Arba KOKALARI
Arba KOKALARI

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)

Miembro

Suecia - Moderaterna (Suecia)

Fecha de nacimiento : , Stockholm

Inicio Arba KOKALARI

Miembro

IMCO
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
FEMM
Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
D-US
Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos

Suplente

AFET
Comisión de Asuntos Exteriores
D-BY
Delegación para las Relaciones con Bielorrusia
DACP
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
DEPA
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest

Últimas actividades

OPINION on the proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable law, recognition of decisions and acceptance of authentic instruments in matters of parenthood and on the creation of a European Certificate of Parenthood EN

19-09-2023 FEMM_AD(2023)749263 PE749.263v02-00 FEMM
Opiniones como ponente alternativo/a
Robert BIEDROŃ

Marco para garantizar el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales (A9-0260/2023 - Nicola Beer) SV

14-09-2023
Explicaciones de voto por escrito

Moderaterna anser att akten om kritiska råvaror har möjlighet att förbättra den europeiska konkurrenskraften och tillgodose Europa med de kritiska råvaror som behövs för den gröna omställningen. Moderaterna ställer sig särskilt positiva till förslagets fokus på förenklade tillståndsförfaranden och minskat administrativt arbete för etablering av strategiska projekt i unionen. Lagstiftningen är viktig för Sverige, eftersom stora andelar av Europas fyndigheter finns i Sverige. Moderaterna anser att förslaget på bordet var balanserat eftersom behovet av kritiska råvaror vägdes mot både miljömässiga och sociala krav för etablering av strategiska projekt. Vi ser det som mycket problematiskt att ändringsförslag som uttrycker att principen om fritt och informerat förhandssamtycke, en form av veto, ska vara praxis vid bedömningen för erkännande av strategiska projekt. Samtidigt menar vi att denna lagstiftning är avgörande för EU:s samlade konkurrenskraft och valde därför att rösta för betänkandet.

Instrumento de Emergencia del Mercado Único (debate) SV

12-09-2023 P9_CRE-PROV(2023)09-12(2-182-0000)
Intervenciones en los debates en el Pleno

Contacto

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08F353
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08069
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex