Please fill this field
Johan DANIELSSON Johan DANIELSSON
Johan DANIELSSON

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Sweden - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sweden)

Date of birth : , Borlange

Home Johan DANIELSSON

Member

TRAN
Committee on Transport and Tourism
BECA
Special Committee on Beating Cancer
DEEA
Delegation for Northern cooperation and for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee

Substitute

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
DKOR
Delegation for relations with the Korean Peninsula

Most recent activities

Protecting workers from asbestos (debate) SV

18-10-2021 P9_CRE-PROV(2021)10-18(1-135-0000)
Contributions to plenary debates

Reforming the EU policy on harmful tax practices (including the reform of the Code of Conduct Group) (A9-0245/2021 - Aurore Lalucq) SV

07-10-2021
Written explanations of vote

. – Vi svenska socialdemokrater stödjer EU:s arbete för att förhindra skatteflykt, skatteundandragande och skadlig skattekonkurrens. Uppförandekoden och dess högnivågrupp är viktiga instrument i arbetet mot skadlig skattekonkurrens.
Däremot anser vi att utgångspunkten för uppförandekodgruppens mandat även fortsättningsvis bör omfatta frågor som rör företagsbeskattning. Ytterligare åtgärder mot skatteundandragande är en angelägenhet för respektive medlemsland och inte en fråga för uppförandekodgruppen.

Contact

Bruxelles

Strasbourg