Johannes Cornelis VAN BAALEN
Johannes Cornelis VAN BAALEN
Netherlands

Date of birth : , Rotterdam

Date of death :

8th parliamentary term Johannes Cornelis VAN BAALEN

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Netherlands)

Chair

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with South Africa

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Security and Defence
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegation for relations with South Africa
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Conference of Delegation Chairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Security and Defence

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on International Trade
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the United States
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 05-02-2015 / 01-07-2019 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on International Trade
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Special Committee on Terrorism

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on implementation of the EU association agreement with Ukraine

25-06-2018 INTA_AD(2018)619279 PE619.279v02-00 INTA
Jarosław WAŁĘSA

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Report on financial crimes, tax evasion and tax avoidance (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) NL

26-03-2019

De VVD steunt de bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking. Er worden hiervoor veel verschillende maatregelen geïmplementeerd die op internationaal niveau zijn afgesproken. Extra maatregelen, zoals nieuwe Europese belastingen of het opgeven van het Nederlandse veto in de Raad zijn een aantasting van de Nederlandse soevereiniteit en dus onacceptabel. De VVD heeft daarom tegen dit verslag gestemd.

Establishing a European Labour Authority (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) NL

11-12-2018

De VVD steunt het Commissievoorstel om een Europese Arbeidsautoriteit op te richten. Echter, het verslag waarover gestemd is in het Parlement geeft deze autoriteit een te grote rol in zaken die onderdeel zijn van de bevoegdheden van de lidstaten.

Establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) NL

11-12-2018

De VVD is voor effectief milieubeheer en de aanpak van klimaatverandering. In de periode 2014-2020 is er voor het milieu en klimaatactieprogramma (LIFE) 3,45 miljard beschikbaar. In de voorgestelde Europese meerjarenbegroting 2021-2027 wordt dit bedrag verhoogd tot 5,45 miljard. Het Europees Parlement stelt in dit verslag een stijging voor van nog eens 2 miljard. De verhoging tot een bedrag van 7,2 miljard vindt de VVD onvoldoende onderbouwd en behoort tot het debat over de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Daarom onthoudt de VVD zich van stemmen.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the doubling of the capacity of the Nord Stream pipeline

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Lapsed
Claude TURMES Gunnar HÖKMARK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Reinhard BÜTIKOFER Johannes Cornelis VAN BAALEN Miroslav POCHE Pavel TELIČKA Gabrielius LANDSBERGIS Petras AUŠTREVIČIUS Flavio ZANONATO Zdzisław KRASNODĘBSKI Bronis ROPĖ
Date opened : 07-03-2016
Lapse date : 07-06-2016
Number of signatories : 182 - 08-06-2016

WRITTEN DECLARATION on the funnelling of EU aid to terrorist organisations

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Lapsed
Michael THEURER Bas BELDER Geoffrey VAN ORDEN Monika BEŇOVÁ Ryszard CZARNECKI Tunne KELAM Johannes Cornelis VAN BAALEN Indrek TARAND Antanas GUOGA Petras AUŠTREVIČIUS Lars ADAKTUSSON
Date opened : 09-02-2015
Lapse date : 09-05-2015
Number of signatories : 65 - 11-05-2015