Please fill this field
Fredrick FEDERLEY Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY

Grupo Renew Europe

Vicepresidente

Suecia - Centerpartiet (Suecia)

Fecha de nacimiento : , Köping

Inicio Fredrick FEDERLEY

Miembro

ENVI
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
PECH
Comisión de Pesca
DEEA
Delegación para la Cooperación Septentrional y para las Relaciones con Suiza y Noruega, en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Islandia y en la Comisión Parlamentaria Mixta del Espacio Económico Europeo (EEE)

Suplente

ITRE
Comisión de Industria, Investigación y Energía
AGRI
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
D-CN
Delegación para las Relaciones con la República Popular China

Últimas actividades

Reapertura de la instrucción contra el primer ministro de la República Checa por uso indebido de fondos de la Unión y posibles conflictos de intereses (B9-0192/2020) SV

19-06-2020
Explicaciones de voto por escrito

Centerpartiet ser allvarligt på de anklagelser om korruption och intressekonflikt vad gäller Tjeckiens premiärministers mottagande av stöd från EUs jordbruksfonder. Alla sådana misstankar ska utredas och det är mycket viktigt att Andrej Babiš accepterar vad de pågående utredningarna kommer fram till och agerar i linje med vad som krävs av honom. Misstankar om den här typen av intressekonflikter på högsta politiska nivå undergräver tyvärr medborgarnas förtroende för EU, vilket är olyckligt och allvarligt för EUs legitimitet.

Unión bancaria - Informe anual 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) SV

19-06-2020
Explicaciones de voto por escrito

Centerpartiet har i denna rapport motsatt sig förslag som förskjuter inflytande över finans- och penningpolitiken från medlemsstater och nationella riksbanker till EU-nivå och den europeiska centralbanken (ECB). Centerpartiet har röstat emot förslag som ämnar att ytterligare bredda kapitalmarknadsunionen samt bankunionen, särskilt förslag som skapar ömsesidig finansiell riksfördelning mellan unionens medlemmar. Bankunionen bör även framöver vara ett delsamarbete som Sverige ska ställa sig utanför. För Centerpartiet är det däremot viktigt att bankunionen och dess medlemmar har genomgripande och fungerande regler att förhålla sig till. Denna rapport berör generella regeltillämpningar samt specifika regulatoriska policyförslag. Centerpartiet har mot bakgrund av detta valt att ställa sig bakom rapportens andemening och generella inriktning.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg