Zigmantas BALČYTIS
Zigmantas BALČYTIS
Lithuania

Date of birth : , Šilutė

8th parliamentary term Zigmantas BALČYTIS

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lietuvos socialdemokratų partija (Lithuania)

Vice-Chair

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgetary Control
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the People's Republic of China
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgetary Control
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy

Substitute

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs

Main parliamentary activities

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2015, Section III - Commission and executive agencies

02-02-2017 AFET_AD(2017)594060 PE594.060v02-00 AFET
Zigmantas BALČYTIS

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2015, Section X - European External Action Service

02-02-2017 AFET_AD(2017)594061 PE594.061v02-00 AFET
Zigmantas BALČYTIS

OPINION on budgetary capacity for the eurozone

15-07-2016 CONT_AD(2016)578582 PE578.582v02-00 CONT
Zigmantas BALČYTIS

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the evaluation of external aspects of the customs performance and management as a tool to facilitate trade and fight illicit trade

10-11-2016 CONT_AD(2016)589219 PE589.219v02-00 CONT
Nedzhmi ALI

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014, Section III - Commission and executive agencies

16-02-2016 AFET_AD(2016)571791 PE571.791v02-00 AFET
Cristian Dan PREDA

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2014, Section X - European External Action Service

16-02-2016 AFET_AD(2016)571792 PE571.792v02-00 AFET
Cristian Dan PREDA

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Computerising the movement and surveillance of excise goods (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) LT

13-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo. Pasiūlymo tikslas – į akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemos taikymo sritį įtraukti vartoti išleistų akcizais apmokestinamų prekių gabenimą ES viduje, siekiant supaprastinti procedūrą ir sudaryti sąlygas tinkamai stebėti tokį gabenimą, taip pat sukurti pagrindą, kuriuo remiantis būtų valdomas tolesnis Sąjungos akcizų teisės aktais nustatytų procesų automatizavimas, kai toks automatizavimas laikomas naudingu. Be šio pasiūlymo koordinuotai planuoti vartoti išleistų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ES viduje automatizavimą nebūtų įmanoma.

Law applicable to the third-party effects of assignments of claims (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) LT

13-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl taikytinos teisės, kai reikalavimų perleidimas daro poveikį tretiesiems asmenims. Komisijos pasiūlyme pagrindinė taisyklė yra tai, kad perleidimui taikytina teisė yra perleidėjo įprastinės gyvenamosios (verslo) vietos valstybės teisė. Ši taisyklė galioja kai kuriose valstybėse narėse, o kitose taikoma, pavyzdžiui, perleistam reikalavimui taikytina teisė. Pagrindinės neigiamos perleidimo pasekmės gali būti teikti perleidėjo kreditoriams arba kitiems su perleidėju susijusiems tretiesiems asmenims. Todėl ši taisyklė dėl perleidėjo įprastinės gyvenamosios (verslo) vietos suteiks tretiesiems asmenims, kurie gali būti susiję, daug skaidrumo ir nuspėjamumo.

Exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting for the period 2021-2027 (Pericles IV programme) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) LT

13-02-2019

Balsavau už pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo. Pranešėjas savo pakeitimus grindė išsamia programos „Pericles 2020“ laikotarpio vidurio vertinimo, kurį sudaro išorės ataskaita ir po to priimtas Komisijos komunikatas bei Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, analize. Nors laikotarpio vidurio vertinime pateikta daug svarbios informacijos, pranešėjo nuomone, ji negali pakeisti tinkamo poveikio vertinimo su visomis tokiam vertinimui būdingomis garantijomis. Tačiau pranešėjas nenorėjo pratęsti procedūrų primygtinai reikalaudamas tokio poveikio vertinimo. Laikotarpio vidurio vertinimas parodė, kad programa „Pericles 2020“ iš esmės vykdo savo tikslus. Buvo išreikštas susirūpinimas dėl to, kad kompetentingos nacionalinės institucijos nepakankamai dalyvauja programos veikloje, nes atrodo, kad iš esmės tik Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos nacionalinės valdžios institucijos gauna naudos iš programos veiklos. Antroji problema susijusi su tuo, kad trūksta atitinkamų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių. Pasitelkus šiuo metu naudojamus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius nustatytas aptiktų padirbtų eurų skaičius ir uždarytų neteisėtų dirbtuvių skaičius, tačiau šie rodikliai nesuteikia jokios informacijos apie tai, kaip šie statistiniai duomenys susiję su programos indėliu pasiekiant šių rezultatų.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Individual motions for resolutions

In accordance with Rule 143 of Parliament's Rules of Procedure, any individual Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. These motions for resolution express the position of the individual Members who tabled them. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide whether to follow up the motion for resolution and, if so, which procedure is to be followed. Where a committee has decided to follow-up a motion for resolution, more detailed information is provided on this page, below the resolution in question. Rule 143

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on prevention of the use of lead

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Lapsed
Monika BEŇOVÁ Jo LEINEN Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Bogusław LIBERADZKI Margrete AUKEN Marc TARABELLA Nessa CHILDERS Zigmantas BALČYTIS Michèle RIVASI Karin KADENBACH Biljana BORZAN Jan KELLER Tibor SZANYI Stanislav POLČÁK Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Sergei STANISHEV József NAGY Nikos ANDROULAKIS
Date opened : 03-10-2016
Lapse date : 03-01-2017
Number of signatories : 94 - 04-01-2017

WRITTEN DECLARATION on recognition by Turkey of the Armenian, Chaldeo-Assyrian-Syrian and Pontic Greek genocides of 1915

12-09-2016 P8_DCL(2016)0102 Lapsed
Dominique BILDE Zigmantas BALČYTIS Peter van DALEN Milan ZVER Mara BIZZOTTO Mireille D'ORNANO Marie-Christine BOUTONNET Steeve BRIOIS Gerolf ANNEMANS Patricija ŠULIN
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 23 - 13-12-2016

WRITTEN DECLARATION on Asperger syndrome

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Lapsed
Dominique BILDE Lefteris CHRISTOFOROU Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Cristian-Silviu BUŞOI Zigmantas BALČYTIS Rolandas PAKSAS Mara BIZZOTTO Andrey KOVATCHEV Tomáš ZDECHOVSKÝ Marie-Christine BOUTONNET Ivan JAKOVČIĆ Steeve BRIOIS Nikolay BAREKOV Angel DZHAMBAZKI Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Patricija ŠULIN
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 51 - 13-12-2016

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.