Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU
Romania

Date of birth : , Bucureşti

8th parliamentary term Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU

Political groups

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

  • 01-07-2014 / 17-03-2019 : Partidul Social Democrat (Romania)
  • 18-03-2019 / 01-07-2019 : Uniunea Națională pentru Progresul României (Romania)

Member

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Canada
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Substitute

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Employment and Social Affairs
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Australia and New Zealand
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Employment and Social Affairs

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

One-minute speeches on matters of political importance RO

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-258-0000)

Road infrastructure safety management (debate) RO

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-286-7500)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the conservation of fishery resources and the protection of marine ecosystems through technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1224/2009 and Regulations (EU) No 1343/2011 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, (EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005

10-03-2017 ENVI_AD(2017)595707 PE595.707v02-00 ENVI
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council

22-11-2018 ENVI_AD(2018)627712 PE627.712v02-00 ENVI
Francisco de Paula GAMBUS MILLET

OPINION ‘Towards a sustainable and competitive European aquaculture sector: current status and future challenges’

21-03-2018 ENVI_AD(2018)615313 PE615.313v02-00 ENVI
Francisco de Paula GAMBUS MILLET

OPINION on accelerating clean energy innovation

25-10-2017 ENVI_AD(2017)605922 PE605.922v02-00 ENVI
Stefan ECK

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Coordination of social security systems (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) RO

18-04-2019

Libera circulație a persoanelor, una dintre cele patru libertăți fundamentale consacrate în tratatele UE, nu este posibilă decât dacă drepturile la securitate socială ale cetățenilor europeni mobili și ale familiilor acestora sunt protejate. Fiecare stat membru are libertatea de a stabili caracteristicile propriului sistem de securitate socială, cu condiția ca dispozițiile naționale să respecte principiile legislației UE, în special în ceea ce privește egalitatea de tratament și nediscriminarea. Uniunea trebuie să combată abuzurile, frauda și concurența neloială în domeniul mobilității. Valorile și principiile comune ale sistemelor de sănătate ale Uniunii, în special valorile generale ale universalității, accesului la îngrijiri de bună calitate, echității și solidarității, trebuie respectate. Considerăm că cel puțin patru domenii de coordonare necesită îmbunătățiri: accesul cetățenilor inactivi din punct de vedere economic la prestații sociale, prestații pentru îngrijirea pe termen lung, prestații de șomaj și prestații familiale. Iar schimburile de experiență și de cele mai bune practici administrative prin utilizarea noilor tehnologii pot contribui la îmbunătățirea respectivelor domenii de coordonare a sistemelor sociale.

Promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) RO

18-04-2019

UE s-a angajat să asigure un sistem energetic durabil, competitiv, sigur și decarbonizat, iar realizarea unor modalități de transport durabile reprezintă un obiectiv esențial al politicii comune în domeniul transporturilor. Utilizarea vehiculelor cu emisii scăzute și cu emisii zero va trebui să crească în mod semnificativ în viitor în vederea îndeplinirii angajamentelor UE cu privire la reducerea emisiilor. De asemenea, decarbonizarea sectorului transporturilor, precum și reducerea emisiilor vehiculelor și a poluării fonice sunt posibile prin crearea de noi tehnologii. Considerăm că sporirea gradului de răspândire pe piață a vehiculelor nepoluante, adică a vehiculelor cu emisii scăzute și cu emisii zero, prin intermediul procedurilor de achiziții publice de vehicule de transport rutier, este necesară și viabilă. Dar pentru aceasta, Directiva privind vehiculele nepoluante necesită modificări cel puțin referitoare la domeniul de aplicare, specificațiile tehnice din cadrul dispozițiilor privind achiziționarea de vehicule, precum și în ceea ce privește o definiție pentru vehicule ușoare nepoluante.

Establishing Horizon Europe – laying down its rules for participation and dissemination (A8-0401/2018 - Dan Nica) RO

17-04-2019

Cercetarea și inovarea (C&I) contribuie la punerea în practică a priorităților cetățenilor Uniunii, stimulează productivitatea și competitivitatea Uniunii și sunt cruciale pentru susținerea modelului și a valorilor noastre socioeconomice.
Considerăm că programul-cadru pentru cercetare și inovare intitulat „Orizont Europa”, care stabilește normele sale de participare și de diseminare, va consolida bazele științifice și tehnologice ale Uniunii cu scopul de a contribui la soluționarea marilor provocări globale ale epocii noastre și de a permite realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), stimulând, în același timp, competitivitatea Uniunii, inclusiv a industriilor sale. Programul-cadru este programul emblematic al Uniunii menit să sprijine C&I din etapa de concept până la comercializare, completând finanțările naționale și regionale.
Cu o valoare adăugată europeană unică în ceea ce privește sprijinirea concurenței și a colaborării la nivelul întregului continent pentru a favoriza excelența în știință și inovare, programul „Orizont Europa” va genera reducerea decalajului UE în domeniul cercetării. De asemenea, programul „Orizont Europa” pentru perioada 2021-2027, bazându-se pe realizările programului Orizont 2020, cu o serie de noi caracteristici și îmbunătățiri, va contribuie cu cel puțin 35% din bugetul total pentru a sprijini obiectivele UE în materie de climă.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Individual motions for resolutions

In accordance with Rule 143 of Parliament's Rules of Procedure, any individual Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. These motions for resolution express the position of the individual Members who tabled them. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide whether to follow up the motion for resolution and, if so, which procedure is to be followed. Where a committee has decided to follow-up a motion for resolution, more detailed information is provided on this page, below the resolution in question. Rule 143

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on encryption

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Lapsed
Nicola CAPUTO Victor NEGRESCU Liisa JAAKONSAARI Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Takis HADJIGEORGIOU Eva MAYDELL Brian HAYES Marlene MIZZI Miroslav POCHE Tibor SZANYI Tomáš ZDECHOVSKÝ Péter NIEDERMÜLLER Alberto CIRIO Maria GRAPINI Doru-Claudian FRUNZULICĂ Claudia ȚAPARDEL Beatrix von STORCH Therese COMODINI CACHIA Lynn BOYLAN Momchil NEKOV Barbara KAPPEL José BLANCO LÓPEZ Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 56 - 13-12-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.