Please fill this field
Johan DANIELSSON Johan DANIELSSON
Johan DANIELSSON

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Sweden - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sweden)

Date of birth : , Borlange

Home Johan DANIELSSON

Member

TRAN
Committee on Transport and Tourism
BECA
Special Committee on Beating Cancer
DEEA
Delegation for Northern cooperation and for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee

Substitute

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
DKOR
Delegation for relations with the Korean Peninsula

Most recent activities

New Circular Economy Action Plan: see Minutes (A9-0008/2021 - Jan Huitema) SV

09-02-2021
Written explanations of vote

. – Vi socialdemokrater stödjer att EU vidareutvecklar arbetet med den cirkulära ekonomin, som spelar en viktig roll i samhällets och ekonomins omställning till ökad hållbarhet. Därför ställer vi oss positiva till kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi och stödjer parlamentets initiativbetänkande om densamma. Vi delar ambitionen att främja en utveckling där den ekonomiska tillväxten frikopplas från dagens intensiva resursanvändning. Europa måste öka hållbarheten i materialanvändningen, produktionen och konsumtionen för att nå målsättningarna under den Gröna Given och målet att bli klimatneutralt till senast år 2050. Grön offentlig upphandling och skatteincitament är viktiga styrmedel för att nå dessa målsättningar. För oss är det viktigt att denna typ av styrmedel utformas på ett vis som ger medlemsländerna fullgod flexibilitet i genomförandet och utan att öka den administrativa bördan.

Implementation of the Anti-Trafficking Directive (A9-0011/2021 - Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos) SV

09-02-2021
Written explanations of vote

. – Vi svenska socialdemokrater röstade för betänkandet om genomförandet av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer. Vi anser att både EU och dess medlemsstater måste göra ytterligare kraftansträngningar för att till fullo implementera direktivet. Ett effektivt rättsligt samarbete och effektiva verktyg är avgörande i kampen mot människohandel. Arbetet måste koncentreras till förebyggande arbete och att hämma efterfrågan, exempelvis genom att agera mot nyttjandet av tjänster som utförs av personer som utsätts för människohandel. Därtill är bland annat kampen mot fattigdom, för ökad jämlikhet och jämställdhet och för lagliga vägar till EU viktiga i det förebyggande arbetet mot människohandel. Vi ser mycket positivt på att betänkandet har ett genusperspektiv då över nittio procent av offren för människohandel för sexuellt utnyttjande är kvinnor och flickor. För att bekämpa efterfrågan uppmanar vi alla EU:s medlemsstater att införa den svenska sexköpslagen. För oss är det prioriterat att människohandlare åtalas och döms. Därtill måste offren för människohandel vara fredade från repressalier och få stöd. Detta måste åstadkommas samtidigt som rätten till en opartisk domstol, rättvis rättegång och rätten till försvar garanteras.

Contact

Bruxelles

Strasbourg