Please fill this field
Malin BJÖRK Malin BJÖRK
Malin BJÖRK

Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica

Miembro

Suecia - Vänsterpartiet (Suecia)

Fecha de nacimiento : , Göteborg

Inicio Malin BJÖRK

Miembro

ENVI
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
D-BR
Delegación para las Relaciones conla República Federativa de Brasil
DCAS
Delegación en las Comisiones Parlamentarias de Cooperación UE-Kazajistán, UE-Kirguistán, UE-Uzbekistán y UE-Tayikistán, y para las Relaciones con Turkmenistán y Mongolia
DLAT
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana

Suplente

LIBE
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
DMER
Delegación para las Relaciones con Mercosur
D-ZA
Delegación para las Relaciones con Sudáfrica

Últimas actividades

Asociación Oriental en vísperas de la cumbre de junio de 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) SV

19-06-2020
Explicaciones de voto por escrito

Jag avstod i slutomröstningen eftersom rekommendationen innehåller delar som Vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom. Det gäller framför allt skrivningarna om anpassning till EU:s marknadsregler (privatiseringar och avregleringar) samt skrivningarna om militärt samarbete. I övrigt innehåller betänkandet många bra delar, särskilt vad gäller utvecklingen av rättsstatlighet, demokratisering, skydd av mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, oberoende åklagare och domare, fria domstolar och institutioner, ett starkt civilt samhälle och oberoende medier.

Balcanes Occidentales tras la cumbre de 2020 (A9-0091/2020 - Tonino Picula) SV

19-06-2020
Explicaciones de voto por escrito

Jag avstod i slutomröstningen eftersom det innehåller delar som Vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom. Det gäller framför allt att man berömmer länderna på västra Balkan för deras hantering av ”migrations- och flyktingflöden” och samarbetet med Frontex. Verkligheten är en annan, med brutalt våld och illegala push-backs vid gränserna.
När det gäller en utvidgning av EU anser Vänsterpartiet att det är upp till varje land att i fatta beslut om de vill eller inte gå med i unionen. Det vill säga, varje land måste själv bestämma om de vill bli kandidatland för EU-medlemskap. Beslut om att ansluta landet till EU bör absolut föregås av en folkomröstning. Vänsterpartiet anser att det är avgörande att länderna är demokratiska och fullt ut respekterar de mänskliga rättigheterna. Självklart måste också kraven på en fungerande rättsstat vara helt uppfyllda.

Situación en el espacio Schengen a raíz del brote de COVID-19 (debate) SV

18-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-18(2-121-0000)
Intervenciones en los debates en el Pleno
Malin BJÖRK
Malin BJÖRK

En EP NEWSHUB

Om EU:s återhämtningsfond: Inte effektivt för inre marknaden, inte ett sätt att visa solidaritet med värst drabbade länderna. Utan ett kostsamt försök rädda en dysfunktionell valutaunion o centralisera makt till EU. Sverige bör bestämt säga NEJ #EUpol https://t.co/9grA1mh3sq 

Merkel presenterar det tyska EU ordförandeskapet. Jag välkomnar att hon lyfter klimatet, rättsstat o grundläggande rättigheter, men är inte imponerad av planerna att centralisera ekonomisk makt t Bryssel och viljan att göra EU till en stormakt i världen😱! #EU2020DE #EUpol https://t.co/P2JwyzGWtl 

Äntligen!! https://t.co/vE6vFKkCAh 

Contacto

Bruxelles

Strasbourg