Please fill this field
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos

Miembro

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Fecha de nacimiento : , Kępno

Inicio Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Miembro

REGI
Comisión de Desarrollo Regional
FEMM
Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
DKOR
Delegación para las Relaciones con la Península de Corea

Suplente

IMCO
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
D-US
Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos

Últimas actividades

Uso de aplicaciones de rastreo de contactos en la lucha contra el coronavirus (debate) PL

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-128-5000)
Intervenciones en los debates en el Pleno

Medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 PL

17-04-2020
Explicaciones de voto por escrito

Pierwszy pakiet zmian wprowadził istotne zmiany, aby umożliwić uruchomienie dostępnych środków w polityce spójności. Przebieg walki z pandemią COVID-19 i skutki jakie przyniosła ona dla gospodarek i społeczeństwa spowodowywały konieczność wprowadzenia kolejnych udogodnień. Nowe rozwiązania takie jak możliwość pełnego – 100% finansowania ze środków UE w latach 2020–2021, przesuwania środków między trzema głównymi funduszami spójności (EFR, EFS, FS) oraz poszczególnymi obszarami priorytetowymi funduszy są dobrymi rozwiązaniami.
Wyeliminowanie biurokratycznego obciążenia w obecnych okolicznościach jest także istotną kwestią. Państwa członkowskie, aby natychmiastowo podjąć kolejne działania, nie będą musiały wprowadzać zmian w umowach partnerstwa. Przesunięty został także termin składania rocznych sprawozdań.
To ważne zmiany – dlatego głosowałam za ich wprowadzaniem. Kraje Unii Europejskiej będą mogły natychmiastowo przekazać środki na sektor opieki zdrowotnej, rozszerzyć i wydłużyć programy wsparcia zatrudnienia oraz kapitału obrotowego przedsiębiorstw. Zmiany w przepisach prawnych muszą być wprowadzane cyklicznie i biorąc pod uwagę rozwój sytuacji. Musimy tutaj działać zdroworozsądkowo i elastycznie.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg