Please fill this field
David LEGA David LEGA
David LEGA

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)

Miembro

Suecia - Kristdemokraterna (Suecia)

Fecha de nacimiento : , Göteborg

Inicio David LEGA

Miembro

AFET
Comisión de Asuntos Exteriores
DROI
Subcomisión de Derechos Humanos
D-RU
Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia

Suplente

CONT
Comisión de Control Presupuestario
D-UA
Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Ucrania
DACP
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
DEPA
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest

Últimas actividades

Protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) SV

19-06-2020
Explicaciones de voto por escrito

Idag behandlade Europaparlamentet en resolution mot bakgrund av George Floyds död, debatten om rasism och de demonstrationer som den senaste tiden ägt rum runt om i västvärlden. Kristdemokraterna stödde resolutionen för att markera bred uppslutning kring grundprincipen om alla människors lika värde.
I delvoteringar markerade Kristdemokraterna avstånd från generaliserande och orättvisa beskrivningar av såväl europeisk som amerikansk poliskår, en alltför ensidig bild av USA och diverse identitetspolitiskt präglade skrivningar. Särskilt noterbart är också att Kristdemokraterna och EPP-gruppen vann delvoteringen om hur man ska beskriva det våld och den vandalism som utspelat sig under flera av demonstrationerna. Där vänstergrupperna i Europaparlamentet ville linda in avståndstaganden, stödde majoriteten i Europaparlamentet ett tydligt fördömande av vandalism.

Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2020: consignación del excedente del ejercicio financiero 2019 (A9-0104/2020 - Monika Hohlmeier) SV

17-06-2020
Explicaciones de voto por escrito

Vi kristdemokrater välkomnar förslaget om en överföring av 2019 års budgetöverskott, vilket skulle innebära en sänkning av medlemsländernas inbetalningar. Samtidigt motsätter vi oss att eventuella budgetöverskott i framtiden helt och hållet ska tillfalla EU-budgeten, utan en motsvarande minskning av medlemsländernas medlemsavgifter. Överskott ska inte vara till EU:s fria förfogande utan att hänsyn tas till detta genom justering av medlemsländernas bidrag till finansieringen av budgeten.

Encarcelamiento ilegal del ciudadano sueco Gui Minhai en China

11-06-2020 E-003519/2020 Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
Preguntas escritas
David LEGA
David LEGA

En EP NEWSHUB

RT @LegaSve: Nu räcker det! Nu är hög tid för #EU att vara #Israel:s allierade och vän. Nog om sanktioner! Nog om ”annekteringar”! Slut på finansieringen av antisemitiska läroböcker! Slut på mjäkandet med terrorsekten #Hezbollah! #svpol #eupol https://t.co/bvVxb58jCC 

RT @LegaSve: Vi har dyrt och heligt lovat: #NeverForget #NeverAgain Det är hög tid att hedra det löftet. Minoritetsbefolkningarna i Kina utsätts för diskriminering, förföljelse, indoktrinering, frihetsberövande, massförvaring, tvångsarbete, tortyr och steriliseringar. https://t.co/2tmqGLEES9 

Today is a sad day. The #NationalSecurityLaw has been adopted, and the 'one country, two systems' principle killed off effectively. My thoughts are with all freedom-loving Hong Kongers, striving for democracy and freedom. I stand by you. 🇭🇰 #HongKong

Contacto

Bruxelles

Strasbourg