Please fill this field
Radka MAXOVÁ Radka MAXOVÁ
Radka MAXOVÁ

Grupo Renew Europe

Miembro

Chequia - ANO 2011 (Chequia)

Fecha de nacimiento : , Pardubice

Inicio Radka MAXOVÁ

Miembro

EMPL
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
DACP
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE

Suplente

CULT
Comisión de Cultura y Educación
FEMM
Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
D-RU
Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia

Últimas actividades

Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la Comisión de Investigación encargada de examinar las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con la protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión (B9-0191/2020) CS

19-06-2020
Explicaciones de voto por escrito

. – Podpořila jsem zřízení vyšetřovacího výboru o ochraně přepravovaných zvířat, který se bude zabývat tím, jestli dochází k porušování uplatňování práva Evropské unie na ochranu zvířat během přepravy v Evropské unii i mimo ni, a to ve všech typech dopravy. Výbor se zaměří na to, jak členské státy implementují a provádějí pravidla EU a na to, zda je Evropská komise řádně prosazuje. Půjde zejména o ustanovení EU týkající se prostorových parametrů pro přepravovaná zvířata, jejich krmení, podestýlku a ventilační systém během přepravy.

Reapertura de la instrucción contra el primer ministro de la República Checa por uso indebido de fondos de la Unión y posibles conflictos de intereses (B9-0192/2020) CS

19-06-2020
Explicaciones de voto por escrito

. – V hlasování o rezoluci ohledně znovuotevření vyšetřování premiéra České republiky jsem se nakonec rozhodla zdržet. Ačkoli tato rezoluci je v obecné rovině dobrá, obsahuje hned několik bodů, které se bohužel nepodařilo odstranit, které jsou fakticky nesprávné, či předjímají výsledky trestního řízení samotného či auditu EU. Proto jsem se rozhodla tuto rezoluci nepodpořit, i když s mnoha jejími body souhlasím.

Protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) CS

19-06-2020
Explicaciones de voto por escrito

. – Tímto usnesením se Evropský parlament zabýval v návaznosti na smrt George Floyda ve Spojených státech amerických. Rasismus se však nevyhýbá ani Evropě a je proto zapotřebí s těmito tendencemi bojovat a poučit se ze zahraničí. K odstraňování předsudků a stereotypů je zapotřebí se zaměřit především na vzdělávání. To se stává základním nástrojem v boji proti diskriminaci a rasismu. Antidiskriminační politika musí být základním pilířem inkluzivní společnosti. Rovný přístup musí platit ve všech oblastech jako je vzdělání, bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost, sociální služby, soudní systém či politická účast. Antidiskriminační politiky musí mít také meziodvětvový a genderový přístup, jelikož jsou to právě ženy z etnických minorit, na které diskriminace dopadá zvláště tvrdě. Proto jsem se toto usnesení rozhodla podpořit.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg

Dirección postal

  • Local office address:
    Senovážné náměstí 2

    37001 České Budějovice