Ádám KÓSA
Ádám KÓSA

Non-attached Members

Hungary - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Hungary)

Date of birth : , Budapest

Written explanations of vote Ádám KÓSA

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Revision of the European Works Councils Directive (A9-0295/2022 - Dennis Radtke) HU

02-02-2023

Az Európai Parlament nem kezdeményezhet jogszabály alkotást, ezért tartózkodtam a szavazáskor. A jelenleg hatályos irányelv viszonylag jól működik. Az Európai Bizottság mindössze egy hivatalos panaszt kapott ezzel kapcsolatban. Természetesen lehet a hatályos irányelven javítani, de ezt nem feltétlenül a jogszabály újraírásával kellene megoldani, hanem első lépésben érdemes lenne megvizsgálni, hogy a jelenlegi, szakmailag jó kereteket mely más eszközökkel lehetne jobbá tenni.

Protection of the EU’s financial interests - combating fraud - annual report 2021 (A9-0299/2022 - Sabrina Pignedoli) HU

19-01-2023

A Fidesz európai parlamenti delegációja elutasította jelentést, és az újabb felesleges jelentések készítése helyett önkritikát, szembenézést és a saját házuk táján történő sepregetést javasolják az Európai Parlamentnek és a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak. Ugyanis ennek a testületnek az uniós költségvetés felhasználásának ellenőrzésével, valamint az európai uniós intézmények szabályos működésével és a csalás és a korrupció elleni fellépéssel kellene foglalkoznia. A szakbizottság ehelyett az elmúlt években kizárólag egyes tagállamok és demokratikusan megválasztott kormányok kioktatásával és megleckéztetésével volt elfoglalva, kiüresedett politikai testületté vált. Teljes szereptévesztésében nem vette észre azt, hogy az intézményen belül a korrupció a legmagasabb szintekig átitatta a szervezetet. A plenáris ülésen szavazásra bocsátott jelentésben is az szerepel, hogy a Magyarországnak szabott feltételek nem elegendőek, miközben az eredeti szövegben a brüsszeli szocialista frakció korrupciós ügyének gyanúja sem merül fel. Ez a jelentés az uniós korrupció elleni fellépés teljes kudarcát és azt a zsákutcát testesíti meg, ahova az európai parlamenti politikusok politikai céllal vezették az intézményt.

Annual implementing report on the EU association agreement with Georgia (A9-0274/2022 - Sven Mikser) HU

14-12-2022

Az Európai Unió folyamatosan veszít gazdasági és politikai erejéből a globális színtéren. Az egyetlen lehetőség ennek a folyamatnak a visszafordítására az Unió bővítésének a felgyorsítása, és olyan új partnerekkel való kapcsolat erősítése, mint amilyen Grúzia is. Grúzia uniós csatlakozása az Unió alapvető stratégiai érdeke, geopolitikai, gazdasági és energiaügyi szempontból is. Az Európai Unió tagállamai energiaellátásának diverzifikációja szempontjából Grúzia tranzitországként kulcsfontosságú szerepet tölthet be a jövőben. Folyamatosan erősödnek az ország kereskedelmi és gazdasági kapcsolatai is Európával, az Európai Unió Grúzia legfontosabb kereskedelmi partnere.
Magyarország üdvözlendőnek tartja Grúzia tagjelöltségre irányuló kérelmét és elkötelezetten támogatja az ország uniós integrációját. Elismerendők mindazok a komoly előrelépések, amelyeket Grúzia a csatlakozás érdekében intézményi szinten tett, és amelyek alapján megérdemelte volna az uniós tagjelöltséget. Az Európai Unió és Grúzia között társulási megállapodás végrehajtásáról szóló jelentés az intézményi reformok ellenére olyan további kritikai pontokat és feltételeket állapít meg, amelyek legfeljebb már tagállami, illetőleg tagjelölti státusszal rendelkező országok vonatkozásában vizsgálandók. A jelentést a túlzó feltételrendszer és kizárólagosan belpolitikai hatáskörbe tartozó kijelentések miatt szavazatommal nem támogattam.

Prospects for the two-State solution for Israel and Palestine (RC-B9-0552/2022, B9-0552/2022, B9-0553/2022, B9-0554/2022, B9-0555/2022, B9-0556/2022, B9-0557/2022) HU

14-12-2022

Izrael és az arab államok békéje a Közel-Kelet stabilitásának kulcsa, amely Magyarország és Európa biztonsága számára is kiemelkedő jelentőséggel bír. Az elmúlt években a konfliktusok megoldása irányába tett lépések között az Ábrahám-megállapodás különösen tartósnak és valódi politikai innovációnak bizonyult. Az Ábrahám-megállapodás reményt és irányt jelenthet más térségek számára is, hogy a múlt csapdái és az ellenségeskedés helyett a konszenzuson alapuló közös erőfeszítések hosszútávú megoldást eredményezhetnek.
Ha lehetséges volt a béke Izrael és több arab ország között, akkor lehetséges az izraeli - palesztin vita rendezése is. Új lendületre van szükség a konfliktus rendezése terén, közvetlen tárgyalásokra van szükség a felek között, egyúttal tisztességes és kiegyensúlyozott megközelítést kell alkalmazni Izraellel szemben. Folytatni kell egyúttal a terrorral szembeni küzdelmet, elítélendő minden Izraellel és izraeli állampolgárokkal szemben elkövetett terrormerénylet! Nem lehet kétségbe vonni Izrael állam önvédelemhez való jogát.
Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy ne erősödhessenek meg terrorcsoportok a régióban, az ugyanis a térségben a politikai kríziseket erősítené és újabb migrációs hullámokat indítana el Európa felé. Üdvözöljük az új izraeli kormány felállását, amelynek a békefolyamat során és a Közel-Kelet politikai stabilitásának megteremtésében is kulcsszerepe lesz. Az állásfoglalás szövegében az abban szereplő elfogult és túlzó kijelentések miatt az indítvány ellen szavaztam.

Implementation of the New European Agenda for Culture and the EU Strategy for International Cultural Relations (A9-0279/2022 - Salima Yenbou) HU

14-12-2022

E jelentés célja a 2018. évi új európai kulturális menetrend és az Európai Bizottság 2016-os, „A nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó európai uniós stratégia felé” című közös közleménye végrehajtásának felmérése és értékelése. A két dokumentum felvázolja az EU kulturális politikai prioritásait, a kulturális politikáknak mind a belső, mind a külső dimenziója tekintetében.
A jelentés több szempontból is problémás, több olyan bekezdést is tartalmaz, amivel nem értek egyet. Az egyik ilyen a gender témakör. A jelentésben megjelenik a „gender minorities” fogalom, amely elfogadhatatlan számunkra, mivel a nemzetközi jog nem ismer ilyen kifejezést. A jelentés hangsúlyozza a kultúra alapvető fontosságát az identitások és az egyéni önkifejezés fejlesztése szempontjából, különösen azok számára, akik gyakran válnak hátrányos megkülönböztetés áldozatává. A jelentés túlzottan kiemeli az LGBTIQ+ közösségeket, akik gyakran válnak a hátrányos megkülönböztetés áldozataivá, ellenben más hátrányos helyzetű csoportot nem említ a szöveg.
Végezetül, a jelentés felhívja a Bizottságot, hogy a művészi szabadságot mint önálló indikátort, mutatót, foglalja magában az éves jogállamisági jelentésekben. A művészi szabadság legfeljebb alapjogként értelmezhető és nem támogatom azt az EP kezdeményezést, hogy a jogállamisági jelentés hatályát ki kellene terjeszteni az alapvető jogok és demokrácia kérdéseire is.

New EU strategy for enlargement (A9-0251/2022 - Tonino Picula) HU

23-11-2022

Az Európa békéjét veszélyeztető fenyegetések rávilágítanak a bővítés geopolitikai jelentőségére és szükségességére. Az EU nem késleltetheti tovább a stratégiai jelentőségű nyugat-balkáni bővítési folyamatot. Hiteles alternatívát kell kínálnia, ami lehetőséget és felelősséget is jelent egyben. A térség az energiaellátás hosszútávú biztosítása és a migrációs válságok kezelése szempontjából is kulcsrégióvá vált Európa számára. A nyugat-balkáni útvonalon súlyosbodik az illegális migrációs krízis, amit a térség és a kulcsszereplője, Szerbia integrációjával lehet megoldani.
Az új uniós bővítési stratégiáról szóló, Tonino Picula által jegyzett jelentésben a csatlakozási folyamat feltételrendszerének átpolitizált szigorítása rossz üzenet, amely elbizonytalanítja a balkáni térség csatlakozásra váró országait, így például Szerbiát is. Elfogadhatatlan továbbá az egyhangúság eltörlésére vonatkozó javaslat is, hiszen a minősített többség alapján meghozott döntésekkel az Unió tagállamainak szuverenitása és különösen a kisebb tagállamok politikai önállósága kerülne súlyos veszélybe. A külpolitikai vonatkozású ügyek terén ez kiváltképpen problémát jelent. A jelentést ezért a szavazatommal nem támogattam.

Corporate Sustainability Reporting Directive (A9-0059/2022 - Pascal Durand) HU

10-11-2022

A vállalatok fenntarthatósággal kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségéről szóló irányelv értelmében évenkénti részletes jelentéstételi kötelezettség terheli majd az európai vállalatokat.
A javaslat értelmében a jelentéstétel nem csak olyan ügyekre terjed ki, mint a környezetvédelem vagy a fenntarthatóság, de a szociális, nemek közötti egyenlőségről szóló, emberi jogi és a demokráciával kapcsolatos ügyek, a sokszínűséghez való hozzájárulás, az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozatnak való megfelelés és még további számos témakör egyaránt az európai cégek jelentéstételi kötelezettségeinek körébe tartozik majd. A jelentéstétel előkészítése, annak teljesítése, a kapcsolódó konzultációk és tájékoztatási kötelezettség komoly adminisztratív terhet fog jelenteni a vállalatok számára, a kötelezettség pedig nemcsak a nagyvállalatokat, de a tőzsdén jegyzett kis- és középvállalkozásokat is terheli majd az új szabályozás szerint.
Az európai cégekre újabb terheket pakolni békeidőben sem tanácsos, de háború idején, egy újabb válság küszöbén különösen nagy hiba. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja nem támogat olyan uniós javaslatot, amely nem szolgálja az európai vállalatok érdekét. Mivel a jogszabály nem tartalmaz kellő garanciát az európai kkv-k védelmében, a javaslat ellen szavaztam.

Full application of the provisions of the Schengen acquis in Croatia (A9-0264/2022 - Paulo Rangel) HU

10-11-2022

Szomszédos országként, a közép- és kelet-európai régió érdekeit figyelembe véve teljes mértékben támogatom Horvátország csatlakozását a schengeni térséghez. Meglátásom szerint az ország készen áll a csatlakozásra, minden szükséges feltételt teljesített. Ki kell emelni, hogy a schengeni térség zavartalan működésének alapfeltétele a külső határok hatékony védelme, ezért a szavazáson minden olyan megalapozatlan vádaskodásokat tartalmazó és túlzó módosító ellen szavaztam, amely a horvát határvédelmi erőfeszítéseket durván támadja.
A végszavazásnál támogattam Horvátország csatlakozását. Bízom benne, hogy Horvátország a jövőben is mindent megtesz majd a külső határok hatékony és magas szintű védelme érdekében.

Esports and video games (A9-0244/2022 - Laurence Farreng) HU

10-11-2022

A videójátékok mind gazdasági, mind kulturális szempontból fontos ökoszisztémát jelentenek az Európai Unió számára. Egy 23,3 milliárd euró értékű kulturális és kreatív iparágról van szó, amely erőteljes strukturális növekedésen ment keresztül, és az Európai Unió által támogatott digitális átállás révén további lehetőségeket rejt magában.
Bár a piac rendkívül nemzetközi, és a videójátékok gyártói globális közönséget keresnek, Európa a világ egyik vezető piacává vált a videójátékok terén, és kulcsfontosságú szereplővé vált fejlesztésük valamennyi szakaszában, az írástól a forgalmazásig. Az Európai Unióban több mint 80 000 ember dolgozik az ágazatban, az itt található mintegy 5000, változatos méretű fejlesztő stúdióban, amelyek közül néhány világviszonylatban is jelentős.
A videójátékok eredendő kockázatokkal járhatnak, különösen a fiatalok számára, függetlenül attól, hogy versenycéllal játsszák-e vagy sem. A videójátékoknak olyan életmód részét kell képezniük, amelyben a testmozgásnak, a társadalmi érintkezésnek és az iskolai vagy munkahelyi tevékenységeknek is megvan a maguk helye. Ezért a szabályozónak azt is biztosítania kell, hogy az érzékeny tartalmú játékok ne kerüljenek felügyelet nélkül nem megfelelő közönség kezébe.
A jelentésben megjelenik egy gender szempontból problémás bekezdés (14. bekezdés), amellyel ilyen formában nem értek egyet. A különböző életkorú, nemű európaiak alatt mi a férfiakat és nőket értjük. Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Racial justice, non-discrimination and anti-racism in the EU (A9-0254/2022 - Evin Incir) HU

10-11-2022

A jelentés alaptalanul és elfogultan rasszistának bélyegzi az európaiakat, és a társadalmi kohéziót gyengíti azzal, hogy az egyes kisebbségek és a többség közötti mondvacsinált konfliktusokat sulykolja. Meglátásom szerint a jelentés kiindulópontja hibás, ugyanis abból indul ki, hogy az európai társadalmak rasszisták és idegengyűlölők. A szöveg látásmódja kirívóan leegyszerűsítő, mindenben rasszizmust lát, ezzel pedig mondvacsinált konfliktusokat generál az egyes társadalmi csoportok között.
Újfent arról van szó, hogy az európai baloldal a saját ideológiai diktatúráját akarja legitimálni azzal, hogy egy téves alaphelyzetet vázol fel. Elfogadhatatlan például, hogy az erős határvédelmet és az illegális migráció elleni fellépést, illetve a rendvédelmi erők határozott fellépését egyszerűen rasszizmusnak és idegengyűlölőnek bélyegzi. A fentiek miatt a jelentést a szavazásnál nem támogattam.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E254
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex