Peter van DALEN : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 13-12-2016 / 10-01-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 11-01-2017 / 15-01-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 05-07-2017 / 24-10-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 25-10-2017 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Vice-Chair

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : ChristenUnie (Netherlands)

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Transport and Tourism
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Fisheries
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with India
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Transport and Tourism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Fisheries

Substitute 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of South Asia
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect (TAXE 2)

Main parliamentary activities 

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2016, Section III - Commission and executive agencies  
- PECH_AD(2018)613408 -  
-
PECH 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Fisheries Control Agency for the financial year 2016  
- PECH_AD(2018)613422 -  
-
PECH 
OPINION on the next MFF: preparing Parliament’s position on the MFF post-2020  
- PECH_AD(2017)610677 -  
-
PECH 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Rights and Values programme (A8-0468/2018 - Bodil Valero) NL  
 

Het programma Rechten en waarden is voor mij zeker op bepaalde punten erg waardevol. Ik denk dan aan het Daphne-programma, dat beoogt bij te dragen tot de bescherming van kinderen, jongeren en vrouwen tegen alle vormen van geweld en dat ook een hoog niveau van bescherming van gezondheid en welzijn wil bereiken. Daarbij keurt het programma Rechten en waarden ook discriminatie van de LGBTI-gemeenschap af. Op enkele punten gaat het programma echter te ver, zoals het actief bestrijden van genderstereotypen van jongs af aan. Het poogt ook een Europese identiteit af te dwingen. Ik ben ervan overtuigd dat de lidstaten sociale kwesties beter kunnen aanpakken dan de EU en daarom heb ik me bij de stemming onthouden. Kortom, inhoudelijk staan er waardevolle punten in het programma, maar de EU-bemoeienis is te aanwezig.

Discontinuing seasonal changes of time (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) NL  
 

De in de trialoog vastgestelde tekst doet te weinig om de auteursrechten te beschermen, en draagt zelfs bij aan het ondermijnen van de vrijheid van meningsuiting online.
Het is voor mij duidelijk dat artiesten en anderen eerlijk beloond moeten worden voor hun werk. Maar de richtlijn gaat vooral over de bescherming van de eigenaar van het auteursrecht. Vaak zijn dat niet de artiesten zelf, maar hun vertegenwoordigers.
Er is ook een groot risico dat onlineplatforms te drastische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat materiaal zonder licentie niet zichtbaar is, uit angst voor hoge boetes. Dat zullen ze doen door filters te plaatsen die de inhoud van geüpload materiaal analyseren. Maar hoe werken die filters? Kennen ze het verschil tussen origineel en bewerking, of parodie? Die vragen zijn nog onbeantwoord.
We moeten de rechten van artiesten beschermen. De rechten van internetgebruikers in het algemeen moeten eveneens worden beschermd. Wat mij betreft moeten we daarom opnieuw naar de tekentafel om een wet voor de bescherming van auteursrecht te maken die de belangen van iedereen dient. Wat nu voor ons ligt is simpelweg onvoldoende. Daarom stem ik tegen.

Establishing the Fiscalis programme for cooperation in the field of taxation (A8-0421/2018 - Sven Giegold) NL  
 

Ik ben tegenstander van het overhevelen van meer bevoegdheden op belastinggebied van de lidstaten naar de EU. Ik ben echter groot voorstander van maatregelen, vooral op basis van samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten, die belastingfraude en belastingontwijking moeten stoppen. Daarom heb ik dit verslag gesteund.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on recognition by Turkey of the Armenian, Chaldeo-Assyrian-Syrian and Pontic Greek genocides of 1915  
- P8_DCL(2016)0102 - Lapsed  
Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 23 - 13-12-2016
Written declaration on promoting religious freedom in Pakistan and condemning the unjustified detention of Ms Asia Bibi  
- P8_DCL(2016)0055 - Lapsed  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Date opened : 25-05-2016
Lapse date : 25-08-2016
Number of signatories : 282 - 25-08-2016
Written declaration on the promotion and health benefits of breastfeeding in Europe  
- P8_DCL(2016)0009 - Lapsed  
Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE  
Date opened : 01-02-2016
Lapse date : 01-05-2016
Number of signatories : 116 - 02-05-2016

Declarations 

Declaration of financial interests 

Contact