeting with:
Eurofer

speaker at live debate -Future of health in the EU-

Member
BUŞOI Cristian-Silviu
Date, Place:
Brussels
Capacity:
Committee chair
Code of associated committee or delegation
ITRE
Meeting with:
AstraZeneca PLC

digital priorities

Member
BUŞOI Cristian-Silviu
Date, Place:
Bucharest
Capacity:
Committee chair
Code of associated committee or delegation
ITRE
Meeting with:
Meta