Bendt BENDTSEN
Bendt BENDTSEN
Denmark

Date of birth : , Odense

8th parliamentary term Bendt BENDTSEN

Political groups

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Konservative Folkeparti (Denmark)

Member

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the People's Republic of China
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy

Substitute

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on International Trade
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the United States
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on International Trade

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on interpretation and implementation of the interinstitutional agreement on Better Law-Making

21-02-2018 INTA_AD(2018)615264 PE615.264v02-00 INTA
Bendt BENDTSEN

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements and non-binding instruments between Member States and third countries in the field of energy and repealing Decision No 994/2012/EU

27-09-2016 INTA_AD(2016)583920 PE583.920v02-00 INTA
Bendt BENDTSEN

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1007/2009 on trade in seal products

11-05-2015 INTA_AD(2015)552091 PE552.091v02-00 INTA
Bendt BENDTSEN

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Gender mainstreaming in the European Parliament (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) DA

15-01-2019

Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende værdi i Europa. Desværre hopper kæden af, når Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling benytter en ellers god sag til fremlægge en række uantagelige forslag - f.eks. ved at foreslå et administrativt monster, som skal tvinge et kønspolitisk perspektiv ned over alle aspekter i Parlamentets budgetter, eller ved at misbruge ligestillingen til at bestemme over, hvordan det øverste lederskab af de politiske grupper udpeges - for at nævne nogle eksempler.

Prison systems and conditions (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) DA

05-10-2017

Jeg har i dag stemt for betænkningen Bergeron om fængselssystemer og -forhold, men desværre tager betænkningen ikke tilstrækkeligt højde for det helt fundamentale problem: at europæiske lande ikke sikrer ordentlige, basale forhold i deres egne fængsler i overensstemmelse med menneskerettighedskonventionen. Det betyder i praksis, at andre europæiske lande ikke kan hjemsende kriminelle EU-borgere til afsoning i deres respektive hjemland. Det er derfor nødvendigt, at vi lægger yderligere pres på de medlemsstater, som ikke påtager sig deres ansvar. Her forventer jeg, at Europa-Kommissionen sikrer, at landene lever op til deres forpligtelser. Det kan ikke være rigtigt, at medlemslande i EU ikke tager ansvar for sine egne kriminelle. Jeg vil se handling fra de lande, som ikke lever op til kravene.

Towards a pan-European covered bonds framework (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) DA

04-07-2017

Vi har i dag stemt om initativbetænkningen om fremtidens paneuropæiske ramme for særligt dækkede obligationer. Jeg har stemt for betænkningen, da den indeholder gode elementer, såsom at fremtidig regulering skal være fokuseret på principper og formål, så vi kan beholde de nationale modeller, der virker, som for eksempel dansk realkredit. Nå det så er sagt, noterer jeg mig, at vi beder EBA om en konsekvensanalyse af skibskredit. Skibskredit har i Danmark fungeret godt, og jeg forventer, at en konsekvensanalyse nå finde frem til, at skibe er sikre investeringer.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III