Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Grupo Renew Europe

Miembro

Eslovaquia - Independent (Eslovaquia)

Fecha de nacimiento : , Bratislava

Inicio Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Miembro

EMPL
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
LIBE
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
DACP
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria OEACP-UE
DCAB
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Caribe-UE

Suplente

CULT
Comisión de Cultura y Educación

Últimas actividades

Concesión de poderes a la República Francesa para negociar, firmar y celebrar un acuerdo internacional relativo a los requisitos de seguridad e interoperabilidad en la conexión fija a través del canal de la Mancha (A9-0018/2024 - Petar Vitanov) SK

07-02-2024
Explicaciones de voto por escrito

Návrh povoľuje Francúzskej republike vyjednávať, podpisovať a uzatvoriť medzinárodnú dohodu s Spojeným kráľovstvom s cieľom zabezpečiť koherentné pravidlá bezpečnosti a interoperability pre tzv. “Channel Fixed Link”. Tento spoj je výnimočné železničné spojenie charakterizované jedinečnou a zložitou inžinierskou štruktúrou umiestnenou čiastočne na území Francúzskej republiky a čiastočne v tretej krajine, konkrétne v Spojenom kráľovstve. Návrh som podporila.

Celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Angola relativo a la facilitación de las inversiones sostenibles (A9-0005/2024 - Joachim Schuster) SK

07-02-2024
Explicaciones de voto por escrito

Hlasovalo sa o udelení súhlasu Európskeho parlamentu s uzavretím Dohody o uľahčení udržateľných investícií medzi Európskou úniou a Angolskou republikou. Rokovania boli ukončené po štyroch kolách rokovaní v novembri 2022. Táto dohoda je prvou dohodou EÚ o udržateľnom uľahčovaní investícií. Zodpovedá záväzku Komisie, ktorý prijala vo svojom preskúmaní obchodnej politiky v roku 2021, s cieľom posilniť udržateľný obchod a investičné väzby medzi oboma kontinentmi a v rámci samotnej Afriky. Dohoda by mala pomôcť prilákať nové investície do odvetví, v ktorých je potenciál Angoly v súčasnosti nevyužitý, najmä v oblasti zelenej energie, poľnohospodársko-potravinárskych hodnotových reťazcov, digitálnych inovácií, rybného hospodárstva, logistiky a základných surovín. Angole to pomôže diverzifikovať svoje hospodárstvo nad rámec ropného a plynárenského sektora, ktoré sú v súčasnosti jeho hlavnými piliermi. Dôležitou súčasťou dohody je rozmer trvalo udržateľného rozvoja, vrátane záväzkov neoslabovať pracovné alebo environmentálne zákony a normy v záujme prilákania investícií, a podporovať zodpovedné obchodné postupy investorov. Hlasovala som preto za.

Contacto

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex