Please fill this field
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos

Miembro de la Mesa

Bélgica - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Bélgica)

Fecha de nacimiento : , Mortsel

Inicio Johan VAN OVERTVELDT

Presidente

BUDG
Comisión de Presupuestos

Miembro

CPCO
Conferencia de Presidentes de Comisión
ECON
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Suplente

TRAN
Comisión de Transportes y Turismo
FISC
Subcomisión de Asuntos Fiscales

Últimas actividades

REPORT on the Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal EN

26-10-2020 A9-0198/2020 PE650.587v02-00 BUDG ECON
Informes como ponente alternativo/a
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader (A8-0200/2019 - Peter Jahr) NL

23-10-2020
Explicaciones de voto por escrito

Het nieuwe landbouwbeleid moet een instrument zijn om te zorgen voor een toekomstgerichte landbouw met een rendabel bedrijfsmodel, waarbij landbouw een natuurlijke partner is in de strijd tegen de klimaatverandering. Wij ijveren voor een beleid dat Vlaams maatwerk mogelijk maakt én coherent is met natuur-, biodiversiteits- en klimaatbeleid. De stemming in het Europees parlement staat daar echter haaks op. Hetzelfde parlement stemde recent nochtans in met zéér ambitieuze klimaatdoelstellingen en maakte zich sterk dat alle sectoren hieraan zouden moeten bijdragen. Wanneer het over landbouwbeleid gaat, lijken de doelstellingen van biodiversiteit en vergroening echter ineens niet meer zo belangrijk. Deze inconsistentie zal niet zonder prijs en gevolgen blijven. Wanneer een derde van het Europees budget als het ware wordt vrijgesteld om substantieel bij te dragen aan een duurzame transformatie, dan verschuift de druk niet alleen volledig naar andere sectoren: het zet het hele verhaal op losse schroeven. Ook de Vlaamse landbouwer wint hier niet. Tot nu toe heeft het Europees landbouwbeleid voornamelijk geleid tot massale schaalvergroting, met nefaste gevolgen voor kleine Vlaamse landbouwbedrijven. Kleine, familiale ondernemingen die meerwaarde bieden worden niet gestimuleerd en de plannen hypothekeren een landbouw op maat van het Vlaamse landschap. Daarom stemde de N-VA tegen dit voorstel.

Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) NL

23-10-2020
Explicaciones de voto por escrito

N-VA steunt het nieuwe uitvoeringsmodel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zoals voorgesteld door de Commissie, met meer vrijheid voor de lidstaten bij de uitvoering van het beleid. Dat moet ervoor zorgen dat het landbouwbeleid beter kan worden afgestemd op regionale behoeften, met minder rompslomp voor de begunstigden en met een verschuiving naar een prestatiegericht beleid. Daarbij moet het ook mogelijk zijn om beter controle te houden op de toepassing van de, nu vereenvoudigde, regels. N-VA is ook voorstander van de overgang naar een meer resultaatgestuurd beleidsmechanisme en betreurt de afzwakking ervan in de positie van het Parlement tegevover het voorstel van de Commissie. Daarom hebben de N-VA Europarlementsleden zich onthouden op het verslag.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg