Please fill this field
Erik BERGKVIST Erik BERGKVIST
Erik BERGKVIST

Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo

Miembro

Suecia - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Suecia)

Fecha de nacimiento : , Norsjö

Inicio Erik BERGKVIST

Miembro

REGI
Comisión de Desarrollo Regional

Suplente

BUDG
Comisión de Presupuestos
ITRE
Comisión de Industria, Investigación y Energía
D-RU
Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia
D-CN
Delegación para las Relaciones con la República Popular China

Últimas actividades

Modificaciones consiguientes del SEIAV: ECRIS-TCN (A9-0083/2021 - Jeroen Lenaers) SV

08-06-2021
Explicaciones de voto por escrito

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i omröstningarna gällande ändringar i förordningen om EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) eftersom vi anser att vissa grundläggande principer för lagstiftning har frångåtts i ärendena. Uppdraget från parlamentet var begränsat till att föreslå konsekvensförändringar, vilket innebar nödvändiga tillägg och ändringar för inrättande av interoperabilitet och möjliggöra jämförelser mellan berörda EU informationssystem. Förslagen innehöll däremot substantiella förändringar vilka inte hade stöd i förhandlingsmandatet från parlamentet. Med detta sagt så stödjer vi ETIAS fullt ut och anser att det är viktigt att skapa ett gemensamt system för förhandskontroll och inresetillstånd för tredjelandsmedborgare i EU och Schengen. Förhandskontrollerna avgör huruvida resenärers vistelse innebär en säkerhetsrisk, en risk för irreguljär invandring eller en hög epidemirisk. ETIAS bidrar därför till att den yttre säkerheten fungerar på ett tillfredställande sätt, vilket är en förutsättning för den fria rörligheten inom EU och Schengen.

Modificaciones consiguientes del SEIAV: cooperación policial y judicial (A9-0254/2020 - Jeroen Lenaers) SV

07-06-2021
Explicaciones de voto por escrito

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i omröstningarna gällande ändringar i förordningen om EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) eftersom vi anser att vissa grundläggande principer för lagstiftning har frångåtts i ärendena. Uppdraget från parlamentet var begränsat till att föreslå konsekvensförändringar, vilket innebar nödvändiga tillägg och ändringar för inrättande av interoperabilitet och möjliggöra jämförelser mellan berörda EU informationssystem. Förslagen innehöll däremot substantiella förändringar vilka inte hade stöd i förhandlingsmandatet från parlamentet. Med detta sagt så stödjer vi ETIAS fullt ut och anser att det är viktigt att skapa ett gemensamt system för förhandskontroll och inresetillstånd för tredjelandsmedborgare i EU och Schengen. Förhandskontrollerna avgör huruvida resenärers vistelse innebär en säkerhetsrisk, en risk för irreguljär invandring eller en hög epidemirisk. ETIAS bidrar därför till att den yttre säkerheten fungerar på ett tillfredställande sätt, vilket är en förutsättning för den fria rörligheten inom EU och Schengen.

Modificaciones consiguientes del SEIAV: fronteras y visados (A9-0255/2020 - Jeroen Lenaers) SV

07-06-2021
Explicaciones de voto por escrito

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i omröstningarna gällande ändringar i förordningen om EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) eftersom vi anser att vissa grundläggande principer för lagstiftning har frångåtts i ärendena. Uppdraget från parlamentet var begränsat till att föreslå konsekvensförändringar, vilket innebar nödvändiga tillägg och ändringar för inrättande av interoperabilitet och möjliggöra jämförelser mellan berörda EU informationssystem. Förslagen innehöll däremot substantiella förändringar vilka inte hade stöd i förhandlingsmandatet från parlamentet. Med detta sagt så stödjer vi ETIAS fullt ut och anser att det är viktigt att skapa ett gemensamt system för förhandskontroll och inresetillstånd för tredjelandsmedborgare i EU och Schengen. Förhandskontrollerna avgör huruvida resenärers vistelse innebär en säkerhetsrisk, en risk för irreguljär invandring eller en hög epidemirisk. ETIAS bidrar därför till att den yttre säkerheten fungerar på ett tillfredställande sätt, vilket är en förutsättning för den fria rörligheten inom EU och Schengen.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg