Please fill this field
Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

Non-attached Members

Lithuania - Darbo partija (Lithuania)

Date of birth : , Vilnius

Home Viktor USPASKICH

Most recent activities

New general budget of the European Union for the financial year 2021 (A9-0267/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) LT

18-12-2020
Written explanations of vote

. – Balsavau uz, nes buvo įvykdytos Taikinimo komiteto nustatytos sąlygos ir Komisijos pateiktas antrasis 2021 finansinių metų Sąjungos bendrojo biudžeto projektas atitinka bendrą sutarimą; pažymi, kad 2021 m. biudžete bendras įsipareigojimų asignavimų lygis siekia 164 251,5 mln. EUR ir iki 2021 m. nustatytų DFP viršutinių ribų lieka 778,8 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų marža.

Basic road freight and road passenger connectivity at the end of the transition period with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union (C9-0399/2020 - Johan Danielsson) LT

18-12-2020
Written explanations of vote

. – Balsavau uz, nes siūlomu reglamentu (nors juo siekiama laikinai užtikrinti bazinį susisiekimą krovinių ir keleivių vežimo keliais srityje) nustatomas lankstus mechanizmas, kurio tikslas – užtikrinti, kad Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjai ir keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjai turėtų sąžiningas ir lygias galimybes konkuruoti su Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjais ir keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjais. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas būtina, kad ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinė Karalystė krovinių ir keleivių vežimo keliais srityje toliau taikytų pakankamai aukštus ir palyginamus standartus, susijusius su: sąžininga konkurencija, įskaitant kartelių, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir susijungimų reguliavimą; nepagrįstų vyriausybės subsidijų draudimu; darbuotojų apsauga ir aukšto lygio kelių eismo saugumu; aplinkos apsauga; sauga ir saugumu arba susijusius su licencijų išdavimu vežimo keliais paslaugų teikėjams ar LT 4 LT profesionalių vairuotojų kvalifikacija, mokymu ir sveikatos patikrinimu. Be to, turi būti užtikrinta, kad Jungtinė Karalystė nediskriminuotų Sąjungos vežimo keliais paslaugų teikėjų nei de jure, nei de facto. Taigi siūlomu reglamentu Komisijai pavedama užduotis (8 straipsnis) stebėti Sąjungos ir Jungtinės Karalystės vežimo keliais paslaugų teikėjų konkurencijos sąlygas ir suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti būtinas priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad tos sąlygos visuomet liktų vienodos.

Contact

Bruxelles

Strasbourg