Daniel BUDA : Explicaciones de voto por escrito 

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Ayuda financiera a los Estados miembros para cubrir graves cargas financieras que soporten como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) RO  
 

Regatul Unit a decis să părăsească Uniunea Europeană, invocând procedura prevăzută la articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Astfel, în lipsa unui acord care să asigure o retragere ordonată, Regatul Unit va deveni o țară terță de la 1 noiembrie 2019.
De la data respectivă, întreaga legislație primară și secundară a UE nu se va mai aplica în Regatul Unit. De asemenea, nu va mai exista nicio perioadă de tranziție, astfel cum se prevedea în Acordul de retragere, iar acest lucru va cauza, în mod evident, perturbări semnificative pentru cetățeni, întreprinderi și instituțiile publice, având și un impact economic și financiar negativ.
Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece, deși Comisia consideră în continuare că o retragere ordonată a Regatului Unit din Uniune pe baza Acordului de retragere constituie cea mai bună soluție, este important ca aceasta să fie pregătită și pentru o retragere fără acord. Așadar, Uniunea Europeană și statele membre ale UE-27 au instituit un set semnificativ de măsuri. Până în prezent, Comisia a prezentat și colegiuitorii au adoptat 19 propuneri legislative. Totodată, au fost adoptate 63 de acte fără caracter legislativ și au fost publicate 100 de avize de pregătire.

Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: autorización parcial para la utilización de trióxido de cromo (Cromomed S. A. y otros) (B9-0151/2019) RO  
 

Cromomed S.A. și alte patru societăți au depus o cerere de autorizare în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (CE) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) pentru utilizarea trioxidului de crom în placarea funcțională cu crom într-o gamă largă de aplicații, inclusiv în ingineria generală și în siderurgie. În decembrie 2016, Comisia a primit avizele Comitetului pentru evaluarea riscurilor și cele ale Comitetului pentru analiză socioeconomică pentru utilizarea acestei substanțe.
Solicitarea, îndreptățită, a celor cinci IMM-uri este pusă în discuție prin această propunere de rezoluție. În ciuda complexității Regulamentului REACH și a mecanismului de solicitare a autorizației, solicitanții au depus eforturi majore și costisitoare pentru companiile de această dimensiune, pentru a lua măsurile necesare în vederea obținerii propriilor autorizații specifice, dorind să asigure securitate juridică cu privire la durabilitatea serviciului pe care îl oferă clienților și propriului personal. Aceste eforturi ar trebui încurajate și nu sancționate.
Am votat împotriva acestei obiecții deoarece, dacă autorizația nu este acordată, acest lucru va însemna că lucrătorii nu vor beneficia de protecția suplimentară impusă de autorizație (monitorizarea expunerii, respectarea strictă a normelor de siguranță condiționate de valabilitatea autorizației). Astfel, amânarea continuă este negativă pentru protecția lucrătorilor comparativ cu acordarea efectivă a autorizației.

Consecuencias de la quiebra de Thomas Cook Group (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) RO  
 

Prăbușirea companiei britanice Thomas Cook, al doilea operator de turism ca mărime din lume și unul dintre cei mai longevivi, are un efect profund negativ asupra economiei, pieței interne a UE, ocupării forței de muncă, încrederii consumatorilor și liberei circulații a persoanelor în întreaga UE și în afara acesteia.
În urma acestui incident, Thomas Cook, care gestiona hoteluri, stațiuni de vacanță și companii aeriene în mai mult de 16 țări și oferea servicii unei clientele anuale de 19 milioane de persoane, a necesitat o operațiune uriașă de repatriere a peste 600 000 de turiști din diferite puncte din întreaga lume în locurile lor de origine. Este la fel de îngrijorător și faptul că mii de lucrători din întreaga Europă și-au pierdut locul de muncă, iar mii de furnizori și filiale locale, în special IMM-uri, se confruntă cu dificultăți financiare grave.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece Comisia și Consiliul trebuie să evalueze și să adopte toate măsurile necesare pentru a apăra interesele UE și pentru a evita situații similare în viitor.

Estado actual de la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales: publicación de informes país por país (B9-0117/2019) RO  
 

În 2013, a fost introdusă la nivel UE, prin directiva 2013/34/UE, obligația statelor membre de a impune instituțiilor de credit și societăților de investiții să comunice anual, defalcat pentru fiecare stat membru și pentru fiecare țară terță în care au înființat o sucursală, informații precum natura și localizarea geografică a activităților, cifra de afaceri, numărul de angajați, profitul sau pierderea înainte de impozitare, impozitul pe profit sau pierdere, precum și subvențiile publice primite, pe bază consolidată pentru fiecare exercițiu financiar.
În 2017 au fost adoptate o serie de modificari la directiva privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit adoptata in 2013.
Deși Parlamentul și-a adoptat deja mandatul la 4 iulie 2017 pentru ca raportorii să inițieze negocieri interinstituționale în cadrul trialogului, Consiliul nu a inițiat până în prezent negocieri în acest sens.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece este important ca statele membre să deblocheze situația din cadrul Consiliului și să încheie prima lectură cu privire la propunerea privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte și să inițieze negocieri interinstituționale cu Parlamentul pentru a finaliza procesul legislativ cât mai curând posibil și pentru a respecta principiul cooperării loiale.

Operación militar turca en el nordeste de Siria y sus consecuencias (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) RO  
 

În urma deciziei Președintelui SUA, Donald Trump, de a retrage trupele SUA din nord-estul Siriei la 9 octombrie 2019, Turcia a lansat o invazie militară încălcând dreptul internațional, în zone din Siria controlate de Forțele Democratice Siriene (FDS). Acest act a provocat un număr mare de victime civile și militare de ambele părți ale frontierei și, potrivit surselor ONU, strămutarea a cel puțin 300 000 de cetățeni, inclusiv 70 000 de copii.
Există relatări specifice privind ucideri, intimidări, maltratări, răpiri, jafuri și confiscarea caselor civililor de către grupările armate susținute de Turcia. Potrivit acestora, civilii acuzați de afiliere la anumite grupuri kurde sunt evacuați forțat din locuințele lor sau sunt reținuți la punctele de control de către membri ai respectivelor grupări.
Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece condamn cu fermitate intervenția unilaterală a armatei turce în nord-estul Siriei, care constituie o încălcare gravă a dreptului internațional.

Apertura de negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) RO  
 

Consiliul European de la Salonic din 2003 și-a subliniat sprijinul pentru viitoarea integrare a țărilor din Balcanii de Vest în structurile europene și a declarat că aderarea lor finală la Uniune reprezintă o prioritate majoră pentru UE.
Albania a depus o cerere de aderare la UE în 2009 și a obținut statutul de țară candidată în 2014. În 2016, Comisia a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu Albania. Macedonia de Nord a depus o cerere de aderare în 2004 și a devenit țară candidată în 2005. Comisia a recomandat, din 2009, în repetate rânduri, deschiderea negocierilor oficiale de aderare cu Macedonia de Nord.
Perspectiva aderării la UE a reprezentat un stimulent fundamental pentru realizarea de reforme în țările din Balcanii de Vest. Cu toate acestea, UE nu a reușit să ajungă la un acord cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania, din cauza opoziției Franței, a Danemarcei și a Țărilor de Jos.
Am votat în favoarea acestei rezoluții, considerând că viitoarea Comisie ar trebui să facă imediat bilanțul politicii de extindere și să sublinieze avantajele extinderii atât pentru țările candidate, cât și pentru statele membre.

Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones RO  
 

Bugetul pe 2020 pregătește terenul pentru cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 și constituie o bază solidă pentru inițierea unei noi generații de programe și politici ale Uniunii.
Anul 2020 este ultimul exercițiu din actualul CFM, reprezentând, astfel, pentru Uniune, ultima șansă de a face progrese pe calea îndeplinirii angajamentelor politice stabilite pentru perioada în curs, inclusiv în ceea ce privește realizarea obiectivului UE privind schimbările climatice și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD), precum și concretizarea Pilonului european al drepturilor sociale.
Bugetul general răspunde la provocările climatice și la necesitatea de a fi protejat mediul într-un mod care să stimuleze ocuparea forței de muncă, să creeze noi locuri de muncă, să întărească competitivitatea, să promoveze dezvoltarea durabilă și să asigure prosperitatea socială.
Uniunea Europeană trebuie să fie un exemplu și în ceea ce privește investițiile în sănătate, cercetare, educație, agricultură.
Am votat în favoarea prezentului raport deoarece bugetul pe 2020 reprezintă o punte către Europa viitorului și asigură o valoare adăugată europeană.

Aprobación de la gestión 2017: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) RO  
 

Rolul Parlamentului în cadrul procedurii de descărcare de gestiune este reglementat de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și de Regulamentul financiar.
Este avută în vedere necesitatea de a se menține separarea sarcinilor ce le revin Parlamentului și Consiliului, pentru a se respecta cadrul instituțional stabilit în tratate și în Regulamentul financiar, recunoscând, totodată, întru totul, rolul Consiliului ca instituție care oferă recomandări în cadrul procedurii de descărcare de gestiune.
Parlamentul acordă descărcarea de gestiune celorlalte instituții după examinarea documentelor puse la dispoziție și a răspunsurilor la întrebări și după audierea secretarilor generali ai celorlalte instituții. Consiliul trebuie să participe pe deplin și cu bună-credință la procedura anuală de descărcare de gestiune, așa cum fac celelalte instituții.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece toate instituțiile Uniunii trebuie să fie transparente și răspunzătoare pe deplin față de toți cetățenii Uniunii pentru fondurile care le sunt încredințate pentru a-și îndeplini sarcinile.

Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Consejo Europeo y Consejo (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) RO  
 

Rolul Parlamentului în cadrul procedurii de descărcare de gestiune este reglementat de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și de Regulamentul financiar.
Este avută în vedere necesitatea de a se menține separarea sarcinilor ce le revin Parlamentului și Consiliului, pentru a se respecta cadrul instituțional stabilit în tratate și în Regulamentul financiar, recunoscând, totodată, întru totul, rolul Consiliului ca instituție care oferă recomandări în cadrul procedurii de descărcare de gestiune.
Parlamentul acordă descărcarea de gestiune celorlalte instituții după examinarea documentelor puse la dispoziție și a răspunsurilor la întrebări și după audierea secretarilor generali ai celorlalte instituții. Consiliul trebuie să participe pe deplin și cu bună-credință la procedura anuală de descărcare de gestiune, așa cum fac celelalte instituții.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece, dintre instituțiile Uniunii, Parlamentul este singurul organ ales prin vot direct, responsabil de a acorda descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene.

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) RO  
 

Prezenta propunere face parte din planul de pregătire și de contingență al Uniunii, care are drept scop atenuarea perturbărilor celor mai semnificative cauzate de retragerea Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere.
Modificările propuse vor preciza că intră în domeniul de aplicare al FEG concedierile provocate de retragerea Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere. Propunerea Comisiei are intenția de a da un semnal care să arate că FEG ar putea răspunde în mod eficace, oferind asistență lucrătorilor concediați în zone, sectoare, teritorii sau piețe ale forței de muncă care sunt afectate de perturbări economice grave ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere. Propunerea nu modifică suma anuală maximă prevăzută pentru FEG.
Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) deoarece este esențial să întărim aspectele care țin de ocuparea forței de muncă și afaceri sociale în contextul Brexitului.

Contacto 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11E158
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T13029
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Dirección postal 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11E158
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: