Please fill this field
Sylwia SPUREK Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo

Miembro

Polonia - Independent (Polonia)

Fecha de nacimiento : , Skarzysko Kamienna

Inicio Sylwia SPUREK

Miembro

LIBE
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
D-MD
Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Moldavia
DSAS
Delegación para las Relaciones con los Países del Asia Meridional
DEPA
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest

Suplente

ENVI
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
AGRI
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
ANIT
Comisión de Investigación sobre Protección de los Animales durante el Transporte
D-CA
Delegación para las Relaciones con Canadá

Últimas actividades

Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la Comisión de Investigación encargada de examinar las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con la protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión (B9-0191/2020) PL

19-06-2020
Explicaciones de voto por escrito

. – Wyczerpanie, odwodnienie, wzajemne zadeptywanie się, stres, śmierć – na to wszystko narażone są zwierzęta w trakcie transportu. Problemem są przepisy niewyznaczające wysokich standardów oraz nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji. Ustanowienie komisji śledczej, której zadaniem będzie zbadanie zarówno naruszeń, jak i kwestii nadzoru w stosowaniu UE w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu - w Unii i poza nią, jest ważnym krokiem w kierunku rozwiązania tych problemów. Powołanie komisji jest odpowiedzią na zarzuty względem KE oraz państw członkowskich, w tym te dotyczące niewłaściwego nadzoru nad stosowaniem prawa. Ale same prace komisji nie wyeliminują problemów związanych z transportem zwierząt. Konieczne jest nie tylko prawidłowe i konsekwentne stosowanie obowiązującego prawa, właściwy nadzór oraz nakładanie możliwych sankcji, ale także wprowadzenie nowych przepisów prawa, które ograniczą transport zwierząt poza UE do nie więcej niż ośmiu godzin oraz zakażą transportu żywych zwierząt do krajów trzecich - jeżeli ich standardy nie spełniają standardów UE. Docelowo powinniśmy całkowicie zakazać transportu żywych zwierząt. Bo tylko tak unikniemy zbędnego cierpienia zwierząt. A tak naprawdę powinniśmy zastanowić się, jak leczyć chorobę, a nie tylko jej objawy. Tak, wolimy odwracać wzrok od źródła problemu. Ale fakty są takie, że zwierzęta są transportowane, bo nadal uważamy, że mamy prawo je wykorzystywać i zabijać dla naszych potrzeb.

Protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd (continuación del debate) PL

17-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-17(1-086-0000)
Intervenciones en los debates en el Pleno
Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

En EP NEWSHUB

Tak właśnie prezydent Duda dba o "dobre" imię Polski... Reportaż stacji @BBCWorld opisuje strefy anty-LGBT w PL i pokazuje, że w naszym kraju sytuacja osób LGBTI stale się pogarsza. Czy tak chcemy być kojarzeni przez kolejne lata na świecie? Możemy to zmienić, już w niedzielę. https://t.co/fh01qylPxb 

I mówi to Prezydent, dla którego LGBT+ to ideologia, UE to wyimaginowana wspólnota, który łamał praworządność... O interesie Polski należało myśleć wcześniej, bo Europa inaczej rozumie prawa człowieka, zasady demokracji, unijne wartości. Czy teraz ktoś Panu uwierzy? https://t.co/OkoYRwoVmg 

Tak! Rodzice muszą mieć wpływ i mają wpływ i mam nadzieję, że zaczną w końcu skutecznie wypychać za drzwi szkół - homofobię, rasizm i ksenofobię. Bo edukacja to równość i szacunek, a nie nienawiść i wykluczenie... https://t.co/HUS6SYrJOI 

Contacto

Bruxelles

Strasbourg