Please fill this field
Tanja FAJON Tanja FAJON
Tanja FAJON

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Slovenia - Socialni demokrati (Slovenia)

Date of birth : , Ljubljana

8th parliamentary term Tanja FAJON

Political groups

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Vice-Chair
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Vice-Chair

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialni demokrati (Slovenia)

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Substitute

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 14-07-2014 / 07-11-2017 : Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the Pan-African Parliament
 • 25-02-2015 / 30-11-2015 : Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Special Committee on Terrorism
 • 07-11-2017 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

European Border and Coast Guard (debate) SL

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-384-0000)

Visa Code (debate) SL

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-415-0000)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III)

25-01-2019 LIBE_AD(2019)625581 PE625.581v02-00 LIBE
Bodil VALERO

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument

17-12-2018 LIBE_AD(2018)625583 PE625.583v02-00 LIBE
Barbara SPINELLI

DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment

22-11-2018 LIBE_AD(2018)627838 PE627.838v02-00 LIBE
Jeroen LENAERS

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

The rights of intersex people (B8-0101/2019) SL

14-02-2019

Parlament je na tokratnem zasedanju sploh prvič posebej razpravljal in sprejel resolucijo o pravicah interseksualnih oseb.
Kot ena izmed pobudnic sem resolucijo seveda podprla.
Interseksualne osebe se namreč rodijo s telesnimi in spolnimi značilnostmi, ki ne ustrezajo medicinskim ali družbenim normam za žensko ali moško telo, in ker se lahko to odstopanje izrazijo v različnih primarnih ali sekundarnih značilnostih.
Resolucija zato poziva Komisijo in države članice k obravnavi kršitve človekovih pravic in odpravi diskriminacije interseksualnih oseb.
Veseli me, da je parlament ostro obsodil zdravljenje in kirurške posege za normalizacijo spola brez privolitve. Na žalost pa bo potrebno še veliko storiti za odpravo diskriminacije ter za pomoč interseksualnim osebam na vseh področjih.
Na žalost se interseksualna odstopanja v mednarodni klasifikaciji bolezni Svetovne zdravstvene organizacije še vedno uvrščajo med bolezni, čeprav ni dokazov o dolgoročnem uspehu zdravljenja.

The future of the LGBTI List of Actions (2019-2024) (B8-0127/2019) SL

14-02-2019

Glasovala sem za resolucijo, saj so LGBTI osebe v Evropski uniji še vedno diskriminirane in se nad njimi pogosto izvaja nasilje, vse države članice EU pa ne zagotavljajo ustreznega pravnega varstva osebam LGBTI pred diskriminacijo.
Kljub pozivom parlamenta Komisiji leta 2014 k pripravi celostne strategije boja proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete ta še vedno ostaja večinoma neuresničena.
Komisija je sicer prejela seznam nekaterih ukrepov za osebe LGBTI decembra leta 2015, a ta ostaja pomanjkljiv in neizpolnjen na številnih področjih. Parlament zato Komisijo ponovno poziva k pripravi celostne strategije za odpravo diskriminacije LGBTI oseb v Uniji.
Resolucija med drugim tudi ugotavlja, da za dostop do pravnega priznanja spola osem držav članic zahteva sterilizacijo, 18 držav članic pa diagnozo o duševnem zdravju in odločno poziva Komisijo, naj oceni, ali so te zahteve v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

EU-Singapore Free Trade Agreement (A8-0053/2019 - David Martin) SL

13-02-2019

Parlament je tokrat odločal o sporazumu o prosti trgovini med EU in Singapurjem.
Sporazum je problematičen iz več vidikov, saj je povsem neuravnotežen, odpira vrata številnim vprašljivim ekonomskim praksam in neustrezno naslavlja vprašanj davčnega okolja.
Po podatkih številnih nevladnih organizacij je Singapur kljub boju proti izogibanju davkov prava davčna oaza, v kateri je registriranih več kot 10.000 podjetji iz EU med njimi številna slamnata.
Sporazum je problematičen tudi iz naslova razmerja med pravicami delavcev in investitorjev. Ta namreč razširja pravice in ugodnosti, do katerih so upravičeni investitorji, medtem ko na drugi strani delavci ostajajo brez ustrezne zaščite. Še več, Singapur še vedno ni ratificiral treh konvencij Mednarodne organizacije dela (ILO).
Zaradi vseh navedenih razlogov sem glasovala proti prosto-trgovinskemu sporazumu med EU in Singapurjem.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on measures to combat homophobia, transphobia and biphobia in the EU

12-09-2016 P8_DCL(2016)0100 Lapsed
José BLANCO LÓPEZ Takis HADJIGEORGIOU Tanja FAJON Eider GARDIAZABAL RUBIAL Terry REINTKE Daniele VIOTTI Brando BENIFEI Deirdre CLUNE Hugues BAYET Jonás FERNÁNDEZ José Inácio FARIA
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 51 - 13-12-2016

WRITTEN DECLARATION on the differences in declarations, composition and taste of products in Eastern and Western markets of the EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Lapsed
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Date opened : 09-05-2016
Lapse date : 09-08-2016
Number of signatories : 141 - 28-07-2016

WRITTEN DECLARATION on the European Honey Breakfast and World Bee Day

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Lapsed
Franc BOGOVIČ Karl-Heinz FLORENZ James NICHOLSON Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Jo LEINEN Bart STAES Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Mairead McGUINNESS Albert DESS Anneli JÄÄTTEENMÄKI Marc TARABELLA Vladimir URUTCHEV Sirpa PIETIKÄINEN Viorica DĂNCILĂ Pavel POC Giovanni LA VIA Elisabeth KÖSTINGER Paolo DE CASTRO Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Mark DEMESMAEKER Dubravka ŠUICA Miroslav POCHE Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ György HÖLVÉNYI Benedek JÁVOR Sofia RIBEIRO Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Renata BRIANO Rosa D'AMATO Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Annie SCHREIJER-PIERIK Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Patricija ŠULIN Romana TOMC Bronis ROPĖ Mihai ŢURCANU
Date opened : 11-04-2016
Lapse date : 11-07-2016
Number of signatories : 224 - 12-07-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.

Contact

Bruxelles

Strasbourg