Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos

Miembro de la Mesa

Bélgica - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Bélgica)

Fecha de nacimiento : , Mortsel

Inicio Johan VAN OVERTVELDT

Presidente

BUDG
Comisión de Presupuestos

Miembro

CPCO
Conferencia de Presidentes de Comisión
ECON
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
D-CA
Delegación para las Relaciones con Canadá

Suplente

TRAN
Comisión de Transportes y Turismo
FISC
Subcomisión de Asuntos Fiscales

Últimas actividades

Opinión sobre la propuesta de la Comisión respecto al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la mejora de la cooperación policial en relación con la prevención, detección e investigación del tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos, y a la mejora del apoyo por parte de Europol a la prevención de dichos delitos y la lucha contra ellos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 (2023/0438(COD) − COM(2023)0754)

24-04-2024 BUDG_AL(2024)761004 PE761.004v01-00 BUDG
Opiniones como ponente
Johan VAN OVERTVELDT

Red transeuropea de transporte (A9-0147/2023 - Barbara Thaler, Dominique Riquet) NL

24-04-2024
Explicaciones de voto por escrito

De N-VA steunt de herziening van het trans-Europees vervoersnetwerk. Dit netwerk speelt een essentiële rol in het versterken van grensoverschrijdende vervoersverbindingen. Zo versterken we onze mobiliteit en de eengemaakte markt. Binnen deze wetgeving komen zowel het moderniseren van bestaande verbindingen als de constructie van nieuwe infrastructuur in aanmerking voor verdere Europese financiering. Binnen het TEN-T wordt het onderscheid gemaakt tussen het kernnetwerk en het uitgebreide netwerk. In het kernnetwerk is onder andere het creëren van veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens een prioriteit. Dit verwelkomen we, ook omdat Vlaanderen hier een voortrekkersrol in speelt. Eveneens wordt de strategische waarde van havens als energiehubs bevestigt. Zo valt ook de haven van Oostende, die nu wordt erkend als energiehaven, binnen het TEN-T.
Een belangrijk aspect van het TEN-T is de bevordering van duurzamer vervoer door de overgang naar efficiëntere vervoerswijzen zoals trein of schip te stimuleren, de zogenaamde “modal shift”. Dit is een grote stap vooruit wat betreft duurzame en efficiënte transportoplossingen.
Vanuit Vlaanderen blijven we pleiten voor de voltooiing van de 3RX-verbinding, een onderdeel van het uitgebreide TEN-T-netwerk. Hoewel de verantwoordelijkheid hiervoor bij de betrokken regio’s ligt, pleit de N-VA voor een spoedige afronding van dit project.

Contacto

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U012
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02041
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex