Please fill this field
Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

Renew Europe Group

Member

Netherlands - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Netherlands)

Date of birth : , Makkinga

Home Jan HUITEMA

Member

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
D-US
Delegation for relations with the United States

Substitute

AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
PECH
Committee on Fisheries
D-BR
Delegation for relations with the Federative Republic of Brazil

Most recent activities

European legal framework for smoking food

20-04-2021 E-002135/2021 Commission
Written questions

New EU-Africa Strategy (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou) NL

25-03-2021
Written explanations of vote

Stemverklaring over de strategie tussen de EU en Afrika. De VVD onderschrijft het belang van een versterkte samenwerking tussen de Europese Unie en het Afrikaanse continent. In dit verslag wordt terecht de aandacht gevestigd op gezamenlijke uitdagingen op belangrijke gebieden, zoals handel, klimaatverandering en veiligheid. Het creëren van nieuwe eigen middelen om een verhoging van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking te bekostigen, is echter iets waar de VVD niet achter kan staan. Ook wordt in het verslag een voorschot genomen op de inhoud van het wetsvoorstel voor Europese ketenverantwoordelijkheid, iets waar de VVD niet op vooruit wil lopen. Ten slotte deelt de VVD-delegatie het standpunt niet dat een EU-reddingsmissie op zee in de context van migratie civiel dient te zijn. De regie moet bij de autoriteiten liggen. De VVD-delegatie heeft zich om bovenstaande redenen onthouden van stemming bij dit verslag.

Children's Rights (B9-0164/2021) NL

11-03-2021
Written explanations of vote

Het Europees Parlement heeft door middel van een resolutie haar mening gegeven over de “EU-strategie voor de rechten van het kind”. Deze strategie moet het kader vormen voor wat de EU doet om de rechten van het kind te bevorderen en beschermen. Als het gaat om rechten van kwetsbare kinderen en de bestrijding van geweld, vraagt het Europees Parlement in de ogen van de VVD terecht aandacht voor onder andere de aanpak van kindhuwelijken en de helaas nog steeds bestaande vreselijke praktijk – ook binnen de EU – van genitale verminking van jonge meisjes. Het Europees Parlement roept de lidstaten echter ook op om voor kinderen die zich op dit moment in bijvoorbeeld IS-kampen bevinden de terugkeer naar landen van herkomst te faciliteren. Daarom heeft de VVD-delegatie zich onthouden van stemming.

Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

On EP NEWSHUB

Gisteren mocht ik plaatsnemen in de prachtige Groene Zetel in Den Haag. Mooie actie om het belang van planten eens extra in het zonnetje te zetten. Bedankt @PlantumNL ! https://t.co/gaYbLZlVyS 

Vanavond ging ik in discussie met @hjaruissen en @BasEickhout over het GLB en de Green Deal in het kader van de #Europaweek van @LTONederland. Mijn inzet blijft onveranderd: een doelgericht GLB waarin boeren beloond worden voor hun prestaties. https://t.co/O5hdvkimv9 

Contact

Bruxelles

Strasbourg