Louis MICHEL
Louis MICHEL
Belgium

Date of birth : , Tirlemont

8th parliamentary term Louis MICHEL

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Mouvement Réformateur (Belgium)

Chair

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Conference of Delegation Chairs
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Special committee on financial crimes, tax evasion and tax avoidance

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Development
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgets
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Human Rights
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Development
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgets
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Human Rights

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Madagascar and the European Community

02-06-2015 DEVE_AD(2015)554780 PE554.780v02-00 DEVE
Louis MICHEL

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Solidarity Corps programme and repealing [European Solidarity Corps Regulation] and Regulation (EU) No 375/2014

28-01-2019 DEVE_AD(2019)629637 PE629.637v03-00 DEVE
Eleni THEOCHAROUS

OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam on forest law enforcement, governance and trade

25-01-2019 DEVE_AD(2019)630496 PE630.496v02-00 DEVE
Jan ZAHRADIL

OPINION on the Council decision on the conclusion of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam on forest law enforcement, governance and trade

25-01-2019 DEVE_AD(2019)630528 PE630.528v02-00 DEVE
Jan ZAHRADIL

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Eurojust-Denmark Agreement on judicial cooperation in criminal matters (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR

18-04-2019

. – J’ai voté en faveur de l’accord de coopération entre Eurojust et le Danemark. Le Danemark ne participant pas à Eurojust, cet accord régit la coopération judiciaire en matière pénale entre l’État membre et l’agence. Cet accord permettra notamment l’échange d’informations ainsi qu’une participation plus importante du représentant d’Eurojust au Danemark aux réunions de l’agence. La coopération judiciaire en matière pénale est cruciale au sein de l’Union et cet accord avec le Danemark renforcera sans nul doute l’efficacité du rôle joué par Eurojust en la matière.

CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) NL

18-04-2019

. – Met de goedkeuring van dit verslag heeft de EU de uitstootnormen voor vrachtwagens vastgelegd. Het reguleren van de CO2-emissies van vrachtwagens vormt meteen ook het sluitstuk van de Europese ambities om schadelijke uitstootgassen afkomstig van het wegverkeer terug te dringen. Het CO2-aandeel van het zware vrachtverkeer bedraagt vandaag de dag 27 %. Verwacht wordt dat het vrachtvervoer in de toekomst nog verder uitbreidt en de uitstoot dus ook navenant zal toenemen. Het is dus aannemelijk dat ook deze sector significante CO2-reductie realiseert. Daarom is het goed dat het Parlement, de Commissie en de Raad zijn overeengekomen om tegen 2030 de uitstoot van nieuwe vrachtwagens met 30 % te verminderen en tegen 2050 een nuluitstoot na te streven. Knippen in de uitstoot betekent ook dat fabrikanten worden aangespoord om te innoveren in schone technologie en meer lage- en nulemissievoertuigen van de band te laten rollen. Dat is een goede zaak, want als de Europese constructeurs op belangrijke vervoersmarkten zoals de VS, Canada en China willen meespelen, dan pleit het in hun voordeel als ze inzetten op de productie van ‘schonere’ en ‘zuiniger’ vrachtwagens.

Promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) NL

18-04-2019

. – Terwijl de meeste sectoren inspanningen hebben geleverd om de CO2-uitstoot te reduceren, zien we dat het toenemend verkeer een extra uitdaging vormt bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Met de goedkeuring van dit verslag worden een aantal belangrijke instrumenten in stelling gebracht die de aanschaf van "schonere" voertuigen moeten faciliteren. Als lidstaten en overheden in hun transitie naar een circulair aankoopbeleid schone en energiezuinige voertuigen verkiezen is dit een goede zaak, want op die manier geven we een belangrijke stimulans aan de markt om nog meer in te zetten op de productie van lage- en nulemissievoertuigen.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on stopping organ harvesting from prisoners of conscience in China

27-04-2016 P8_DCL(2016)0048 Adopted
Louis MICHEL Tunne KELAM László TŐKÉS Cristian Dan PREDA Ramon TREMOSA i BALCELLS Mark DEMESMAEKER Tomáš ZDECHOVSKÝ Arne GERICKE Klaus BUCHNER Stefan ECK Branislav ŠKRIPEK Patricija ŠULIN
Date opened : 27-04-2016
Lapse date : 27-07-2016
Adopted (date) : 27-07-2016
List of signatories : P8_PV(2016)09-12(ANN-2)
Number of signatories : 414 - 27-07-2016

WRITTEN DECLARATION on organ donation

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Lapsed
Ivan JAKOVČIĆ Marian HARKIN Nathalie GRIESBECK Sophia IN 'T VELD Hannu TAKKULA Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Louis MICHEL Izaskun BILBAO BARANDICA Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Petras AUŠTREVIČIUS Doru-Claudian FRUNZULICĂ Enrico GASBARRA Ilhan KYUCHYUK Igor ŠOLTES Maite PAGAZAURTUNDÚA José Inácio FARIA Romana TOMC Hilde VAUTMANS
Date opened : 07-03-2016
Lapse date : 07-06-2016
Number of signatories : 113 - 08-06-2016

WRITTEN DECLARATION on universal access to maternal healthcare

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Lapsed
Filiz HYUSMENOVA Jean LAMBERT Nathalie GRIESBECK Gabriele ZIMMER Marc TARABELLA Elisabeth MORIN-CHARTIER Louis MICHEL Mariya GABRIEL Ivan JAKOVČIĆ Caterina CHINNICI Jana ŽITŇANSKÁ Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
Date opened : 24-02-2016
Lapse date : 24-05-2016
Number of signatories : 174 - 25-05-2016

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.