Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

Renew Europe Group

Member

Netherlands - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Netherlands)

Date of birth : , Makkinga

Home Jan HUITEMA

Member

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
D-US
Delegation for relations with the United States

Substitute

AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
D-BR
Delegation for relations with the Federative Republic of Brazil

Most recent activities

Soil Monitoring and Resilience (Soil Monitoring Directive) (A9-0138/2024 - Martin Hojsík) NL

10-04-2024
Written explanations of vote

De VVD heeft tegen de bodemrichtlijn gestemd. De VVD acht het verbeteren van bodemgezondheid van belang voor zowel het milieu, de landbouw en onze economie. Bodems zijn echter niet grensoverschrijdend, en maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren zijn alleen effectief als ze optimaal rekening houden met de lokale omstandigheden. Het is daarom onwenselijk om op EU-niveau bindende eisen te stellen voor bodemmaatregelen, die ons land verder op slot zouden kunnen zetten.

Implementation of the common foreign and security policy – annual report 2023 (A9-0389/2023 - David McAllister) NL

28-02-2024
Written explanations of vote

De VVD-delegatie heeft voor het verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2023 gestemd, omdat er belangrijke prioriteiten in dit verslag staan over de toekomst van het Europees buitenlandbeleid en de geopolitieke rol van de EU. Zo is het van enorm belang dat we Oekraïne blijven steunen met financiering en wapens, dat we meer investeren in Europese defensie en dat we besluitvormingsprocedures voor het opleggen van sancties makkelijker maken.
Desalniettemin staat er een onderdeel in de tekst over een oproep tot een permanente wapenstilstand in Gaza. De VVD is tegen een dergelijke permanente wapenstilstand zolang de Israëlische gijzelaars niet zijn bevrijd en Hamas niet is verslagen.

Multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 (A9-0051/2024 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) NL

27-02-2024
Written explanations of vote

De VVD heeft zich onthouden van stemming over een tussentijdse ophoging van de Europese meerjarenbegroting (MFK). Wij zijn tegen een verhoging van de nationale afdrachten aan de EU en geven de voorkeur aan bezuinigingen op bijvoorbeeld cohesiefondsen. Het is daarentegen van groot belang dat de financiële steun aan Oekraïne doorgang kan blijven vinden. Daarnaast steunen wij ook de verhoogde uitgaven aan het migratiebeleid. De VVD-delegatie heeft zich daarom onthouden van stemming over dit verslag.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
05M121
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M06102
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex