Please fill this field
Morten LØKKEGAARD Morten LØKKEGAARD
Morten LØKKEGAARD

Renew Europe Group

Vice-Chair

Denmark - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Denmark)

Home Morten LØKKEGAARD

Vice-Chair

INGE
Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation

Member

IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection
DANZ
Delegation for relations with Australia and New Zealand

Substitute

INTA
Committee on International Trade
CULT
Committee on Culture and Education
DMER
Delegation for relations with Mercosur
DLAT
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Most recent activities

Digital Green Certificate - Union citizens (C9-0104/2021 - Juan Fernando López Aguilar) DA

28-04-2021
Written explanations of vote

Vi er klar over, at der er stærke følelser på spil i forbindelse med en indførelse af et europæisk digitalt grønt certifikat. I Venstre er vi ikke entydigt positive over for alle dele af teksten, da vi mener, at der er nogle klare udfordringer, der vedrører medlemsstaternes individuelle grænsekontrol og restriktioner i forbindelse med COVID-19. Vi har dog alligevel valgt at stemme for den samlede tekst, da gevinsterne er langt større end det modsatte. Dette handler ikke om at udelukke nogen og inddele Europas befolkning i et A og B-hold. For det er ikke en hyldest til vaccinen, borgere der ikke ønsker vaccination har nemlig stadig mulighed for at benytte certifikatet gennem antistoftest og virus- eller antigentests. Certifikatet skal ses som et værktøj til at få gang i eksport- eller og turismeindustrien igen, sikre den fri bevægelighed og få genstartet Europas økonomi.

Digital taxation: OECD negotiations, tax residency of digital companies and a possible European Digital Tax (A9-0103/2021 - Andreas Schwab, Martin Hlaváček) DA

28-04-2021
Written explanations of vote

Venstre støtter de internationale forhandlinger om fair globale beskatningsregler, herunder også på det digitale område, som pågår i OECD-regi. Vi ser positivt på Biden-administrationens fornyede engagement i forhold til at finde en international løsning. Venstre kan dog ikke støtte Europa-Parlamentets rapport, da denne lægger op til etableringen af en skat på europæiske digitale virksomheder, der skal fungere som en ny indtægtskilde til EU budgettet.

The EU-UK Trade and Cooperation Agreement - The outcome of EU-UK negotiations (debate) DA

27-04-2021 P9_CRE-PROV(2021)04-27(2-101-0000)
Contributions to plenary debates

Contact

Bruxelles

Strasbourg