Please fill this field
Johan DANIELSSON Johan DANIELSSON
Johan DANIELSSON

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Sweden - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sweden)

Date of birth : , Borlange

Home Johan DANIELSSON

Member

TRAN
Committee on Transport and Tourism
BECA
Special Committee on Beating Cancer
DEEA
Delegation for Northern cooperation and for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee

Substitute

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
DKOR
Delegation for relations with the Korean Peninsula

Most recent activities

Conclusions of the extraordinary European Council meeting of 17-21 July 2020 (continuation of debate) SV

23-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-23(1-120-0000)
Contributions to plenary debates

Conclusions of the extraordinary European Council meeting of 17-21 July 2020 (B9-0229/2020) SV

23-07-2020
Written explanations of vote

. – Vi står bakom uppgörelsen om långtidsbudgeten och återhämtningspaketet som kan bidra en gemensam europeisk återhämtning. Det är en uppgörelse mellan EU:s 27 medlemsstater där Sverige har spelat en viktig roll i förhandlingsarbetet. Det är en långtidsbudget som prioriterar klimat och miljöåtgärder och ett återhämtningspaket kopplat till den pågående pandemin med riktade investeringar i den gröna och digitala omställningen.
Vi välkomnar den nya mekanismen för rättsstatens principer och de grundläggande demokratiska värderingarna. Den ska dock implementeras omedelbart när den nya budgeten börjar gälla.
Vi vänder oss bestämt emot att bidragsdelen i återhämtningspaketet måste öka, samt att rabatterna föreslås att avskaffas.
Vi ser en risk med att Europaparlamentet säger nej till uppgörelsen och att det även finns en risk för att viktiga åtgärder försenas. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.
Vi valde därför vid den extra sessionen 23 juli i EU-parlamentet att avstå vid omröstningen om resolutionen om slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 2020.

Contact

Bruxelles

Strasbourg