Please fill this field
Ivan DAVID Ivan DAVID
Ivan DAVID

Grupo Identidad y Democracia

Miembro de la Mesa

Chequia - Svoboda a přímá demokracie (Chequia)

Fecha de nacimiento : ,

Inicio Ivan DAVID

Miembro

AGRI
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
D-CN
Delegación para las Relaciones con la República Popular China
DCAS
Delegación en las Comisiones Parlamentarias de Cooperación UE-Kazajistán, UE-Kirguistán, UE-Uzbekistán y UE-Tayikistán, y para las Relaciones con Turkmenistán y Mongolia

Suplente

ENVI
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
BECA
Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer
D-RU
Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia

Últimas actividades

Iniciativa Ciudadana Europea «End the Cage Age» (Acabemos con las jaulas) (debate) CS

10-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-10(4-023-0000)
Intervenciones en los debates en el Pleno

75.º y 76.º períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (A9-0173/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos) CS

09-06-2021
Explicaciones de voto por escrito

Hlasoval jsem proti, protože usiluje o potlačení sebeurčení států EU snahou rozhodovat za ně bez ohledu na jejich zájmy. Odmítám take vnucovani.
Nesouhlasím se záměry reformy OSN, zejména složení Rady bezpečnosti a zrušení principu práva
veta, které by svět přivedlo k prohloubení rizika další světové války. Nepokládám možnost svobodně
a nezávisle se vyjádřit za ohrožení demokracie, naopak ho pokládám za podmínku demokracie.
Činnost nejvlivnějších států světa naprosto nesměřuje v rozporu s deklarací ve zprávě k „vymýcení
chudoby… k míru a stabilitě. Právě naopak. Nepokládám státy, které se chovají agresivně a vnucují
vojenskými prostředky nebo podporou diverzních skupin svoji vůli jiným za „národy svobodného
světa“. Diverzní skupiny financované ze zahraničí jsou označovány jako „vnitřní opozice“ a mají být
nedotknutelné. „Prosazování lidských práv“ rozhodně nepokládám za „nestranné“, naopak je
systematicky používán dvojí metr. Stejně je to se „zločiny proti lidskosti“. Víme, že v Náhorním
karabachu byla užita kazetová munice a ve Vrběticích skladovány zakázané pěchotní miny. Návrh se
vyslovuje pro podporu migrace, aniž by byly řešeny její příčiny, mezi které patří i aktivity některých
států EU. Nevěřím na objektivitu Mezinárodního trestního soudu a proto se nedivím, že některé státy
od něj odstupují. OSN se stále více stává mocenským nástrojem jedné skupiny států a potlačování
zájmů jiných namísto prostředkem řešení mezinárodních konfliktů.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg