Please fill this field
Marian-Jean MARINESCU Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)

Miembro

Rumanía - Partidul Naţional Liberal (Rumanía)

Fecha de nacimiento : , Râmnicu Vâlcea

Inicio Marian-Jean MARINESCU

Miembro

TRAN
Comisión de Transportes y Turismo
BECA
Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer
DACP
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE

Suplente

CONT
Comisión de Control Presupuestario
ENVI
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
ITRE
Comisión de Industria, Investigación y Energía
DASE
Delegación para las Relaciones con los Países del Sudeste Asiático y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)

Últimas actividades

OPINIÓN sobre los partidos políticos europeos – Informe de 2021

14-07-2021 CONT_AD(2021)691375 PE691.375v02-00 CONT
Opiniones como ponente alternativo/a
Isabel GARCÍA MUÑOZ

Agencia Europea de Medicamentos (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) RO

08-07-2021
Explicaciones de voto por escrito

. – Criza Covid 19 a atras atenția asupra nevoii Uniunii de a asigura un cadru cât mai eficient de gestionare a crizelor sanitare. Regulamentul privind consolidarea rolului Agenției europene a medicamentelor (EMA) crește rolul agenției în ce privește monitorizarea și atenuarea riscului apariției crizelor de medicamente și echipamente medicale, consilierea științifică privind medicamentele care au potențial de a trata, preveni sau diagnostica bolile generatoare de crize sanitare, precum și coordonarea studiilor care să monitorizeze eficiența și siguranța vaccinurilor.
O importantă modificare o reprezintă înființarea Grupului de coordonare a medicamentelor și a Grupului de coordonare executivă pentru echipamente medicale. Aceste două grupuri vor fi responsabile cu întocmirea listei cu produse și echipamente medicale critice și cu monitorizarea eventualelor deficite de pe piață a acestor produse esențiale pentru sănătatea cetățenilor.
În plus, este înființat și Grupul de lucru de urgență al EMA care trebuie să se asigure că produse medicale sigure, calitative și eficiente și care au potențialul de a rezolva urgențele sanitare, pot fi dezvoltate în interiorul Uniunii.
Față de propunerea Comisiei, Parlamentul European a adus îmbunătățiri legate de definirea clară a cererii, ofertei și crizei de medicamente; de separarea bine precizată între Grupul de coordonare a medicamentelor și Grupul de coordonare pentru echipamente medicale, astfel încât să poată răspunde mai bine în perioadele de criză sanitară, precum și de folosirea mai eficientă a informațiilor obținute în urma studiilor clinice.
Având experiența actualei crize sanitare, susțin prin votul meu adoptarea acestor modificări legislative care consolidează capacitatea Agenției europene a medicamentelor de a răspunde rapid și eficient în momentele de criză sanitară.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg