Please fill this field
Marita ULVSKOG Marita ULVSKOG
Marita ULVSKOG
Sweden

Date of birth : , Luleå

8th parliamentary term Marita ULVSKOG

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sweden)

Vice-Chair

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 13-10-2014 / 09-03-2017 : Delegation for relations with Palestine
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Palestine

Member

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegation for relations with Palestine
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 16-04-2018 / 01-07-2019 : Committee on Transport and Tourism

Substitute

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on International Trade
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the United States
 • 19-01-2017 / 04-04-2018 : Committee on International Trade

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

European Labour Authority (debate) SV

16-04-2019 P8_CRE-PROV(2019)04-16(2-116-0000)

Work-life balance for parents and carers (debate) (debate) SV

04-04-2019 P8_CRE-PROV(2019)04-04(2-072-0000)

Discontinuing seasonal changes of time (debate) SV

25-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-25(1-131-0000)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

30-08-2018 EMPL_AD(2018)623861 PE623.861v02-00 EMPL
Marita ULVSKOG

OPINION on the mandate for the trilogue on the 2019 draft budget

19-06-2018 EMPL_AD(2018)620889 PE620.889v02-00 EMPL
Marita ULVSKOG

OPINION on strengthening economic, social and territorial cohesion in the European Union: the 7th report of the European Commission

22-03-2018 EMPL_AD(2018)617994 PE617.994v02-00 EMPL
Marita ULVSKOG

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Trade in Services Agreement (TiSA)

03-12-2015 EMPL_AD(2015)567760 PE567.760v02-00 EMPL
Thomas HÄNDEL

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Minor interpellations

Minor interpellations for written answer, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s Members. Rule 130a, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

European Defence Fund (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SV

18-04-2019

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för trepartsöverenskommelsen om inrättandet av den europeiska försvarsfonden. Det är en balanserad överenskommelse och som vi tidigare lyft fram, mot bakgrund av den försämrade säkerhetsutvecklingen och som ett bidrag till utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, kommer fonden att bidra till etablerandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ industri och teknologisk kunskapsbas inom försvarsområdet. Med detta som utgångspunkt valde vi därför att rösta emot alla de ändringsförslag som lagts utöver trepartsöverenskommelsen. Flera av dessa ändringsförslag behandlar viktiga saker som vi normalt hade kunnat stödja, men för att inte riskera att överenskommelsen faller valde vi att rösta emot.

Establishing Horizon Europe – laying down its rules for participation and dissemination (A8-0401/2018 - Dan Nica) SV

17-04-2019

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för den partiella trepartsöverenskommelsen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation. Det är oerhört viktigt att vi gemensamt investerar i forskning och utveckling, och EU:s medel till forskning och innovation är viktiga för forskare och innovativa företag i Europa.
Vi välkomnar särskilt de satsningar som görs på klimatforskning i det nya ramprogrammet. Däremot beklagar vi att överenskommelsen innehåller skrivningar om löner och lönesättning. Lönebildningen är nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och nationella system för relationerna på arbetsmarknaden.

'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) SV

28-03-2019

. – Erasmus+ är en av EU:s mest positiva satsningar och vi anser att programmet bör ha en procentuellt större andel av budgeten. Men vi väljer att avstå, då vi anser att budgeten i sin helhet måste sänkas avsevärt med anledning av brexit. Parlamentets föreslagna ökning för Erasmus+ är för omfattande. Vi välkomnar dock särskilt att Erasmus föreslås bli mer tillgängligt.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.